Zawartość opakowania słuchawki

Opakowanie słuchawki zawiera:

 • Słuchawka z dołączonym zaczepem na pasek. W słuchawce znajduje się bateria, której styki są osłonięte kawałkiem plastiku.


  Należy zdjąć plastik osłaniający styki baterii. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wkładanie baterii do słuchawki.

 • Podstawka ładująca z kablem USB.

 • Zasilacz dla podstawki ładującej odpowiedni dla kraju użytkownika.

 • Plastikowa osłona, którą można zastąpić zaczep na pasek.


  Należy pamiętać o zachowaniu tej małej okładki plastikowej, na wypadek gdyby słuchawka nie była przymocowana do paska taśmowego.

 • Drukowany dokument z informacjami o zgodności.

W trakcie rejestracji słuchawki potrzebne jest oznaczenie na etykiecie.

Włóż baterię do słuchawki

Bateria słuchawki jest dostarczana wewnątrz słuchawki, ale jej styki są zakryte plastykowym paskiem. Należy usunąć ten pasek.

1

Z tyłu słuchawki: obróć zatrzask w lewo, aby odblokować tylną pokrywę, unieś zaczep, a następnie unieś pokrywę baterii, aby ją zdjąć.

2

Wyjmij baterię ze słuchawki.

3

Zdejmij plastik ze styków.

4

Umieść baterię pod zaczepem i wsuń ją do komory.

Styki znajdują się w lewej górnej części baterii i lewej górnej części komory baterii. Upewnij się, że styki dotykają się, a bateria jest odpowiednio umieszczona wewnątrz komory.


 
Bateria może być ułożona tylko w jedną stronę. Baterii nie należy wciskać na siłę.
5

Załóż pokrywę baterii, upewnij się, że jest zamknięta, i obróć zaczep w prawo, aby zablokować pokrywę.

Nie zamykaj pokrywy na siłę. Jeśli pokrywa nie zamyka się lekko, zdejmij ją i sprawdź, czy bateria znajduje się całkowicie wewnątrz komory.

Następne czynności

Przed rozpoczęciem korzystania z słuchawki należy ją naładować. Patrz Ładowanie baterii słuchawki.

Zdejmij zatrzask słuchawki

Zaczep z tyłu słuchawki można zdjąć i zastąpić gładką osłoną dostarczoną ze słuchawką.

Zanim rozpoczniesz

Potrzebne są:

 • Śrubokręt krzyżakowy nr 1

 • Plastikowa osłona, którą można zastąpić zaczep na pasek. Ta osłona jest dostarczana w opakowaniu urządzenia.

1

Wyłącz słuchawkę.

2

Połóż słuchawkę frontem w dół na płaskiej poziomej powierzchni. Aby nie uszkodzić słuchawki, warto położyć ją na dużej czystej szmatce.

3

Wykręć wkręty z zaczepu za pomocą śrubokręta. Odłóż wkręty na bok.


 

Ponieważ wkręty są małe, należy uważać, aby ich nie zgubić.

4

Unieś luźny koniec zaczepu. Cały zaczep powinien oddzielić się od słuchawki.

5

Osłona ma z tyłu haczyk. Wciśnij haczyk w zagłębienie w słuchawce.

Ten rysunek przedstawia haczyk z tyłu.

Na tym rysunku przedstawiono sposób umieszczania haczyka w słuchawce.

Dociśnij, aby zaczep znalazł się we właściwym miejscu, a tył słuchawki był płaski.

6

Śrubokrętem wkręć wkręty w osłonę i słuchawkę.

7

Zachowaj osłonę z zaczepem na pasek, ponieważ może być potrzebna w przyszłości.

Konfigurowanie podstawki ładującej

Do ładowania słuchawki służy podstawka ładująca. Podstawka ma wbudowany kabel USB, który należy podłączyć do zasilacza. Zasilacz jest dostosowany do konfiguracji gniazdka elektrycznego i zasilania w danym kraju.

1

Umieść podstawkę na poziomej powierzchni.

2

Podłącz złącze USB przewodu zasilającego do zasilacza.

3

Podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego.

Ładowanie baterii słuchawki

Do ładowania baterii słuchawki służy ładowarka słuchawki.


Bateria jest dostarczana częściowo naładowana, ale należy ją ładować przez co najmniej 10 godzin przed użyciem po raz pierwszy. Jeżeli słuchawka nie zostanie całkowicie naładowana, może to wpłynąć na skrócenie żywotności baterii.

W przypadku wyjęcia baterii ze słuchawki i jej wymiany baterię należy w pełni rozładować, a następnie całkowicie naładować, aby wskaźnik baterii działał dokładnie.


Do ładowania baterii służy dostarczona ładowarka słuchawki. Ładowanie w inny sposób może spowodować uszkodzenie baterii bądź słuchawki lub szkody w otaczającym obszarze.

Baterię należy ładować wyłącznie w temperaturze od 0°C do 40°C.


Nie należy ładować baterii w niebezpiecznym otoczeniu ani w sytuacji zagrożenia wybuchem.

Umieszczenie słuchawki w ładowarce powoduje jej włączenie (jeśli nie jest jeszcze włączona) i wyświetlenie komunikatu informującego, że trwa ładowanie słuchawki. Ekran słuchawki zostaje przyciemniony i wyłączony po upływie skonfigurowanego czasu.

Miganie diody LED słuchawki oznacza, że trwa aktualizacja firmware słuchawki.

Zanim rozpoczniesz

Skonfiguruj stację dokującą zgodnie z opisem w części Konfigurowanie stacji ładującej.

Upewnij się, że ładowarka słuchawki jest podłączona do gniazdka elektrycznego.

Umieść słuchawkę w ładowarce, aby styki w słuchawce i ładowarce stykały się ze sobą.

Słuchawka wydaje sygnał dźwiękowy, ekran się włącza w celu wyświetlenia komunikatu informującego o trwającym ładowaniu. Jeśli tak się nie stanie, zdejmij słuchawkę z ładowarki i spróbuj ponownie.

Włącz słuchawkę

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie/Koniec , aż ekran się włączy.

Podłącz słuchawkę do stacji bazowej

Po skonfigurowaniu połączenia słuchawki ze stacją bazową słuchawka zostanie zarejestrowana. Po zakończeniu rejestracji można nawiązywać połączenia.

W przypadku wykonywania tej procedury przez użytkowników należy podać im odpowiednie instrukcje i kod dostępu.

Zanim rozpoczniesz

1

Włącz słuchawkę. Patrz Włączanie słuchawki.

2

Naciśnij Menu .

3

Wybierz kolejno opcje Łączność > Zarejestruj.

4

Naciśnij przycisk Wybierz.

5

(Opcjonalnie) Jeśli pojawi się monit, wprowadź kod dostępu w polu AC .

6

Naciśnij przycisk Ok.