Förpackningens innehåll

Paketet har följande innehåll:

 • Telefon med ansluten bälteshållare. Inuti handsetet sitter ett batteri med plast över kontakterna.


  Du måste ta bort plasten över batteriets kontakter.

 • Laddningsstation med ansluten USB-kabel.

 • Regional strömadapter till laddningsstationen.

 • Plasthölje som ersätter bälteshållaren på telefonen.


  Kom ihåg att spara det här lilla plasthöljet ifall du behöver den.

 • Utskrivet dokument om efterlevnad.

Installera batteriet i telefonen

Telefonen levereras med batteriet inuti, men det sitter en plastflik över batteriets kontakter. Du måste ta bort plastfliken.

1

Vrid låset på telefonens baksida motsols för att låsa upp baksidan. Lyft sedan fästet och lyft luckan för att ta bort batteriluckan.

2

Ta ut batteriet ur telefonen.

3

Ta bort plasten från kontakterna.

4

Placera batteriet under fästet och släpp ner det i facket.

Batterikontakterna sitter på den övre vänstra kanten av batteriet och den övre vänstra kanten av batterifacket. Se till att kontakterna möts och att batteriet sitter i facket.

5

Sätt tillbaka batteriluckan, kontrollera att luckan är stängd och vrid låset medsols för att låsa.

Tvinga inte luckan på plats. Om den inte stängs enkelt, ska du ta av luckan och kontrollera att batteriet sitter rätt i batterifacket.

Och sedan då?

Innan du använder telefonen måste du ladda den. Se Byta batteri i DECT-telefonen.

Ta bort telefonens fäste

Du kan ta bort fästet på baksidan av telefonen och ersätta det med en slät lucka som levereras tillsammans med telefonen.

Innan du börjar

Du behöver:

 • #1 stjärnskruvmejsel

 • Plasthölje som ersätter bälteshållaren på telefonen. Den här luckan medföljer i produktförpackningen.

1

Stäng av telefonen.

2

Lägg telefonen med framsidan nedåt på ett jämnt underlag. Det kan vara en god idé att lägga telefonen på en stor, ren trasa för att skydda den.

3

Använd skruvmejseln för att ta bort skruvarna på fästet. Lägg skruvarna åt sidan.


 

Skruvarna är små, så var försiktig så att du inte blir av med dem.

4

Lyft den lösa änden av fästet. Fästanordningen ska lossna från telefonen.

5

Ersättningsluckan har en krok på baksidan. Låt kroken glida in i skåran på telefonen och tryck den på plats.

I illustrationen visas kroken på baksidan.

I illustrationen visas hur du för in kroken i telefonen.

Tryck ned tills klämman är på plats och baksidan är slät.

6

Använd skruvmejseln för att skruva fast skruvarna i luckan och telefonen.

7

Spara luckan med bälteshållaren för framtida bruk.

Ställ in laddningsstationen

Använd laddningsstationen för att ladda telefonen. Laddningsstationen har en inbyggd USB-kabel som ansluts till strömadaptern. Strömadaptern är utformad enligt den konfiguration och uteffekt som används i ditt land.

1

Ställ laddningsstationen på en plan yta.

2

Koppla in strömsladdens USB-kontakt i strömadaptern.

3

Koppla in strömadaptern i eluttaget.

Ladda telefonens batteri

Använd laddaren för att ladda telefonens batteri.


Batteriet levereras delvis laddat, men du bör ladda det i minst 10 timmar innan du använder det för första gången. Om du inte laddar det fullt kan du förkorta batteriets livslängd.

Om du tar ur och ersätter batteriet i telefonen måste du ladda ur batteriet fullständigt och sedan ladda det fullständigt på nytt för att batteriindikatorn ska ange korrekt laddning.


Ladda batteriet med den medföljande laddaren. Om du använder någon annan metod kan du skada batteriet, telefonen eller din omgivning.

Ladda endast batteriet i en miljö där temperaturen är mellan 0 °C (32 °F) och 40 °C (104 °F).


Ladda inte batteriet i farliga miljöer eller om det finns risk för explosion.

När du placerar telefonen i laddaren, slås den på (om den inte redan är på) och visar ett meddelande om att telefonen laddas. Telefonens skärm dämpas och stängs av efter den angivna tiden.

Om LED-lampan på handenheten börjar blinka, uppdateras handenhetens fasta programvara.

Innan du börjar

Ställ in laddningsstationen.

Se till att laddaren är ansluten till eluttaget.

Placera telefonen i laddaren så att telefonens kontakter möter kontakterna i laddaren.

Telefonens skärm ska aktiveras och visa ett meddelande om att telefonen laddas. Om detta inte sker, ska du ta bort telefonen från laddaren och försöka igen.

Slå på telefonen

Tryck och håll ned Ström/Avsluta tills skärmen slås på.

Konfigurera telefonluren automatiskt

När du laddar telefonen för första gången, kommer den automatiskt börja konfigurera sig för att kommunicera med basstationen. Du kan få ytterligare instruktioner om det finns alternativ eller ytterligare information.

När telefonen har registrerats ser du meddelandet Registrerad och sedan visas väntelägesskärmen.

1

Tryck och håll ned Ström/Avsluta tills skärmen slås på.

Telefonen visar Söker basstation.

2

Om telefonen visar en lista över basstationer trycker du på navigeringsringen för att markera den basstation som du vill ansluta till och trycker på Välj.

3

Om telefonluren visar Ange kod ska du kontakta administratören för att få åtkomstkod till basstationen.

4

Om skärmen inte visar meddelandet Registrerad noterar du felmeddelandet och kontaktar administratören eller tjänstleverantören för att få hjälp.