A csomag tartalma

A készülékcsomag a következőket tartalmazza:

 • Készülék, hozzákapcsolt övcsattal. A telefon belsejében található az akkumulátor, érintkezőin műanyag borítással.


  El kell távolítani a műanyagborítást az akkumulátor érintkezőiről. További információ: Az akkumulátor behelyezése a kézibeszélőbe.

 • Dokkoló mellékelt USB-kábellel.

 • A lakhelyének megfelelő csatlakozó a dokkolóhoz.

 • Műanyagborítás a készülék övcsatjának helyettesítésére.


  Ügyeljen arra, hogy félretegye ezt a kis műanyag borítást, amennyiben a kézibeszélőt az övcsat nélkül szeretné használni.

 • Nyomtatott megfelelőségi dokumentum.

A kézibeszélő regisztrációja során a dobozon lévő címkére van szükség.

Az akkumulátor behelyezése a kézibeszélőbe

A kézibeszélő akkumulátorát a kézibeszélőben szállítják, azonban egy műanyag fül takarja az akkumulátor érintkezőit. El kell távolítania ezt a műanyag fület.

1

Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a csatot a készülék hátlapjának kinyitásához, emelje fel a csatot és a fedlapot is, hogy eltávolíthassa az akkumulátorfedelet.

2

Vegye ki az akkumulátort a készülékből.

3

Távolítsa el a műanyag fület az érintkezőkről.

4

Helyezze az akkumulátort a csat alá, és ejtse a tartójába.

Az akkumulátor érintkezői annak bal felső sarkában vannak, az akkumulátortartó rekesz érintkezői szintén annak bal felső sarkában találhatók. Győződjön meg arról, hogy az érintkezők érintkeznek, és hogy az akkumulátor megfelelően helyezkedik el a rekeszben.


 
Az akkumulátor csak egy módon fér el a rekeszben. Ne erőltesse bele az akkumulátort rossz irányban az elemtartó rekeszbe.
5

Helyezze vissza az akkumulátor fedelét, győződjön meg arról, hogy a fedőlap megfelelően csukódik, és fordítsa el a reteszt az óramutató járásával megegyező irányban zárt helyzetbe.

Ne erőltesse a fedelet. Ha nem csukódik könnyedén, vegye le, és ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően helyezkedik-e el rekeszében.

A következő teendő

A kézibeszélő használata előtt fel kell töltenie azt. Lásd: A kézibeszélő akkumulátorának töltése.

Távolítsa el a kézibeszélő csatját

A csat a hátlapról levehető, és a termékkel együtt érkezett sima hátlappal helyettesíthető.

Mielőtt nekilátna

Szükséges elemek:

 • PH1 csillagcsavarhúzóra

 • Műanyagborítás a készülék övcsatjának helyettesítésére. Ez a fedél a termék dobozában található.

1

A készülék kikapcsolása.

2

Helyezze el a készüléket egy sima, vízszintes felületen fejjel lefelé. A készülék védelme érdekében tehet alá egy nagy, tiszta textildarabot.

3

A csavarhúzóval távolítsa el a csat csavarjait. Tegye félre a csavarokat.


 

A csavarok kicsik, ezért legyen óvatos, ne veszítse el őket.

4

Emelje fel a csat laza felét. A csatot így le kell tudnia szerelni a készülékről.

5

A helyettesítő fedőlap hátoldalán egy kampó található. Csúsztassa be a kampót a készülék mélyedésébe, és nyomja be a készülékbe.

Ez az ábra mutatja a hátlap kampóját.

Ez a ábra mutatja meg, hogyan kell beilleszteni a kampót a készülékbe.

Nyomja lefelé, amíg a csat megfelelő helyre nem kerül, és a hátlap teljesen sima nem lesz.

6

A csavarhúzó segítségével csavarja be a csavarokat a fedlapba és a készülékbe.

7

Tárolja a fedelet az övcsipesszel együtt, arra az esetre, ha szüksége lenne rá.

A töltőegység beállítása

A töltőbölcső segítségével töltse fel a kézibeszélőt. A bölcsőben van egy beépített USB-kábel, amelyhez a hálózati adapter csatlakoztatható. A hálózati adaptert az ország elektromos fali aljzat-kiosztásához és energiafogyasztásához tervezték.

1

Helyezze a bölcsőt vízszintes felületre.

2

Csatlakoztassa az tápkábel USB-csatlakozós végét a hálózati adapterhez.

3

Csatlakoztassa a hálózati adaptert elektromos aljzathoz.

A kézibeszélő akkumulátorának töltése

A kézibeszélő akkumulátor töltéséhez használja a kézibeszélő töltőjét.


Az akkumulátor részben feltöltött állapotban érkezik a csomagban, azonban javasolt legalább 10 órán át tölteni az első használat előtt. Ha nem tölti fel teljesen, akkor csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Ha eltávolítja és kicseréli az akkumulátort a kézibeszélőben, azt teljesen le kell meríteni majd teljesen feltölteni, hogy a töltésállapotjelző pontos legyen.


Töltse fel az akkumulátort a csomagban található kézibeszélő-töltővel. Más módszer követése károsíthatja az akkumulátort, a kézibeszélőt vagy a környezetet.

Az akkumulátort csak olyan környezetben töltse, ahol a hőmérséklet 0° C (32° F) és (40° C (104° F) közé esik.


Az akkumulátort ne töltse veszélyes vagy robbanásveszélyes környezetben.

Amikor a kézibeszélőt a töltőbe helyezi, bekapcsol (ha még nem tette volna), és megjelenít egy üzenetet, hogy a kézibeszélő tölt. A kézibeszélő képernyője elsötétül a beállított idő után.

Ha a LED a készüléken elkezd villogni, a kézibeszélő frissíti a firmware-t.

Mielőtt nekilátna

Állítsa be a bölcsőt A töltőbölcső beállítása című részben leírtak szerint.

Győződjön meg arról, hogy a készülék töltője csatlakoztatva van-e fali aljzathoz.

A kézibeszélőt úgy helyezze a töltőbe, hogy a kézibeszélő és a töltő érintkezői érintkezzenek.

A kézibeszélő hangjelzést ad, képernyője bekapcsol, és egy üzenetet jelenít meg arról, hogy a kézibeszélő tölt. Ha ez nem történik meg, a kézibeszélőt vegye le a töltőről, majd próbálkozzon újra.

A kézibeszélő bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Power/End gombot , amíg a képernyő be nem kapcsol.

Kézibeszélő csatlakoztatása bázisállomáshoz

Miután konfigurálta a kézibeszélőt a bázisállomáson, az regisztrálja magát. A regisztráció végeztével hívásokat indíthat.

Ha a felhasználó végzi el ezt az eljárást, meg kell adnia nekik az eljárás lépéseit és a hozzáférési (AC) kódot.

Mielőtt nekilátna

1

Kapcsolja be a kézibeszélőt. Lásd: A kézibeszélő bekapcsolása.

2

Nyomja meg a Menü .

3

Válassza a következőket: Csatlakoztatás > Regisztrálás.

4

Nyomja meg a Választ gombot.

5

(Nem kötelező) Ha a rendszer kéri, írja be a hozzáférési kódot a AC mezőbe.

6

Nyomja meg az Ok gombot.