Hvis du viser selvvisningsvideoen din med de andre miniatyrbildevideoene, kan du se den samme visningen av deg selv som andre ser.

Selvsyn med andre og flytende selvsyn

Hvis du foretrekker det, kan du vise selvvisningsvideoen separat i et flytende vindu.

Hvis det er tre eller flere personer i møtet, og du ikke trenger å se deg selv, minimerer du selvvisningsvideoen. Klikk Minimer selvvisningsvideoen Minimer selvvisningsvideoen min. Andre fortsetter å se videoen din med videoene til de andre deltakerne.

Når selvvisningsvideoen flyter for Webex App-møter, kan du feste den på plass. Flytt videoen dit du vil ha den på skjermen, og klikk Fest video .

I versjon 42.2 eller senere av Webex Meetings and Webex Webinarsskjuler selvvisningen automatisk når du slår av videoen, slik at du kan se mer av skjermen. Du kan finne versjonsnummeret for møter eller webinarer hvis du ikke vet det.

1

Hvis du vil flyte selvvisningsvideoen din, klikker du Videoalternativer > Vis min selvvisning i et flytende vindu i selvvisningsvideoen din.

2

Hvis du vil vise selvvisningsvideoen din med miniatyrbildevideoene til de andre deltakerne, klikker du Videoalternativer > Vis min selvvisning med andre videoer i selvvisningsvideoen din.