Ahize paketi içeriği

Ahize paketinde aşağıdakiler bulunur:

 • Kemer klipsli ahize. Pil, pilin temas noktalarını örten plastik bir parçayla beraber ahizenin içindedir.


  Pil temas noktalarının üzerindeki plastik parçayı çıkarmanız gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz . Pili ahizeye takma.

 • Ekli USB kablosu ile birlikte şarj kızağı.

 • Şarj kızağı için bölgesel güç adaptörü.

 • Ahizedeki kemer klipsinin yerine geçmesi için plastik kapak.


  Ahizeyi kemer klipsi olmadan kullanmak isteme ihtimalinize karşı, bu küçük plastik kapağı sakladığınızdan emin olun.

 • Basılı uyumluluk belgesi.

Ahize kaydı sırasında kutudaki etikete ihtiyacınız olur.

Pili ahizeye takın

Ahize pili ahizenin içindedir fakat pilin temas noktaları üzerinde plastik bir tırnak bulunur. Plastik tırnağı çıkarmanız gerekir.

1

Ahizenin arka tarafından, arkalığın kilidini açmak için mandalı saat yönünün tersinde çevirin, klipsi kaldırın ve kapağı kaldırarak pil kapağını çıkarın.

2

Pili ahizeden çıkarın.

3

Temas noktalarının üzerindeki plastiği çıkarın.

4

Pili klipsin altına yerleştirin ve bölmesine bırakın.

Pil temas noktaları, pilin ve pil bölmesinin sol üst kenarındadır. Pilin bölmeye oturduğundan ve temas noktalarının temas ettiğinden emin olun.


 
Pil, bölmeye tek bir şekilde takılabilir. Pili zorlayarak bölmeye yanlış şekilde takmaya çalışmayın.
5

Pil kapağını takın, kapağın kapandığından emin olun ve mandalı saat yönünde çevirerek kilitli konuma getirin.

Kapağı zorlayarak kapatmayın. Kolayca kapanmıyorsa çıkarın ve pilin pil bölmesine tamamen oturup oturmadığını kontrol edin.

Bundan sonra yapacaklarınız

Ahizeyi kullanmadan önce şarj etmeniz gerekir. Bkz . Ahize pilini şarj etme.

Ahize klipsini çıkarma

Klipsi ahizenin arkasından çıkarıp ahizenizle birlikte verilen düz kapakla değiştirebilirsiniz.

Başlamadan önce

Aşağıdakiler gerekmektedir:

 • #1 Yıldız başlı tornavida

 • Ahizedeki kemer klipsinin yerine geçmesi için plastik kapak. Bu kapak ürün kutusu içinde bulunur.

1

Ahizeyi kapatın.

2

Ahizeyi aşağı bakacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirin. Ahizeyi korumak için büyük, temiz bir kumaş üzerine yerleştirmek isteyebilirsiniz.

3

Tornavidayı kullanarak klipsteki vidaları sökün. Vidaları yana ayırın.


 

Vidalar küçüktür, bu yüzden kaybetmemeye dikkat etin.

4

Klipsin gevşek ucunu kaldırın. Klips grubu, ahizeden çıkmalıdır.

5

Yedek kapağın arkasında bir kanca bulunur. Kancayı ahizenin girintili yerine kaydırın ve ahizeye bastırın.

Bu şemada arkadaki kanca gösterilmektedir.

Bu şemada kancanın ahizeye nasıl yerleştirileceği gösterilmektedir.

Klips konuma oturana ve arka yüz düzleşene kadar bastırın.

6

Tornavidayı kullanarak vidaları kapağa ve ahizeye vidalayın.

7

Kullanmaya ihtiyaç duyarsanız kapağı kemer klipsiyle birlikte saklayın.

Şarj yuvasını ayarlama

Şarj kızağı, telefonu şarj etmek için kullanılır. Kızakta güç adaptörüne takılan yerleşik bir USB kablosu bulunur. Güç adaptörü, ülkenizin elektrik prizi yapılandırmasına ve güç derecesine göre tasarlanmıştır.

1

Kızağı düz bir yüzeye yerleştirin.

2

Güç kablosunun USB konektörünü güç adaptörüne takın.

3

Güç adaptörünü elektrik prizine takın.

Ahize pilini şarj etme

Ahize şarj cihazı, ahize pilini şarj etmek için kullanılır.


Pil kısmen şarj edilmiş olarak gelir, fakat ilk kez kullanmadan önce en az 10 saat şarj etmeniz gerekir. Tam olarak şarj etmezseniz, pilin ömrünü azaltabilirsiniz.

Ahizeden pili çıkarıp değiştirirseniz, pil göstergesinin doğru çalışması için pili tamamen boşaltıp ardından tamamen şarj etmeniz gerekir.


Pili, sağlanan ahize şarj cihazı ile şarj edin. Başka bir yöntem kullanırsanız pile, ahizeye veya çevrenize zarar verebilirsiniz.

Pili, yalnızca, sıcaklığın 32°F (0°C) ve 104°F (40°C) arasında olduğu ortamlarda şarj edin.


Pili tehlikeli ortamlarda veya patlama tehlikesi bulunan yerlerde şarj etmeyin.

Ahize, şarj cihazına yerleştirildiğinde açılır (açık değilse) ve ahizenin şarj edildiğini belirten bir mesaj görüntüler. Ayarlanan sürede ahize ekranı kararır ve ekran kapanır.

Ahizedeki LED yanıp sönmeye başlarsa ahizenin üretici yazılımı güncellenmektedir.

Başlamadan önce

Kaideyi , şarj kızakını ayarlama bölümündeaçıklandığı şekilde ayarlayın.

Ahize şarj cihazının elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.

Ahizedeki kişilerin ve şarj cihazındaki kişilerin eşleşmesi için ahizeyi şarj cihazına yerleştirin.

Ahize bip sesi çıkarır, ekranı açılır ve ahizenin şarj edildiğini belirten bir mesaj görüntülenir. Bu gerçekleşmezse ahizeyi şarj cihazından kaldırın ve tekrar deneyin.

Ahizenizi açma

Güç/Bitiş tuşuna basılı tutun Ekran gelene kadar.

Ahizeyi baz istasyonuna bağlama

Ahize, baz istasyonuyla bağlantı kurmaya yapılandırıldıktan sonra kaydedilir. Kayıt işlemi tamamlandığında çağrı yapabilirsiniz.

Bu prosedürü kullanıcılarınızın gerçekleştirmesi durumunda, kullanıcılara prosedür ve erişim kodu bilgilerini vermeniz gerekir.

Başlamadan önce

 • Ahize pilinin takılı olması gerekir. Bkz . Pili ahizeye takma.

 • Ahize pilinin şarj edilmiş olması gerekir. Bkz . Ahize pilini şarj etme.

 • Ahize, baz istasyonunda Ahizeleri Baz İstasyonuna Ekle bölümünde açıklandığı şekilde yapılandırılmalıdır ve baz istasyonu erişim koduna (AC) ihtiyacınız vardır.

1

Ahizeyi açın. Bkz . Ahizenizi açma.

2

Menüye Basın .

3

Bağlantı > Kaydet'i seçin.

4

Seç'e basın.

5

(İsteğe bağlı) İstenirse, AC alanına erişim kodunu girin.

6

Tamam'a basın.