Innehåll i handenhetspaket

Paketet har följande innehåll:

 • Telefon med ansluten bälteshållare. Inuti handsetet sitter ett batteri med plast över kontakterna.


  Du måste ta bort plasten över batteriets kontakter. Mer information finns i Installera batteriet i luren.

 • Laddningsstation med ansluten USB-kabel.

 • Regional strömadapter till laddningsstationen.

 • Plasthölje som ersätter bälteshållaren på telefonen.


  Se till att du sparar det lilla plastskyddet om du vill använda telefonen utan bältesklämman.

 • Utskrivet dokument om efterlevnad.

Du behöver etiketten som sitter på lådan för att kunna registrera telefonen.

Montera batteriet i luren

Telefonen levereras med batteriet inuti, men det sitter en plastflik över batteriets kontakter. Du måste ta bort plastfliken.

1

Vrid låset på telefonens baksida motsols för att låsa upp baksidan. Lyft sedan fästet och lyft luckan för att ta bort batteriluckan.

2

Ta ut batteriet ur telefonen.

3

Ta bort plasten från kontakterna.

4

Placera batteriet under fästet och släpp ner det i facket.

Batterikontakterna sitter på den övre vänstra kanten av batteriet och den övre vänstra kanten av batterifacket. Se till att kontakterna möts och att batteriet sitter i facket.


 
Batteriet passar bara in i facket en riktning. Tvinga inte in batteriet i batterifacket i fel riktning.
5

Sätt tillbaka batteriluckan, kontrollera att luckan är stängd och vrid låset medsols för att låsa.

Tvinga inte luckan på plats. Om den inte stängs enkelt, ska du ta av luckan och kontrollera att batteriet sitter rätt i batterifacket.

Nästa steg

Innan du använder telefonen måste du ladda den. Se Ladda lurens batteri.

Ta bort lurklämman

Du kan ta bort fästet på baksidan av telefonen och ersätta det med en slät lucka som levereras tillsammans med telefonen.

Innan du börjar

Du behöver:

 • #1 stjärnskruvmejsel

 • Plasthölje som ersätter bälteshållaren på telefonen. Den här luckan medföljer i produktförpackningen.

1

Stäng av telefonen.

2

Lägg telefonen med framsidan nedåt på ett jämnt underlag. Det kan vara en god idé att lägga telefonen på en stor, ren trasa för att skydda den.

3

Använd skruvmejseln för att ta bort skruvarna på fästet. Lägg skruvarna åt sidan.


 

Skruvarna är små, så var försiktig så att du inte blir av med dem.

4

Lyft den lösa änden av fästet. Fästanordningen ska lossna från telefonen.

5

Ersättningsluckan har en krok på baksidan. Låt kroken glida in i skåran på telefonen och tryck den på plats.

I illustrationen visas kroken på baksidan.

I illustrationen visas hur du för in kroken i telefonen.

Tryck ned tills klämman är på plats och baksidan är slät.

6

Använd skruvmejseln för att skruva fast skruvarna i luckan och telefonen.

7

Spara luckan med bälteshållaren för framtida bruk.

Konfigurera laddningsdockan

Använd laddningsstationen för att ladda telefonen. Laddningsstationen har en inbyggd USB-kabel som ansluts till strömadaptern. Strömadaptern är utformad enligt den konfiguration och uteffekt som används i ditt land.

1

Ställ laddningsstationen på en plan yta.

2

Koppla in strömsladdens USB-kontakt i strömadaptern.

3

Koppla in strömadaptern i eluttaget.

Ladda lurens batteri

Använd laddaren för att ladda telefonens batteri.


Batteriet levereras delvis laddat, men du bör ladda det i minst 10 timmar innan du använder det för första gången. Om du inte laddar det fullt kan du förkorta batteriets livslängd.

Om du tar ur och ersätter batteriet i telefonen måste du ladda ur batteriet fullständigt och sedan ladda det fullständigt på nytt för att batteriindikatorn ska ange korrekt laddning.


Ladda batteriet med den medföljande laddaren. Om du använder någon annan metod kan du skada batteriet, telefonen eller din omgivning.

Ladda endast batteriet i en miljö där temperaturen är mellan 0 °C och 40 °C.


Ladda inte batteriet i farliga miljöer eller om det finns risk för explosion.

När du placerar telefonen i laddaren, slås den på (om den inte redan är på) och visar ett meddelande om att telefonen laddas. Telefonens skärm dämpas och stängs av efter den angivna tiden.

Om LED-lampan på telefonluren börjar blinka, uppdateras handenhetens fasta programvara.

Innan du börjar

Ställ in vaggan enligt beskrivningen i Konfigurera laddningsdockan.

Se till att laddaren är ansluten till eluttaget.

Placera telefonen i laddaren så att telefonens kontakter möter kontakterna i laddaren.

Telefonen piper, skärmen aktiveras och visar ett meddelande om att telefonen laddas. Om detta inte sker, ska du ta bort telefonen från laddaren och försöka igen.

Slå på luren

Tryck och håll in ström/slut Tills skärmen slås på.

Anslut luren till basstationen

När du har konfigurerat telefonluren för att ansluta den till basstationen registreras den. Du kan ringa samtal när registreringen är klar.

Om dina användare utför den här proceduren måste du tillhandahålla stegen och åtkomstkoden.

Innan du börjar

1

Slå på telefonluren. Se Slå på luren.

2

Tryck på Meny .

3

Välj Anslutning > Registrera.

4

Tryck på Välj.

5

(Valfritt) Ange åtkomstkoden i fältet AC om du uppmanas till det.

6

Tryck på OK.