Verbeteringen aan deze nieuwe infrastructuur zijn onder andere:

 • Verbeterde prestaties bij het afhandelen van gesprekken, waardoor er maximaal 250 gelijktijdige sessies per registratie van de lokale gateway mogelijk zijn.

 • Ondersteunt het gebruik van Webex Calling mediaoptimalisatie voor gesprekken tussen bureautelefoons, de Webex-app en een lokale gateway.

Specificaties:

 • Er is een nieuwe lijst met proxyadressen vrijgegeven. Een proxyadres is een statische DNS-record die van Control Hub wordt verkregen tijdens het onboardingproces van een lokale gateway en dat vervolgens is geconfigureerd in de tenantconfiguratie van een lokale gateway voor het registreren van de gateway.

 • Webex Calling bij cloudbewerkingen worden klanten gevraagd lokale gateways te migreren die een ouder proxyadres gebruiken. In de volgende gedeelten worden de details beschreven.

Als een van uw lokale gateways een uitgaand proxy-adres heeft dat geen deel uitmaakt van het hieronder vermelde Webex Calling-proxyadresbereik, moet u handmatig migreren voor uw organisatie. Het adres dat in Control Hub wordt vermeld, is een van de onderstaande nieuwe adressen. Uw lokale gateway kan echter momenteel geconfigureerd zijn met een oud adres en vereist migratie.

Deze migratie mag niet langer dan 10-15 minuten duren. Tijdens de migratie wordt de lokale gateway echter opnieuw geregistreerd bij de cloud. Dit heeft invloed op de service. Daarom adviseren wij u deze activiteit uit te voeren tijdens een onderhoudvenster.

VS

Canada

Europa

Japan

Australië


Nieuwe apparaten voor lokale gateway die zijn aangesloten sinds december 2020 worden automatisch ingesteld voor het gebruik van deze infrastructuur. Daarom is er mogelijk geen actie nodig. We raden u aan de bovenstaande lijst te raadpleegen om te controleren of een van uw lokale gateways een migratie nodig heeft. Als dat het geval is, voert u een migratie uit volgens onderstaande richtlijnen.

Raadpleeg het gedeelte Aan de slag met de migratie van uw lokale gateway om te begrijpen of er voor uw lokale gateways een migratie nodig kan zijn.


De configuratieschermen in control hub, CUBE configuratiestappen en het uitgaande proxyadres variëren, afhankelijk van de locatie en de lokale gateway vanuw organisatie. Alleen voorbeelden hiervan zijn de details in de onderstaande stappen.

Voordat u begint

 1. Werk de Access Control List op CUBE bij: Webex Calling heeft een bijgewerkt bereik van IP-adressen voor session border controller (SBC), die mogelijk moeten worden toegepast als vertrouwde lijst op alle CUBE's in uw organisatie die verbinding maken met Webex Calling. Verifieer het nieuwste IP-bereik uit de referentiehandleiding voor Webex Calling-poort om te controleren of deze al is toegepast. Zo niet, raadpleegt u de configuratiestappen onder stap 1 van Lokale gateway registreren om Webex Calling voor het uitvoeren van deze update. Het is verplicht om up-to-date "vertrouwde IP-adressen" op uw CUBE te hebben, wat, indien niet bijgewerkt, leidt tot mislukte aanroepen.

 2. Zorg ervoor dat uw externe firewall toestaat dat deze IP-adressen worden bereikt vanaf uw CUBE: als uw externe firewall de IP-adressen filtert die de CUBE kan bereiken, moet u dit ook bijwerken zodat de lokale gateway contact kan opnemen met de cloud. Raadpleeg de Handleiding voor poortreferenties voor meer informatie.

 3. Zorg ervoor dat het vertrouwensanker op CUBE is bijgewerkt door stap 5 uit Configuratie van referentieplatform uitvoeren tevolgen.

Vanuit Control Hub kunt u uw nieuwe uitgaandeproxyadres verkrijgen.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar Services en kies Bellen > gespreksomleiding.

2

Selecteer uw PSTN en klik op Bewerken onder Lokale gateway.

3

Klik op Beheren om toegang te krijgen tot de configuratie van de lokale gateway.

4

Kopieer het uitgaande proxyadres.


