A csomag tartalma

A készülékcsomag a következőket tartalmazza:

 • Készülék, hozzákapcsolt övcsattal. A telefon belsejében található az akkumulátor, érintkezőin műanyag borítással.


  El kell távolítani a műanyagborítást az akkumulátor érintkezőiről.

 • Dokkoló mellékelt USB-kábellel.

 • A lakhelyének megfelelő csatlakozó a dokkolóhoz.

 • Műanyagborítás a készülék övcsatjának helyettesítésére.


  Győződjön meg arról, hogy nem dobja ki ezt a kis műanyagborítást arra az esetre, ha szükség lenne rá.

 • Nyomtatott megfelelőségi dokumentum.

Az akkumulátor behelyezése a kézibeszélőbe

A kézibeszélő akkumulátorát a kézibeszélőben szállítják, azonban egy műanyag fül takarja az akkumulátor érintkezőit. El kell távolítania ezt a műanyag fület.

1

Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a csatot a kézibeszélő hátlapjának kinyitásához, emelje fel a csatot és a fedlapot is, hogy eltávolíthassa az akkumulátorfedelet.

2

Vegye ki az akkumulátort a készülékből.

3

Távolítsa el a műanyag fület az érintkezőkről.

4

Helyezze az akkumulátort a csat alá, és ejtse a tartójába.

Az akkumulátor érintkezői annak bal felső sarkában vannak, az akkumulátortartó rekesz érintkezői szintén annak bal felső sarkában találhatók. Győződjön meg arról, hogy az érintkezők érintkeznek, és hogy az akkumulátor megfelelően helyezkedik el a rekeszben.

5

Helyezze vissza az akkumulátor fedelét, győződjön meg arról, hogy a fedőlap megfelelően csukódik, és fordítsa el a reteszt az óramutató járásával megegyező irányban zárt helyzetbe.

Ne erőltesse a fedelet. Ha nem csukódik könnyedén, vegye le, és ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően helyezkedik-e el a rekeszében.

A következő teendő

A kézibeszélő használata előtt fel kell töltenie azt. Lásd: A DECT kézibeszélő akkumulátorának töltése.

Távolítsa el a készülék csatját

A csat a hátlapról levehető, és a termékkel együtt érkezett sima hátlappal helyettesíthető.

Mielőtt nekilátna

Szüksége lesz:

 • PH1 csillagcsavarhúzóra

 • Műanyagborítás az készülék övcsatjának helyettesítésére. Ez a fedél a termék dobozában található.

1

A készülék kikapcsolása.

2

Helyezze el a készüléket egy sima, vízszintes felületen fejjel lefelé. A kézibeszélő védelme érdekében tehet alá egy nagy, tiszta textildarabot.

3

A csavarhúzóval távolítsa el a csat csavarjait. Tegye félre a csavarokat.


 

A csavarok kicsik, ezért legyen óvatos, ne veszítse el őket.

4

Emelje fel a csat laza felét. A csatot így le kell tudnia szerelni a készülékről.

5

A helyettesítő fedőlap hátoldalán egy kampó található. Csúsztassa be a kampót a készülék mélyedésébe, és nyomja be a készülékbe.

Ez az ábra mutatja a hátlap kampóját.

Ez a ábra mutatja meg, hogyan kell beilleszteni a kampót a készülékbe.

Nyomja lefelé, amíg a csat megfelelő helyre nem kerül, és a hátlap teljesen sima nem lesz.

6

A csavarhúzó segítségével csavarja be a csavarokat a fedlapba és a készülékbe.

7

Tárolja a fedelet az övcsipesszel együtt, arra az esetre, ha szüksége lenne rá.

A töltőbölcső beállítása

A töltőbölcső segítségével töltse fel a kézibeszélőt. A bölcsőben van egy beépített USB-kábel, amelyhez a hálózati adapter csatlakoztatható. A hálózati adaptert az ország elektromos fali aljzat-kiosztásához és energiafogyasztásához tervezték.

1

Helyezze a bölcsőt vízszintes felületre.

2

Csatlakoztassa az tápkábel USB-csatlakozós végét a hálózati adapterhez.

3

Csatlakoztassa a hálózati adaptert elektromos aljzathoz.

A kézibeszélő akkumulátor töltése

A kézibeszélő akkumulátor töltéséhez használja a kézibeszélő töltőjét.


Az akkumulátor részben feltöltött állapotban érkezik a csomagban, azonban javasolt legalább 10 órán át tölteni az első használat előtt. Ha nem tölti fel teljesen, akkor csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Ha eltávolítja és kicseréli az akkumulátort a kézibeszélőben, akkor teljesen le kell meríteni majd teljesen feltölteni, hogy a töltésállapotjelző pontos legyen.


Töltse fel az akkumulátort a csomagban található kézibeszélő-töltővel. Más módszer követése károsíthatja az akkumulátort, a kézibeszélőt vagy a környezetet.

Az akkumulátort csak olyan környezetben töltse, ahol a hőmérséklet 0° C (32° F) és (40° C (104° F) közé esik.


Az akkumulátort ne töltse veszélyes vagy robbanásveszélyes környezetben.

Amikor a kézibeszélőt a töltőbe helyezi, bekapcsol (ha még nem tette volna), és megjelenít egy üzenetet, hogy a kézibeszélő tölt. A kézibeszélő képernyője elsötétül a beállított idő után.

Ha a LED a készüléken elkezd villogni, a kézibeszélő frissíti a firmware-t.

Mielőtt nekilátna

Állítsa be a bölcsőt.

Győződjön meg arról, hogy a készülék töltője csatlakoztatva van-e fali aljzathoz.

A kézibeszélőt úgy helyezze a töltőbe, hogy a kézibeszélő és a töltő érintkezői érintkezzenek.

A kézibeszélő képernyőjének be kell kapcsolnia, és egy üzenetet kell megjelenítenie arról, hogy a kézibeszélő tölt. Ha ez nem történik meg, a kézibeszélőt vegye le a töltőről, majd próbálkozzon újra.

A kézibeszélő bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bekapcsolás/Vége gombot addig, amíg a képernyő be nem kapcsol.

Állítsa be kézibeszélőjét automatikusan

Amikor először kapcsolja be a kézibeszélőt, akkor az sok esetben automatikusan konfigurálja magát, hogy kommunikálni tudjon a bázisállomással. Lehetséges, hogy a rendszergazda további utasításokat adhat, amennyiben választási lehetőségek vagy további információk állnak rendelkezésre.

Amikor a kézibeszélő sikeresen regisztrálta magát, a Regisztrált üzenet jelenik meg, majd a tétlen képernyő jelenik meg.

1

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bekapcsolás/Vége gombot addig, amíg a képernyő be nem kapcsol.

A kézibeszélőn ez jelenik meg: Bázisállomás keresése.

2

Ha a kézibeszélő megjeleníti a bázisállomások listáját, nyomja meg a le gombot a navigációs gyűrűn, és jelölje ki a csatlakoztatni kívánt állomást, majd nyomja meg a Választ gombot.

3

A kézibeszélőn ez jelenik meg: Adja meg a kódot, kérje el a rendszergazdától a bázisállomás kódját.

4

Ha a kijelzőn nem jelenik meg a Regisztrált üzenetet, jegyezze fel a hibaüzenetet, és forduljon a rendszergazdához vagy a szolgáltatóhoz segítségért.