Om du visar din egen videobild med de andra miniatyrvideor kan du se samma vy av dig själv som andra ser.

Självvisning med andra och flytande självvy

Om du vill kan du visa din egen videobild separat i ett flytande fönster.

Om det finns tre eller fler personer i ditt möte, och du inte behöver se dig själv, minimera din egen videobild. Klicka på Minimera min egen videobild Minimera min egen videobild. Andra fortsätter att se din video med de andra deltagarnas videor.

När din egen videobild flyter under Webex-appmöten kan du fästa den på plats. Flytta videon till den plats där du vill att den ska visas på skärmen och klicka på Fäst video .

I version 42.2 eller senare av Webex Meetings- och Webex-webbsinglar döljsdin egen video automatiskt när du stänger av din video så att du kan visa mer av skärmen. Du kan hitta ditt versionsnummer för Meetings eller Webinars om du inte känner till det.

1

Om du vill flyta din egen videobild klickar du på Videoalternativ > Visa min egen videobild i ett flytande fönster i din egen videobild.

2

Om du vill visa din egen videobild med de andra deltagarnas miniatyrvideor klickar du på Videoalternativ > Visa min egen videobild med andra videor i din egen videobild.