Prikazivanje video zapisa za samostalni prikaz sa drugim snimcima sličica omogućava vam da vidite isti prikaz koji drugi vide.

Samostalni pogled sa drugima

Ako želite, video zapis samostalnog prikaza možete prikazati zasebno, u plutajućem prozoru.

Samostalni prikaz u plutajućem prozoru

Ako u vašem susretu ima troje ili više ljudi, a ne morate da vidite sebe, možete da umanjite svoj video snimak za samostalni prikaz. Kliknite na dugme Umanji moj video zapis sa samostalnim prikazom Umanjivanje mog video zapisa za samostalni prikaz. Drugi nastavljaju da vide vaš video sa video zapisima ostalih učesnika.

Za webex App sastanke, kada video zapis samostalnog prikaza pluta, možete da ga zakačite na mesto. Premestite video zapis na mesto na ekranu i kliknite na dugme Zakači video .

Pre nego što počneš

Za sastanke i događaje, ova funkcija je dostupna na WBS40.8 lokacijama i kasnije. Da biste saznali koju verziju sastanaka ili događaja koristite, pogledajte članak Pronalaženje broja verzije Webex sastanaka .

1

Da biste prikazali video zapis za samostalni prikaz, izaberite stavku Video > Prikaži moj samostalni prikaz u plutajućem prozoru u video zapisu za samostalni prikaz.

Pokaži moj pogled na plutajući prozor.
2

Da biste prikazali video zapis sa sličicama ostalih učesnika, izaberite stavku Opcije video zapisa > Prikaži moj samostalni prikaz sa drugim video zapisima u video zapisu za samostalni prikaz.

Prikaži moj video zapis sa drugim video zapisima