 

Als u veel lokale gateways in uw organisatie hebt, is het waarschijnlijk dat telkens wanneer u de bovenstaande taak voor een andere lokale gateway uit voert, u andere uitgaande proxyadressen verkrijgt vanuit Control Hub. Zorg ervoor dat u het specifieke uitgaande proxyadres vanuit Control Hub kopieert voor elke lokale gateway die u configureert. Het kiezen van een specifiek adres is belangrijk voor redundantie en load balancing-verkeer.

Het bijwerken van de configuratie van uw lokale gateway is van invloed op de service en kan invloed hebben op actieve gesprekken.

In het onderstaande voorbeeld is tenant 201 de tenant die verbinding maakt met Webex Calling. Voer de juiste tenant in voor uw configuratie.

#show running-config | s voice class tenant 201
voice class tenant 201
 registrar dns:lgw2.killarney.cisco.com scheme sips expires 240 refresh-ratio 50 tcp tls
 credentials number TRUNK_GROUP_24740_LGU username TRUNK_GROUP_29959_LGU password 6 K]W]ZP`PSZRKWE^WXXIPG\^_adSTbLMHV realm BroadWorks
 authentication username TRUNK_GROUP_29959_LGU password 7 xxxxxxxx realm BroadWorks
 authentication username TRUNK_GROUP_29959_LGU password 6 xxxxxxxx realm lgw2.killarney.cisco.com
 sip-server dns:lgw2.killarney.cisco.com
 connection-reuse
 session transport tcp tls
 url sips
 error-passthru
 bind control source-interface GigabitEthernet1
 bind media source-interface GigabitEthernet1
 no pass-thru content custom-sdp
 sip-profiles 201
 outbound-proxy dns:lgwrestest.killarney.cisco.com

1

Verwijder de vetgedrukte regel, beginnend met registrar dns:xxxx en opslaan voor later. Sla ook uw uitgaande proxyadres op.

De lokale gateway zet de registratie nu neer op Webex Calling.

2

Bevestig dat uw lokale gateway niet is geregistreerd bij Webex Calling door de volgende opdrachten in te voeren.

voice class tenant 201
 no registrar
!
show sip-ua register status
3

Neem het nieuwe adres dat u van Control Hub hebt gekopieerd en voeg deregistrarregel van boven aan toe. In het onderstaande voorbeeld is onze OBP ch13.sipconnect-us.bcld.webex.com.

voice class tenant 201
outbound-proxy dns:hs3.sse.lgw.bcld.webex.com 
registrar dns:lgw2.killarney.cisco.com scheme sips expires 240 refresh-ratio 50 tcp tls
!

Uw lokale gateway zal zich registreren bij de nieuwe OBP.

4

De registratie is gevalideerd met de volgende opdracht.

show sip-ua register status
show sip-ua register status

De uitvoer moet gelijk zijn aan de onderstaande output.

Tenant: 201
--------------------- Registrar-Index 1 ---------------------
Line               peer   expires(sec) reg survival P-Associ-URI
================================ ========= ============ === ======== ============
TRUNK_GROUP_29959_LGU         -1     7      yes normal

De volgende stap

Werk de andere lokale gateways bij door dezelfde stappen te volgen als hierboven.

Voor een mislukte migratie registreert u uw vorige uitgaande proxyadres opnieuw. Volg de onderstaande instructies om de herstelservice terug te draaien en te herstellen.

voice class tenant 201
 no registrar
 outbound-proxy dns:lgwrestest.killarney.cisco.com
 registrar dns:lgw2.killarney.cisco.com scheme sips expires 240 refresh-ratio 50 tcp tls
!
 1. Als u de configuratie in Control Hub terugdraaien, wordt nog steeds het nieuwe uitgaande proxy-adres toont. Dit is verwacht gedrag. De service blijft werken met het oude uitgaande proxyadres.

 2. Zorg ervoor dat u stap 2 correct volgt in het gedeelte Uw lokale gateway migreren in Control Hub en dat de toegang tot de nieuwe uitgaande proxy niet door de firewall wordt geblokkeerd.

 3. Als u dit probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op Cisco Webex Calling ondersteuning.

Het is belangrijk te controleren of services na de migratie normaal werken. Test uw service nadat u de migratie hebt voltooid. U kunt uw service testen door te bellen naar telefoonnummers vanaf uw Webex Calling-apparaten of gesprekken te testen op elke SBC die wordt gebruikt in combinatie met Webex Calling .