Uw site instellen

Afhankelijk van uw organisatie kunt u een of meer van de volgende opties hebben: Webex Meetings, Webex Events (klassiek), Webex Events (nieuw), Webex Training en Webex Support.

Deze sites worden automatisch ingesteld wanneer u een vergadering of sessie host of er aan deel nemen, maar u kunt tijd besparen door ze vóór de vergadering of sessie in te stellen op Windows.

Als u dit wilt doen op uw Webex-site, selecteert uInstellen.

Deelnemen aan een ondersteuningssessie vanaf uw computer

1

Klik op Deelnemen aan Webex-ondersteuningssessie in de uitnodigingsmail voor de ondersteuningssessie die u hebt ontvangen.

De pagina Sessiegegevens wordt geopend in de webbrowser.

2

Voer uw naam en e-mailadres in.

3

Klik op Deelnemen.

U bent verbonden met de ondersteuningssessie.

Verbinding maken met audio in een ondersteuningssessie

1

Nadat u hebt deelgenomen aan een ondersteuningssessie, selecteert u Audio.

2

Kies vervolgens een van de volgende opties:

  • Deelnemen aan telefoongesprek voor audio van de teleconferentie.

  • Spraakoproep starten voor VoIP-audio.