Ontbrak de installatiehandleiding in de doos? U kunt de handleidingen hier vinden:

Samen werken starten

Als u gesp rekken wilt plaatsen op een apparaat met kamer reeksen, kunt u het mobiele apparaat, de Touch controller of de afstands bediening gebruiken. De SX10 en SX20 worden geleverd met een afstandsbediening. De apparaten Kit, SX80 en MX Series worden geleverd met een touch controller. Op de DX70 en DX80 kunt u het geïntegreerde tipscherm gebruiken.

Camera-instellingen

Voordat u belt, kunt u zelf kijken of u het ziet. Ga naar het pictogram camera op het begin scherm en pas de camera positie indien nodig aan.

In de kamer kits wordt de camera vastgezet en wordt de luid spreker automatisch getraceerd. De camera vindt het beste zicht op de ruimte gebaseerd op het aantal deelnemers. U kunt de camera handmatig kantelen om deze af te stellen op het juiste startpunt.

Zie voor meer informatie de artikelen met camera-instellingen voor het openen en aanpassen van de zelfweergave.

Cisco Webex-App maakt automatisch verbinding met uw apparaat

Als u in een ruimte met een Cisco Webex-ruimteapparaat bent, maakt de Webex-app er automatisch verbinding mee. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de app gebruiken om gesp rekken te starten op de kamer of het Bureau apparaat en uw scherm draadloos te delen.

U kunt zien of de toepassing is verbonden, wanneer de apparaatnaam wordt weer gegeven in uw toepassing. Selecteer de apparaatnaam en de share op het apparaat om het delen van uw bureau blad met anderen te starten.Schakel de automatische verbinding in via de app als deze is uitgeschakeld. U vindt dit onder Voorkeuren in de bureaubladtoepassing en onder Geavanceerde instellingen in de mobiele app.

Wanneer u de app uitschakelt of de ruimte verlaat, wordt uw app losgekoppeld van het apparaat. Het loskoppelen kan maximaal twee minuten duren.

De app ontdekt apparaten door te luisteren naar een ultrasoon signaal of door apparaten in de buurt te detecteren op basis van Wi-Fi-informatie. Ontdekking via het Wi-Fi-netwerk werkt als de Webex-beheerder dit heeft ingeschakeld.

De app, en verbinding maken met een ruimte- of bureauapparaat, werkt op Windows en Mac en de meeste Android- en iOS-apparaten.


  • Schakel de automatische verbinding in via de app als deze is uitgeschakeld. U vindt deze onder Voorkeuren in de Mac- en de Windows-app en onder Geavanceerde instellingen in de iPhone-, iPad- en Android-app.

  • Sta opnemen toe op uw iPhone, iPad en Android-apparaat.

  • De automatische verbinding werkt alleen wanneer er in de ruimte maar één ruimte- of bureauapparaat is dat gebruikmaakt van ultrasound.

Gesp rekken voeren

U kunt gesp rekken starten met de afstands bediening, de Touch controller of via uw verbonden Webex-toepassing.

Wanneer de Webex-toepassing is aangesloten op het bureau of in de kamer serie, kunt u deze gebruiken om gesp rekken te starten en te ontvangen. Als u een gesprek wilt starten, tikt u op het pictogram video gesprek in een Space of gebruikt u het menu bellen om de contact personen te zoeken.

U kunt gesprekken doorschakelen van uw Webex-app naar uw apparaat wanneer u onderweg bent. Wanneer u in de buurt bent van een ruimte- of bureauapparaat en uw toepassing maakt verbinding, veegt u het gespreksscherm naar beneden om het gesprek van uw toepassing naar het apparaat door te verbinden. Veeg het gespreksscherm naar boven om het gesprek van uw ruimteapparaat terug naar de toepassing door te verbinden. Bekijk voor meer informatie het artikel Oproepen plaatsen op ruimteapparaten via de app.

Als u gesp rekken wilt voeren met een afstands bediening of een touch-controller, opent u het menu bellen vanuit het Start scherm. U kunt contacten opzoeken in uw telefoonlijst of een video-adres gebruiken om een gesprek te voeren. Gebruik de knoppen Oproep en Beëindigen om oproepen te beginnen en beëindigen. U kunt ook de rode en groene knoppen op de afstandsbediening gebruiken.

Bekijk voor meer informatie het artikel Gesprekken starten via de aanraakcontroller en Gesprekken starten via de afstandsbediening.

Inhoud op uw bureau of in de kamer serie delen

U kunt uw apparaat gebruiken om inhoud lokaal te delen in een vergaderruimte of met externe deelnemer tijdens gesprekken. U kunt uw laptop aansluiten op het apparaat met een HDMI-of VGA-kabel, of u kunt uw gekoppelde Webex desktop-app voor Windows en Mac gebruiken om draadloos te kunnen delen.

Bekijk voor meer informatie het artikel Inhoud delen op ruimte- en bureauapparaten.