Innholdet i håndsettpakken

Pakken med telefonen har følgende innhold:

 • Telefon med påsatt belteklemme. Batteriet er inne i håndsettet, med en plastbit over batterikontaktene.


  Du må ta av plasten over batterikontaktene. Hvis du vil ha mer informasjon, se Sette inn batteriet i håndsettet.

 • Ladeholder med tilkoblet USB-kabel.

 • Områdespesifikk strømadapter for ladeholderen.

 • Plastdeksel som erstatter belteklemmen på telefonen.


  Sørg for at du lagrer dette lille plastdekselet, i tilfelle du vil bruke håndsettet uten beltefestet.

 • Trykt samsvarsdokument.

Du må ha etiketten på boksen under registreringen av håndsettet.

Sett inn batteriet i håndsettet

Telefonbatteriet leveres i håndsettet, men med en plastbit over batterikontaktene. Du må ta av plastbiten.

1

Vri låsen på baksiden av håndsettet mot klokken for å låse opp bakdekselet, løft klemmen, og løft dekselet for å fjerne batteridekselet.

2

Ta batteriet ut av telefonen.

3

Ta bort plastbiten over kontaktene.

4

Plasser batteriet under klemmen, og slipp den ned i rommet.

Batterikontaktene befinner seg på den øvre venstre kanten av batteriet og den øvre venstre kanten av batterirommet. Kontroller at kontaktene står riktig i forhold til hverandre, og at batteriet er satt helt inn i rommet.


 
Batteriet passer bare én gang i rommet. Ikke bruk makt for å få inn batteriet i batterirommet.
5

Sett på plass batteridekselet, sjekk at dekselet lukkes, og vri låsen med klokken til låst stilling.

Ikke press dekselet igjen. Hvis det ikke går lett igjen, ta det av og sjekk at batteriet er satt helt inn i batterirommet.

Hva du skal gjøre nå

Før du bruker håndsettet, må du lade det. Se Lade håndsettbatteriet.

Fjern håndsettklipsen

Du kan ta av klemmen på baksiden av telefonen og erstatte den med et mykt deksel som følger med telefonen.

Før du begynner

Du trenger:

 • Kryssporskrutrekker nr. 1

 • Plastdeksel som erstatter belteklemmen på telefonen. Dette dekselet leveres i produktesken.

1

Slå av telefonen.

2

Plasser telefonen med forsiden ned på et flatt, vannrett underlag. Det kan være lurt å legge telefonen på et stort, rent tøystykke for å beskytte den.

3

Fjerne skruene på klemmen med skrutrekkeren. Legg skruene til side.


 

Skruene er små, så pass på at de ikke forsvinner.

4

Løft opp den løse enden av klemmen. Klemmedelen skal frigjøres fra telefonen.

5

Erstatningsdekselet har en hake på baksiden. Før haken inn i utsparingen på telefonen og trykk den inn i telefonen.

Denne illustrasjonen viser haken på baksiden.

Dette diagrammet viser hvordan du setter haken i telefonen.

Trykk ned til klemmen er i stilling og baksiden er flat.

6

Bruk skrutrekkeren til å skru på plass skruene i dekselet og telefonen.

7

Ta vare på dekselet med belteklemmen i tilfelle du trenger det.

Sett opp ladeholderen

Du kan bruke ladeholderen til å lade telefonen. Holderen har en innebygd USB-kabel som kobles til strømadapteren. Strømadapteren er laget for stikkontakttypen og effekten som anvendes i landet ditt.

1

Plasser holderen på et jevnt underlag.

2

Koble USB-kontakten på strømledningen til strømadapteren.

3

Koble strømadapteren til det elektriske uttaket.

Lad batteriet i håndsettet

Du bruker telefonladeren til å Lade telefonbatteriet.


Batteriet leveres delvis oppladet, men du bør lade det i minst 10 timer før du bruker det for første gang. Hvis du ikke ladet det fullt ut, kan du redusere batteriets levetid.

Hvis du tar ut telefonbatteriet og setter det tilbake igjen, må du lade batteriet helt ut og deretter lade det helt opp, slik at batteriindikatoren holder seg nøyaktig.


Lad batteriet med den medfølgende telefonladeren. Hvis du bruker en annen metode, kan du skade batteriet, telefonen eller området rundt.

Batteriet skal bare lades ved temperaturer mellom 0 °C (32 °F) og 40 °C (104 °F).


Må ikke lades i farlige omgivelser eller der det er fare for eksplosjon.

Når du plasserer telefonen i laderen, slår den seg på (hvis den er av) og viser en melding om at telefonen lader. Skjermbildet på telefonen blir mørkere og slår seg av på det innstilte tidspunktet.

Hvis LED-lampen på telefonen begynner å blinke, oppdateres fastvaren på telefonen.

Før du begynner

Konfigurer holderen som beskrevet i Konfigurere ladeholderen.

Kontroller at telefonladeren er koblet til det elektriske uttaket.

Plasser telefonen i laderen slik at kontaktene på telefonen og kontaktene på laderen stemmer overens.

Håndsettet piper og skjermbildet på telefonen skal slå seg på og vise en melding om at håndsettet lader. Hvis det ikke skjer, tar du telefonen ut av laderen og prøver på nytt.

Slå på håndsettet

Trykk på og hold inne På/av/Avslutt Helt til skjermen slås på.

Koble håndsettet til basestasjonen

Når du har konfigurert telefonen til å koble seg til basestasjonen, registrerer den seg. Du kan foreta anrop når registreringen er fullført.

Hvis brukerne skal gjør dette selv, må du informere dem om fremgangsmåten og tilgangskoden.

Før du begynner

1

Slå på telefonen. Se Slå på håndsettet.

2

Trykk på Meny .

3

Velg Tilkobling > Registrer.

4

Trykk på Velg.

5

(Valgfritt) Hvis du blir bedt om det, skriver du inn tilgangskoden i AC feltet.

6

Trykk på Ok.