Overzicht van Webex-beveiliging

Via de Webex Meetings Suite kunnen internationale werknemers en virtuele teams elkaar in real-time ontmoeten en samenwerken alsof ze in dezelfde ruimte werken. Bedrijven, instellingen en overheidsinstanties wereldwijd vertrouwen op Webex. Webex helpt bij het vereenvoudigen van bedrijfsprocessen en het verbeteren van de resultaten voor verkoop-, marketing-, trainings-, projectbeheer- en ondersteuningsteams.

Veiligheid is van essentieel belang voor alle organisaties en hun gebruikers. Online samenwerking moet meerdere niveaus van beveiliging bieden, van het plannen van vergaderingen tot het verifiëren van deelnemers en het delen van inhoud.

Webex biedt een beveiligde omgeving die u kunt instellen als een open ruimte om samen te werken. Als u als sitebeheerder of eindgebruiker goed inzicht hebt in de beveiligingsfuncties, kunt u uw Webex-site aanpassen aan uw zakelijke behoeften.

Zie het technische document over Webex-beveiliging voor meer informatie.

Optimale werkwijzen voor Webex-beheerders

Effectieve beveiliging begint met Webex-sitebeheer. Hiermee kunnen beheerders beveiligingsbeleid voor de rechten van de host en de presentator beheren en afdwingen. Een bevoegde beheerder kan bijvoorbeeld sessie-instellingen aanpassen om per site of per gebruiker de mogelijkheid uit te schakelen dat een presentator toepassingen deelt of bestanden overdraagt.

We raden aan het aantal beheerders tot het absolute minimum te beperken. Minder beheerders betekent minder kans op fouten met site-instellingen.

Nadat u de optimale werkwijzen voor sitebeheerders hebt doorgenomen, moet u ook de optimale werkwijzen voor veilige vergaderingen voor hosts doornemen.

We raden aan de volgende functies te gebruiken om uw vergaderingen te beveiligen:

Geplande Webex-vergaderingen

We raden geplande Webex-vergaderingen aan wanneer beveiliging belangrijk is voor u of uw organisatie. Geplande vergaderingen zijn eenmalige vergaderingen die zijn beveiligd met een wachtwoord en beschikken over een groot aantal beveiligingsfuncties in bedieningselementen voor vergaderingen en deelnemers. Als beheerder kunt u de beveiligingsfuncties beheren voor alle geplande vergaderingen op uw Webex-site. Hosts kunnen ook de beveiliging van de vergadering, vergaderingsopties en deelnemersrechten configureren wanneer ze hun vergadering plannen.

Vergaderingen in persoonlijke ruimten

Webex-vergaderingen in een persoonlijke ruimte zijn een type Webex-vergadering die continu beschikbaar is voor de vergaderhost. De vergaderhost activeert zijn of haar persoonlijke ruimte wanneer hij of zij deelneemt en deactiveert de vergaderruimte wanneer hij of zij de vergadering verlaat. Persoonlijke ruimten zijn bedoeld om vertrouwde deelnemers een snelle en gemakkelijke manier te bieden om te vergaderen en hebben daarom een beperkt aantal configureerbare beveiligingsfuncties. Als de beveiliging van vergaderingen uw voornaamste prioriteit is, raden we u aan om geplande Webex-vergaderingen te gebruiken, die over een uitgebreide set configureerbare beveiligingsfuncties beschikken.

U kunt vergaderingen in persoonlijke ruimten in- of uitschakelen voor alle gebruikers op uw Webex-site. Indien ingeschakeld voor uw Webex-site, kunt u deze ook in- of uitschakelen voor individuele gebruikers.

Vergaderingen in persoonlijke ruimten inschakelen:

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering .

2

Selecteer de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en selecteer Instellingen.

3

Onder Algemene instellingen selecteert u Persoonlijke vergaderruimte.

4

Schakel Persoonlijke ruimte inschakelen (als dit is ingeschakeld, kunt u dit voor afzonderlijke gebruikers in- of uitschakelen) in.

Het vergrendelen van Webex-vergaderingen is van invloed op het toegangsgedrag van de vergadering voor alle gebruikers. Alle vergaderingen worden standaard na 5 minuten vergrendeld en iedereen moet in de lobby wachten totdat de host ze binnenlaat.

Er zijn afzonderlijke instellingen voor het vergrendelen van vergaderingen beschikbaar voor geplande vergaderingen en vergaderingen in persoonlijke ruimten op uw Webex-site.

