Prikazivanje videozapisa za samopregliser s drugim videozapisima s minijaturama omogućuje vam da vidite isti prikaz sebe koji drugi vide.

Egokritivi s drugima i Plutajući pogled na sebe

Ako želite, videozapis za samostalno gledanje možete prikazati zasebno, u plutajućem prozoru.

Ako na sastanku postoje tri ili više osoba, a ne morate se vidjeti, minimizirajte videozapis za samostalni pregled. Kliknite Minimiziraj moj videozapis Minimiziranje videozapisa koji se sam pregledavaza samoprilik . Drugi i dalje vide vaš videozapis s videozapisima drugih sudionika.

Za sastanke web-aplikacije Webex App , kada vaš videozapis za samoprigling lebdi, možete ga prikvačiti na mjesto. Premjestite videozapis na željeno mjesto na zaslonu i kliknite Prikvači videozapis .

U verziji 42.2 ili novijoj verziji Webex sastanaka i Webex webinara, vaš se prikaz automatski skriva kada isključite videozapis da biste mogli vidjeti više zaslona. Ako ga ne znate, možete pronaći broj verzije sastanaka ili webinara .

1

Da biste prikazali videozapis za samostalni prikaz, kliknite Mogućnostivideozapisa > Prikazi moj samopreglan u plutajućem prozoru u videozapisu za samoprikaz.

2

Da biste samoprikazni videozapis prikazali pomoću minijatura videozapisa drugih sudionika, kliknite Mogućnostivideozapisa > Prikazite moj samopregliser s drugim videozapisima u videozapisu za samostalno gledanje.