Prikazivanje video zapisa samostalnog prikaza sa drugim snimcima sličica omogućava vam da vidite isti prikaz sebe koji drugi vide.

Selfview sa drugima i Floating selfview

Ako želite, video zapis samostalnog prikaza možete prikazati zasebno, u plutajućem prozoru.

Ako u vašem susretu ima troje ili više ljudi, a ne morate da vidite sebe, umanjite svoj video za samostalni prikaz. Kliknite na dugme Umanji moj video zapis sa samostalnim prikazom Umanjivanje mog video zapisa za samostalni prikaz. Drugi nastavljaju da vide vaš video sa video zapisima ostalih učesnika.

Za webex App sastanke , kada video zapis samostalnog prikaza pluta, možete da ga zakačite na mesto. Premestite video zapis na mesto na ekranu i kliknite na dugme Zakači video .

U verziji 42.2 ili novijoj verziji Webex sastanakai Webex Webinara, vaš samostalni prikaz se automatski skriva kada isključite video zapis tako da možete da prikažete više ekrana. Ako niste znali , možete da pronađete broj verzije " Sastanci" ili "Webinars".

1

Da biste prikazali video zapis za samostalni prikaz, izaberite stavku Opcije video zapisa >Pokaћite moj samo-prikaz u plutajućem prozoru u video zapisu za samostalni prikaz.

2

Da biste prikazali video zapis sa sličicama ostalih učesnika, izaberite stavku Opcije video zapisa > Pokaži moje samopoštovanje sa drugim video zapisima u video zapisu za samostalni prikaz.