Met de bedieningselementen voor het vergrendelen van vergaderingen kan een beheerder het volgende doen:

 • Vergrendel de vergadering 0, 5, 10, 15 of 20 minuten nadat deze is gestart automatisch.

 • Het toegangsgedrag van de vergadering configureren voor wanneer de vergadering is vergrendeld:

  • Iedereen wacht in de lobby totdat de host ze binnenlaat.

  • Niemand kan deelnemen aan de vergadering.

De standaardinstelling wanneer een vergadering is vergrendeld, is Iedereen wacht in de lobby totdat de host hen toelaat.

Als beheerder kunt u hosts van vergaderingen dwingen om de standaard vergrendelingsinstellingen voor de hele site te gebruiken, of de host toestaan om in te stellen na hoeveel minuten de vergadering wordt vergrendeld. We raden aan automatische vergrendeling van vergaderingen na een bepaalde tijd af te dwingen. Vergaderhosts kunnen altijd bedieningselementen in de vergadering gebruiken om hun vergadering te vergrendelen en ontgrendelen terwijl deze bezig is.

1

Ga naar de klantweergave in https://admin.webex.com en selecteer Services, ga naar Vergadering en kies Sites.

2

Selecteer de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en selecteer Instellingen.

3

Onder Algemene instellingen selecteert u Persoonlijke vergaderruimte.

4

In het gedeelte Beveiliging persoonlijke ruimte schakelt u De vergadering automatisch vergrendelen nadat deze is gestart in en kiest u het aantal minuten in de vervolgkeuzelijst.

Als u het aantal minuten instelt op 0, wordt uw vergadering vergrendeld wanneer deze wordt gestart.

5

(Optioneel) Schakel Gebruikers toestaan deze instellingen te wijzigen uit. Als u de ruimte automatisch vergrendelt, wordt het pictogram rood. Hosts kunnen de vergrendelingsinstellingen voor hun vergaderingen niet wijzigen.

De lobby is standaard ingeschakeld voor alle geplande Webex-vergaderingen. Met deze standaardinstelling voor ontgrendelde vergaderingen worden alle gastgebruikers in de lobby geplaatst totdat de host ze toestaat.

Een gastgebruiker wordt als volgt gedefinieerd:

 • Heeft een uitnodiging voor een vergadering ontvangen, maar heeft zich niet aangemeld (identiteit niet geverifieerd)

 • Heeft geen e-mailuitnodiging ontvangen

Met de standaardinstelling voor ontgrendelde vergaderingen, Ze wachten in de lobby tot de host ze toestaat, kunnen personen die een uitnodiging voor een vergadering hebben ontvangen en zich hebben aangemeld met een Webex-account met een host- of deelnemerslicentie de lobby omzeilen en rechtstreeks deelnemen aan de vergadering.

U kunt ervoor kiezen om deelnemers die zich aanmelden met een Webex-account in dezelfde organisatie als de host, toe te staan om altijd deel te nemen aan ontgrendelde vergaderingen voor alle geplande vergaderingen in uw organisatie.


 
Als uw Webex-site de vorige instellingen voor Ontgrendelde vergaderingen heeft gebruikt, is de equivalente instelling voor Automatisch toelaten automatisch van toepassing.
 • Gasten kunnen deelnemen aan de vergadering wordt Ze kunnen deelnemen aan de vergadering.
 • Gasten wachten in de lobby tot de host ze toelaat wordt Ze wachten in de lobby tot de host ze toelaat.
 • Gasten kunnen niet deelnemen aan de vergadering wordt Ze kunnen niet deelnemen aan de vergadering.

De vergaderhost kan een lijst van deelnemers zien die in de lobby wachten. Wanneer gebruikers in de lobby van een vergadering worden geplaatst, verschijnen ze in een van de drie groepen om het screenen van gebruikers en het kiezen van toegang tot de vergadering te vereenvoudigen:

 • Interne gebruikers (geverifieerde gebruikers in uw organisatie)

 • Externe gebruikers (geverifieerde gebruikers in externe organisaties)

 • Niet-geverifieerde gebruikers (gebruikers die niet zijn aangemeld en niet kunnen worden geverifieerd)

Interne en externe geverifieerde gebruikers hebben zich aangemeld en hun identiteit geverifieerd. Er kan niet worden aangenomen dat de identiteit van niet-geverifieerde gebruikers (gebruikers die zich niet hebben aangemeld) waar is, omdat ze niet zijn geverifieerd.

Gebruikers kunnen afzonderlijk of als groep worden toegelaten tot de vergadering of uit de lobby worden verwijderd.

