Kontakter-delen er bare tilgjengelig i brukerhubben hvis du eller organisasjonen din tidligere hadde klargjort kontaktdata i brukerportalen for anrop.

 
Kontakter som er lagt til i User Hub, vises ikke i Webex-appen, og på samme måte vises ikke Webex App-kontaktene i User Hub.
1

Logg på Brukerhub , og klikk deretter Innstillinger > Ringer > Kontakter .

2

Utfør følgende handlinger:

  • Hvis du vil legge til en kontakt med en ringekode, klikker du på Kortnummerkontakter > Legg til kontakt . Deretter skriver du inn navnet og telefonnummer til kontakten, og velger et kortnummer fra rullegardinliste.

     
    Du kan angi opptil 100 (00–99) kortnumre for ofte ringte numre. Kortnumrene du oppretter her, synkroniseres ikke med kortnumrene du oppretter på IP bordtelefon, men de kan ringes opp fra bordtelefon.
  • Hvis du vil legge til en kontakt uten en ringekode, klikker du på Kontakter utenom kortnummer > Legg til kontakt , og angi deretter navn og telefonnummer til kontakten.
3

Klikk på Legg til.

Hva nå?

Hvis du vil ringe en kortnummerkontakt, ringer du # , etterfulgt av ringekode, deretter # . Dette kan gjøres fra bordtelefon eller Webex-appen.