Ahize Paketi İçeriği

Ahize paketinde aşağıdakiler bulunur:

 • Kemer klipsli ahize. Pil, pilin temas noktalarını örten plastik bir parçayla beraber ahizenin içindedir.


  Pil temas noktalarının üzerindeki plastik parçayı çıkarmanız gerekir.

 • Ekli USB kablosu ile birlikte şarj yuvası.

 • Şarj yuvası için bölgesel güç adaptörü.

 • Ahizedeki kemer klipsinin yerine geçmesi için plastik kapak.


  İhtiyacınız olursa bu küçük plastik kapağı sakladığınızdan emin olun.

 • Basılı uyumluluk belgesi.

Ahizenin Pilini Takma

Ahize pili, ahizenin içindedir fakat pilin temas noktaları üzerinde plastik tırnak bulunur. Plastik tırnağı çıkarmanız gerekir.

1

Ahizenin arka tarafından, arkalığın kilidini açmak için mandalı saat yönünün tersinde çevirin, klipsi kaldırın ve kapağı kaldırarak pil kapağını çıkarın.

2

Pili ahizeden çıkarın.

3

Temas noktalarının üzerindeki plastiği çıkarın.

4

Pili klipsin altına yerleştirin ve bölmesine bırakın.

Pil temas noktaları, pilin ve pil bölmesinin sol üst kenarındadır. Pilin bölmeye oturduğundan ve temas noktalarının temas ettiğinden emin olun.

5

Pil kapağını takın, kapağın kapandığından emin olun ve mandalı saat yönünde çevirerek kilitli konuma getirin.

Kapağı zorlayarak kapatmayın. Kolayca kapanmıyorsa çıkarın ve pilin pil bölmesine tamamen oturup oturmadığını kontrol edin.

Sonraki adım

Ahizeyi kullanmadan önce şarj etmeniz gerekir. Bkz. DECT Ahize Pilini Şarj Etme.

Ahize Klipsini Çıkarma

Klipsi ahizenin arkasından çıkarıp ahizenizle birlikte verilen düz kapakla değiştirebilirsiniz.

Başlamadan önce

Aşağıdakiler gerekmektedir:

 • #1 Yıldız başlı tornavida

 • Ahizedeki kemer klipsinin yerine geçmesi için plastik kapak. Bu kapak ürün kutusu içinde bulunur.

1

Ahizeyi kapatın.

2

Ahizeyi aşağı bakacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirin. Ahizeyi korumak için büyük, temiz bir kumaş üzerine yerleştirmek isteyebilirsiniz.

3

Tornavidayı kullanarak klipsteki vidaları sökün. Vidaları yana ayırın.


 

Vidalar küçüktür, bu yüzden kaybetmemeye dikkat etin.

4

Klipsin gevşek ucunu kaldırın. Klips grubu, ahizeden çıkmalıdır.

5

Yedek kapağın arkasında bir kanca bulunur. Kancayı ahizenin girintili yerine kaydırın ve ahizeye bastırın.

Bu şemada arkadaki kanca gösterilmektedir.

Bu şemada kancanın ahizeye nasıl yerleştirileceği gösterilmektedir.

Klips konuma oturana ve arka yüz düzleşene kadar bastırın.

6

Tornavidayı kullanarak vidaları kapağa ve ahizeye vidalayın.

7

Kullanmaya ihtiyaç duyarsanız kapağı kemer klipsiyle birlikte saklayın.

Şarj Yuvasının Kurulumu

Şarj yuvası, telefonu şarj etmek için kullanılır. Yuvada güç adaptörüne takılan yerleşik bir USB kablosu bulunur. Güç adaptörü, ülkenizin elektrik prizi yapılandırmasına ve güç derecesine göre tasarlanmıştır.

1

Yuvayı düz bir yüzeye yerleştirin.

2

Güç kablosunun USB konektörünü güç adaptörüne takın.

3

Güç adaptörünü elektrik prizine takın.

Ahize Pilini Şarj Etme

Ahize şarj cihazı, ahize pilini şarj etmek için kullanılır.


Pil kısmen şarj edilmiş olarak gelir, fakat ilk kez kullanmadan önce en az 10 saat şarj etmeniz gerekir. Tam olarak şarj etmezseniz, pilin ömrünü azaltabilirsiniz.

Ahizeden pili çıkarıp değiştirirseniz, pil göstergesinin doğru çalışması için pili tamamen boşaltıp ardından tamamen şarj etmeniz gerekir.


Pili, sağlanan ahize şarj cihazı ile şarj edin. Başka bir yöntem kullanırsanız pile, ahizeye veya çevrenize zarar verebilirsiniz.

Pili, yalnızca, sıcaklığın 32°F (0°C) ve 104°F (40°C) arasında olduğu ortamlarda şarj edin.


Pili tehlikeli ortamlarda veya patlama tehlikesi bulunan yerlerde şarj etmeyin.

Ahize, şarj cihazına yerleştirildiğinde açılır (açık değilse) ve ahizenin şarj edildiğini belirten bir mesaj görüntüler. Ayarlanan sürede ahize ekranı kararır ve ekran kapanır.

Ahizedeki LED yanıp sönmeye başlarsa ahizenin üretici yazılımı güncellenmektedir.

Başlamadan önce

Yuvayı bölümünde açıklandığı gibi kurun.

Ahize şarj cihazının elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.

Ahizedeki kişilerin ve şarj cihazındaki kişilerin eşleşmesi için ahizeyi şarj cihazına yerleştirin.

Ahize ekranı açılmalı ve ahizenin şarj edildiğini belirten bir mesaj görüntülemelidir. Bu gerçekleşmezse ahizeyi şarj cihazından kaldırın ve tekrar deneyin.

Ahizeyi Açma

Ekran açılana kadar Güç/Bitir düğmesini basılı tutun.

Ahizeyi Otomatik Olarak Ayarlama

Çoğu durumda, ahizeyi ilk kez açtığınızda ahize, baz istasyonuyla iletişim kurması için otomatik olarak yapılandırılır. Seçenekler veya ek bilgiler varsa, daha fazla talimat alabilirsiniz.

Ahize başarılı bir şekilde kaydolduğunda, Kayıtlı mesajını görürsünüz ve ardından boş bekleme ekranı görüntülenir.

1

Ekran açılana kadar Güç/Bitir düğmesini basılı tutun.

Ahizede, Baz istasyon için arama görüntülenir.

2

Ahize baz istasyonu listesi görüntülerse, bağlanmanız gereken baz istasyonunu vurgulamak için gezinti halkasına basın ve Seç'e basın.

3

Ahizede Kodu girin mesajı görüntülenirse, baz istasyonu erişim kodu için yöneticinize başvurun.

4

Ekranda Kayıtlı mesajı görüntülenmiyorsa, hata mesajını not edin ve yardım için yöneticinize veya hizmet sağlayıcınıza başvurun.