Contactpersonen die zijn toegevoegd in de Calling-gebruikersportal worden niet weergegeven in de Webex-app en de contactpersonen in de Webex-app worden ook niet weergegeven in de Calling-gebruikersportal.
1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Klik in de Calling-gebruikersportal op Telefoonlijst.

3

Klik op het tabblad Mijn contactpersonen.

4

Voer de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon in die u wilt toevoegen.

5

(Optioneel) Selecteer een snelkiesnummer in de vervolgkeuzelijst.


 
U kunt maximaal 100 (00-99) snelkeuzecodes instellen voor uw veelgebelde nummers. De snelkiesnummers die u hier maakt, worden niet gesynchroniseerd met de snelkiesnummers die u maakt op uw IP-bureautelefoon, maar ze kunnen worden gekozen vanaf uw bureautelefoon.
Wilt u zien hoe het werkt? Bekijk deze videodemonstratie over het beheren van contactpersonen in uw telefoonlijst in de Calling-gebruikersportal.

De volgende stappen

Als u een gesprek wilt plaatsen naar een snelkiescontactpersoon, kiest u #, gevolgd door de snelkiescode en vervolgens #. Dit kan worden gedaan vanaf uw bureautelefoon of de Webex-app.


 
Het gedeelte Contactpersonen is alleen beschikbaar in de User Hub als u of uw organisatie eerder contactgegevens heeft ingericht in de Calling-gebruikersportal.

 
Contactpersonen die zijn toegevoegd in de User Hub worden niet weergegeven in de Webex-app en de contactpersonen in de Webex-app worden ook niet weergegeven in de User Hub.
1

Meld u aan bij User Hub en klik op Instellingen > Bellen > Contactpersonen.

2

Voer de volgende acties uit:

  • Klik op om een contactpersoon met een snelkeuzecode toe te voegen Snelkiescontacten > Contactpersoon toevoegen. Voer vervolgens de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon in en kies een snelkiesnummer in de vervolgkeuzelijst.

     
    U kunt maximaal 100 (00-99) snelkeuzecodes instellen voor uw veelgebelde nummers. De snelkiesnummers die u hier maakt, worden niet gesynchroniseerd met de snelkiesnummers die u maakt op uw IP-bureautelefoon, maar ze kunnen worden gekozen vanaf uw bureautelefoon.
  • Klik op om een contactpersoon zonder snelkeuzecode toe te voegen Contactpersonen zonder snelkiesnummer > Contactpersoon toevoegen en voer vervolgens de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon in.
3

Klik op Toevoegen.

De volgende stappen

Als u een gesprek wilt plaatsen naar een snelkiescontactpersoon, kiest u #, gevolgd door de snelkiescode en vervolgens #. Dit kan worden gedaan vanaf uw bureautelefoon of de Webex-app.