De volgende apparaten en camera's ondersteunen PresenterTrack:

 • Board Pro met PTZ 4.000

 • Codec EQ met PTZ 4 4.000 of precisie 60 camera

 • Codec plus en codec Pro met PTZ 4.000, Precision 60 of SpeakerTrack 60 camera

 • Kamer 55 Dual, kamer 70 en kamer 70 G2 met PTZ 4.000 of Precision 60 als externe camera

 • SX80 met Precision 60- of SpeakerTrack 60-camera

 • MX700 en MX800 met één of dubbele camera

Mogelijkheden en beperkingen

 • Als u eenmaal hebt ingesteld, kunt u PresenterTrack activeren en deactiveren via het deel venster camera van de Touch controller.

 • De camera werkt met digitaal pannen, kantelen en zoomen en moet dus niet fysiek worden verplaatst terwijl de presentator wordt gevolgd.

 • Spreker volgen ondersteunt het volgen van een of meer personen op het podium. Als ze te ver uit elkaar staan om te passen in een zoomweergave, zoomt de camera uit om het volledige podium weer te geven.

 • U kunt PresenterTrack gebruiken als zelfstandige functie of als onderdeel van de informatie ruimte en klassikale scenario's.

 • U kunt een apparaat instellen voor het gebruik van een van de camera's in een SpeakerTrack 60 camera Assembly (of een MX700/MX800 dual camera) voor PresenterTrack.

 • U kunt PresenterTrack en luidspreker tracking niet tegelijkertijd gebruiken. Wanneer u PresenterTrack activeert, wordt het bijhouden van luid sprekers automatisch uitgeschakeld. Wanneer u het volgen van luid sprekers activeert, wordt PresenterTrack automatisch uitgeschakeld.

  Er is één uitzonde ring: in de informatie over de bewerkings ruimte en de klassikale scenario's zijn beide functies tegelijk actief In de Q-& een modus (wanneer iemand in het lokale publiek een vraag stelt terwijl het apparaat in de lokale presentator modus wordt weer gegeven).

Overwegingen voordat u de camera plaatst

Wanneer u Presentator volgen instelt, moet u een podiumgebied en een volgzone definiëren. Houd rekening met de locatie en het gebruik van deze gebieden wanneer u de camera plaatst die de presentator in het werk stadium volgt.

Podiumgebied: het podiumgebied in het uitgezoomde overzichtsbeeld.

 • Maak het groot genoeg zodat de presentator over het podium kan rondlopen. Het volgen stopt wanneer de presentator het podiumgebied verlaat.

 • Sta toe dat de cursisten of deelnemers aan de vergadering op natuurlijke wijze door de ruimte lopen zonder dat het volgen wordt geactiveerd.

Trigger zone : het volgen van de presentator begint niet voordat de camera een kop in de trigger zone detecteert.

 • Kies een locatie waar de presentator het podium op natuurlijke wijze betreedt, bijvoorbeeld bij een presentatorlessenaar of tafel.

 • Zorg ervoor dat de zone groot genoeg is voor de camera om de kop van de presentator te detecteren.

 • Zorg dat de achtergrond van de trigger zone neutraal is om te voor komen dat de hoofd waarde wordt gedetecteerd. Vermijd een volgzone voor een beeldscherm.

Definitie van podiumgebied en volgzone

PresenterTrack instellen

Voordat u begint

U wordt aangeraden dezelfde ruimte als het apparaat en de camera te gebruiken tijdens het instellen van PresenterTrack.

1

Ga in de klanten weergave naar https:/​/​admin.webex.com naar de pagina apparaten en klik op uw apparaat in de lijst. Klik onder ondersteuning op lokale apparaten om de webinterface van het lokale apparaat te starten.

Als u een beheerder of integrator lokaal op het apparaat hebt geïnstalleerd, kunt u rechtstreeks toegang krijgen tot de webinterface van het apparaat. Open een webbrowser en typ https://<device IP of hostnaam >.

2

Voor de reeksen bord en kamer gaat u naar instellingen , opent u het tabblad Audio en video en klikt u op presentator track. Voor SX-en MX-Series gaat u naar Setup > presentator volgen.

3

Schakel PresenterTrack inschakelen in en klik op configureren om de configuratie pagina te openen.

Als u deze pagina opent, wordt stand-by uitgeschakeld en wordt Presentator volgen ingeschakeld. Bovendien wordt de zelfweergave in volledig scherm ingeschakeld en wordt de rechthoek van de volgzone weergegeven op het scherm van het apparaat.

