Hvis du viser selvvisningsvideoen din med de andre miniatyrbildevideoene, kan du se den samme visningen av deg som andre ser.

Selvvisning med andre

Hvis du foretrekker det, kan du vise selvvisningsvideoen separat i et flytende vindu.

Selvvisning i flytende vindu

Hvis det er tre eller flere personer i møtet og du ikke trenger å se deg selv, kan du minimere selvvisningsvideoen. Klikk på Minimer selvvisningsvideoen min Minimer selvvisningsvideoen min. Andre fortsetter å se videoen din med videoene til de andre deltakerne.

ForWebex-appmøter, når selvvisningsvideoen flyter, kan du feste den på plass. Flytt videoen dit du vil ha den på skjermen, og klikk på Fest video .

Før du begynner

For Webex Meetings og Webex Events er denne funksjonen tilgjengelig på WBS40.8-nettsteder og nyere. Hvis du vil finne ut hvilken versjon av Webex Meetings eller Webex Events du bruker, se Finn versjonsnummeret for Cisco Webex Meetings.

1

Hvis du vil flyte selvvisningsvideoen din, klikker du på Videoalternativer > Vis selvvisningen min i et flytende vindu i selvvisningsvideoen.

Vis min selvvisning i et flytende vindu
2

Hvis du vil vise selvvisningsvideoen din med miniatyrbildevideoene til de andre deltakerne, klikker du på Videoalternativer > Vis min selvvisning med andre videoer i selvvisningsvideoen din.

Vise min egen video med andre videoer