Podešavanje lokacije

U zavisnosti od organizacije, možete da imate nešto od sledećeg; Webex sastanci, Webex Događaji (klasični), Webex Događaji (novi), Webex Obuka i Podrška za Webex.

Ove lokacije se automatski podešavaju kada hostujete sastanak ili sesiju ili sesiju, ali možete uštedeti vreme tako što ćete ih podesiti u operativnom sistemu Windows pre sastanka ili sesije.

Da biste to uradili, na Webex lokaciji izaberite stavku Podesi.

Pridruživanje sesiji podrške sa računara

1

Kliknite na dugme Pridruži sesiji podrške za Webex u pozivnu poštu sesije podrške koju ste primili.

Otvoriće se stranica "Informacije o sesiji" u Web pregledaču.

2

Unesite svoje ime i e-adresu.

3

Kliknite na dugme Pridružise .

Povezani ste sa sesijom podrške.

Povezivanje sa zvukom u sesiji podrške

1

Kada se pridružite sesiji podrške, izaberite audio.

2

Zatim odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Pridružite se telefonskom pozivu za zvuk telekonferencije.

  • Pokrenite glasovni poziv za VoIP zvuk.