Verlaat deze webpagina niet zonder op Gereed te klikken. anders blijft de rechthoek van de volgzone zichtbaar op het scherm van het apparaat. (Als u verg eten bent, kunt u de rechthoek als volgt verwijderen: voor kaart-en room-reeksen opent u het configuratie scherm in de gebruikers interface van het apparaat, tikt u op Camera en kies een nieuwe camera modus of standaard instelling. Voor de SX-en MX-serie tikt u op het pictogram camera in de Touch controller en kiest u een camera positie in de lijst.)

4

Voor kaart-en kamer reeksen opent u het configuratie scherm in de gebruikers interface van het apparaat, tikt u op camera gevolgd door de hand leiding en kiest u de juiste camera in de vervolg keuzelijst. Voor SX-en MX-Series kiest u in de gebruikers interface van het apparaat een camera uit de vervolg keuzelijst met camera bronnen . Gebruik vervolgens voor alle apparaten de camera knoppen (zoomen, pannen, kantelen) om het gebied voor het werk gebied te definiëren.

Er wordt een melding weergegeven als de camera de functie Presentator volgen niet ondersteunt.

5

Een blauwe onderbroken rechthoek die de trigger zone vertegenwoordigt, wordt weer gegeven op de webinterface van het web. De rechthoek verplaatsen en het formaat van de rechthoek wijzigen terwijl u het scherm van het apparaat bekijkt. U ziet dezelfde rechthoek in de zelfweergave van de camera. Plaats de rechthoek waar u de volgzone wilt hebben.

Zie het gedeelte een veelhoekige trigger instellen als u een meer geavanceerde veelhoek trigger zone wilt instellen.

6

Klik op Gereed.

7

Voor kamer-en kamer reeksen opent u het configuratie scherm en kiest u camera gevolgd door presentator. Voor de SX-en MX-serie tikt u op het camera pictogram in de rechter bovenhoek van de Touch controller en kiest u presentator uit de lijst met camera posities.

Hiermee activeert u het volgen van de presentator.
8

Plaats uzelf in de volgzone en kijk of de camera op u inzoomt. Kijk in het werk gebied en controleer of de camera weergave u volgt. Controleer ook of het volgen van de presentator stopt wanneer u het podium verlaat.

Als er iets mislukt, gaat u terug naar stap 4, 5 en 6 om de grootte en locatie van het gebied en de zone activeren te wijzigen.

Voor meer informatie over het oplossen van problemen, kunt u overschakelen naar de modus voor PresenterTrack diagnose, zoals wordt beschreven in het gedeelte diagnose modus .

Een veelhoek activeren zone instellen

U kunt alleen rechthoekige trigger zones instellen op de webpagina bijhouden van de presentator. Als u een meer geavanceerde veelhoekige volgzone wilt definiëren, moet u de configuratie Camera's > Presentator volgen > Volgzone instellen (lees het artikel Geavanceerde instellingen voor informatie over hoe u toegang krijgt tot de configuraties van het apparaat).

De waarde van deze instelling is een tekenreeks die de coördinatenparen van alle hoekpunten van een veelhoek bevat.

Voorbeeld: definieer de volgende volgzone, die 12 hoekpunten heeft. In het diagram worden de coördinaten van alle hoekpunten weergegeven. Een dergelijke volgzone kan handig zijn als er een scherm is achter de presentator dat u wilt vermijden.

Voorbeeld van een meervlaksvolgzone

Vanaf het hoek linksboven en de klok mee gaat, is de overeenkomende waarde voor camera's > PresenterTrack > TriggerZone :

"300,100,1700,100,1700,700,1100,700,1100,600,1300,600,1300,300,700,300,700,600,900,600,900,700,300,700"

Diagnostische modus

De diagnosemodus van Presentator volgen kan handig zijn bij het oplossen van problemen. Als u het apparaat wilt instellen in de modus diagnostiek, moet u een API opdracht uitvoeren. Lees het artikel Geavanceerde instellingen voor informatie over het gebruik van de API.

Met de volgende opdracht stelt u het apparaat in de diagnosemodus Presentator volgen:

xCommand camera's PresenterTrack instellen modus: diagnose

In deze modus ziet u het podiumgebied (het uitgezoomde overzichtsbeeld) op het scherm en een overlay met de volgende indicatoren:

 • ROOD frame: de volgzone.

 • GEEL frame: het ingezoomde beeld van de presentator.

 • GROEN frame: een kop die is gedetecteerd en bijgehouden.

 • GROEN of rood knipperend ingevuld frame: hoofd detecties. Groen geeft aan een hoge mate van vertrouwen aan, rood betekent een lage mate van vertrouwen.

 • Blauw frame: een kop die is gedetecteerd, maar niet bijgehouden.

Indicatoren diagnosemodus Presentator volgen