1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników wywołujących kliknij pozycję Katalog.

3

Kliknij kartę Moje kontakty .

4

Wprowadź nazwę i numer telefonu kontaktu, który chcesz dodać.

5

(Opcjonalnie) Wybierz numer szybkiego wybierania z listy rozwijanej.


 

Możesz skonfigurować do 100 (00-99) kodów szybkiego wybierania dla często wywoływanych numerów. Utworzone tutaj szybkie wybieranie nie jest synchronizowane z szybkim wybieraniem numerów utworzonym w telefonie stacjonarnym IP, ale można je wybierać z telefonu stacjonarnego.

Przykład

Chcesz zobaczyć, jak to się robi? Obejrzyj ten film demonstracyjny dotyczący zarządzania kontaktami w katalogu w portalu użytkowników wywołujących.

Co dalej?

Aby nawiązać połączenie z kontaktem szybkiego wybierania, wybierz #, a następnie kod szybkiego wybierania, a następnie #. Można to zrobić na telefonie stacjonarnym, Webex lub Webex Calling.