Inhoud van het handsetpakket

Uw handsetpakket omvat de volgende zaken:

 • Handset met bevestigde riemclip In de handset bevindt zich de batterij met een stuk plastic dat de batterijcontacten bedekt.


  U moet het stuk plastic over de batterijcontacten verwijderen.

 • Oplader met verbonden USB-kabel.

 • Regionale voedingsadapter voor de oplader.

 • Plastic afdekplaatje om de riemclip op de handset te vervangen.


  Zorg ervoor dat u dit kleine plastic afdekplaatje bewaart voor wanneer u het nodig hebt.

 • Afgedrukt overeenstemmingsdocument.

De batterij in de handset installeren

De batterij van de handset wordt in de handset geleverd, maar er is een plastic lipje op de contactpunten van de batterij geplaatst. U moet het plastic lipje verwijderen.

1

Op de achterzijde van de handset draait u het veerslot linksom om de achterzijde te ontgrendelen, tilt u de clip op en tilt u vervolgens de klep op om de batterijafdekking te verwijderen.

2

Verwijder de batterij uit de handset.

3

Verwijder het plastic lipje over de batterijcontacten.

4

Plaats de batterij onder de clip en laat ze in het compartiment vallen.

De batterijcontacten bevinden zich links bovenaan de batterij en links bovenaan het batterijcompartiment. Zorg ervoor dat de contacten met elkaar zijn verbonden en dat de batterij correct in het compartiment is geplaatst.

5

Plaats de batterijafdekking terug, zorg ervoor dat de afdekking correct is gesloten en draai het veerslot met de wijzers van de klok mee naar de vergrendelde positie.

De afdekking mag niet geforceerd worden gesloten. Als de afdekking niet vlot sluit, moet u de afdekking afnemen en controleren of de batterij volledig in het batterijcompartiment is geplaatst.

Volgende stappen

Voordat u de handset gebruikt, dient u deze op te laden. Zie Batterij van de DECT handset opladen.

De clip van de handset verwijderen

U kunt de clip aan de achterkant van de handset verwijderen en vervangen door een vlak afdekplaatje dat bij uw handset werd geleverd.

Voordat u begint

U hebt hiervoor het volgende nodig:

 • #1 kruiskopschroevendraaier

 • Plastic afdekplaatje om de riemclip op de handset te vervangen. Dit afdekplaatje is samen met het product geleverd.

1

Schakel de handset uit.

2

Plaats de handset met de voorkant omlaag op een plat oppervlak. Het is aan te raden om de handset op een grote, schone doek te plaatsen om de handset te beschermen.

3

Gebruik de schroevendraaier om de schroeven op de clip te verwijderen. Leg de schroeven opzij.


 

De schroeven zijn klein, wees dus voorzichtig zodat u ze niet verliest.

4

Til het losse uiteinde van de clip op. De clip zou moeten loskomen van de handset.

5

Het vervangende afdekplaatje heeft aan de achterkant een haakje. Schuif het haakje in het inspringende gedeelte van de handset en duw het vast in de handset.

Dit schema toont het haakje aan de achterkant.

Dit schema toont hoe u het haakje in de handset moet plaatsen.

Duw omlaag tot de clip zich in de juiste positie bevindt en de achterkant vlak is.

6

Gebruik de schroevendraaier om de schroeven in de afdekking en de handset te schroeven.

7

Bewaar het afdekplaatje met de riemclip voor wanneer u het nodig hebt.

De oplader opstellen

U gebruikt de oplader om de handset op te laden. De oplader heeft een ingebouwde USB-kabel die in de voedingsadapter wordt geplaatst. De voedingsadapter is ontworpen voor de specifieke configuratie van de stopcontacten en het vermogen in uw land.

1

Plaats de oplader op een vlak oppervlak.

2

Steek de USB-connector van de stroomkabel in de voedingsadapter.

3

Steek de voedingsadapter in het stopcontact.

De handsetbatterij opladen

U gebruikt de handsetlader om de batterij van de handset op te laden.


Bij de levering is de batterij gedeeltelijk opgeladen. U moet de batterij echter minstens 10 uur opladen alvorens u deze voor het eerst gebruikt. Als u de batterij niet volledig oplaadt, kan dit de levensduur van de batterij verminderen.

Als u de batterij uit de handset verwijdert en later terugplaatst, moet deze volledig worden ontladen en vervolgens volledig worden opgeladen zodat de batterijindicator accuraat is.


Laad de batterij op met de meegeleverde handsetlader. Als u een andere methode gebruikt, kunt u de batterij, de handset of uw omgeving beschadigen.

Laad de batterij alleen op in omgevingen waar de temperatuur tussen 0 °C en 40 °C ligt.


Laad de batterij niet op in gevaarlijke omgevingen en omgevingen met explosiegevaar.

Als u de handset op de lader plaatst, gaat deze aan (als deze niet al aan staat) en wordt een bericht weergegeven dat de handset wordt opgeladen. Het scherm van de handset wordt op de geconfigureerde tijden gedimd en uitgeschakeld.

Als de LED op de handset begint te knipperen, wordt de firmware van de handset geüpdatet.

Voordat u begint

Stel de oplader op.

Zorg ervoor dat uw handsetlader op het stopcontact is aangesloten.

Plaats de handset zodanig in de lader dat de contacten in de handset en de contacten in de lader overeenstemmen.

Het scherm van de handset moet worden ingeschakeld en een bericht tonen dat de handset wordt opgeladen. Als dit niet het geval is, moet u de handset uit de lader verwijderen en het opnieuw proberen.

Uw handset inschakelen

Houd Aan/einde ingedrukt tot het scherm wordt ingeschakeld.

Uw handset automatisch instellen

Als u de handset voor het eerst inschakelt, zal die zichzelf in veel gevallen automatisch configureren om met het basisstation te communiceren. U krijgt mogelijk verdere instructies als er keuzes of aanvullende informatie beschikbaar is.

Wanneer de hoorn is geregistreerd, wordt het bericht Geregistreerd weergegeven en wordt het scherm Inactief weergegeven.

1

Houd Aan/einde ingedrukt tot het scherm wordt ingeschakeld.

Op de handset wordt Zoeken naar basisstation weergegeven.

2

Als op de handset een lijst van basisstations wordt weergegeven, drukt u omlaag op de navigatiering om het basisstation te markeren waarmee u verbinding moet maken en druk op Selecteren.

3

Als op de handset Voer de code in wordt weergegeven, neemt u contact op met de beheerder voor de toegangscode van het basisstation.

4

Als op het scherm het bericht Geregistreerd niet wordt weergegeven, noteert u het foutbericht en neemt u contact op met de beheerder of serviceprovider voor hulp.