De lobby-instellingen voor geplande vergaderingen wijzigen

1

Ga naar de klantweergave in https://admin.webex.com en selecteer Services, ga naar Vergadering en kies Sites.

2

Kies uw Webex-site en selecteer Instellingen.

3

Onder Algemene instellingen selecteert u Beveiliging en scrolt u naar de sectie Beveiliging van Webex-vergadering.

4

Selecteer een van de volgende opties in het gedeelte Wanneer een vergadering is ontgrendeld:

 • Ze kunnen aan de vergadering deelnemen: Hiermee schakelt u de lobby voor uw vergaderingen uit, zodat elke gebruiker direct aan uw vergadering kan deelnemen. Webex raadt sterk af om de lobby uit te schakelen, omdat dit uw vergadering kwetsbaar maakt voor ongewenste deelnemers en voor ongeoorloofd telefoongebruik.

 • Ze wachten in de lobby totdat de host ze binnenlaat: (standaardinstelling) Deze optie is het minimaal aanbevolen beveiligingsniveau. Geverifieerde deelnemers in uw organisatie nemen rechtstreeks deel aan de vergadering, terwijl gasten in de lobby wachten. Hosts kunnen gasten toelaten die legitieme deelnemers zijn en de toegang weigeren aan deelnemers die dat niet zijn.

 • Ze kunnen niet deelnemen aan de vergadering: alleen deelnemers die een uitnodiging voor de vergadering hebben ontvangen en zich hebben aangemeld, kunnen de vergadering bijwonen. Met deze instelling worden uw vergaderingen 'uitsluitend intern', wat betekent dat ze alleen toegankelijk zijn voor gebruikers in uw organisatie.

5

Schakel Deelnemers in uw organisatie kunnen altijd deelnemen aan ontgrendelde vergaderingen in of uit om gebruikers in dezelfde organisatie als de host toe te staan altijd deel te nemen aan ontgrendelde vergaderingen, ongeacht of de host ze uitnodigt.


 
Deze instelling is standaard uitgeschakeld voor nieuwe Webex-sites. Het is standaard ingeschakeld voor bestaande Webex-sites.

De lobby is standaard ingeschakeld voor alle geplande vergaderingen in een persoonlijke ruimte. Met deze standaardinstelling voor ontgrendelde vergaderingen worden alle gastgebruikers in de lobby geplaatst totdat de host ze toestaat.

Een gastgebruiker wordt als volgt gedefinieerd:

 • Heeft een uitnodiging voor een vergadering ontvangen, maar heeft zich niet aangemeld (identiteit niet geverifieerd)

 • Heeft geen e-mailuitnodiging ontvangen

De vergaderhost kan een lijst van deelnemers zien die in de lobby wachten. Wanneer gebruikers in de lobby van een vergadering worden geplaatst, verschijnen ze in een van de drie groepen om het screenen van gebruikers en het kiezen van toegang tot de vergadering te vereenvoudigen:

 • Interne gebruikers (geverifieerde gebruikers in uw organisatie)

 • Externe gebruikers (geverifieerde gebruikers in externe organisaties)

 • Niet-geverifieerde gebruikers (gebruikers die niet zijn aangemeld en niet kunnen worden geverifieerd)

Interne en externe geverifieerde gebruikers hebben zich aangemeld en hun identiteit geverifieerd. Er kan niet worden aangenomen dat de identiteit van niet-geverifieerde gebruikers (gebruikers die zich niet hebben aangemeld) waar is, omdat ze niet zijn geverifieerd.

Gebruikers kunnen afzonderlijk of als groep worden toegelaten tot de vergadering of uit de lobby worden verwijderd.

Lobbybedieningselementen voor Webex-vergaderingen

De lobby-instellingen voor vergaderingen in persoonlijke ruimten wijzigen

1

Ga naar de klantweergave in https://admin.webex.com en selecteer Services, ga naar Vergadering en kies Sites.

2

Kies uw Webex-site en selecteer Instellingen.

3

Onder Algemene instellingen selecteert u Persoonlijke vergaderruimte en bladert u naar het gedeelte Beveiliging persoonlijke ruimte.

4

In het gedeelte Kiezen wat er gebeurt voor niet-geverifieerde gebruikers voor ontgrendelde vergaderingen selecteert u een van de volgende opties:

 • Ze kunnen aan de vergadering deelnemen: Hiermee schakelt u de lobby voor uw vergaderingen uit, zodat elke gebruiker direct aan uw vergadering kan deelnemen. Webex raadt sterk af om de lobby uit te schakelen, omdat dit uw vergadering kwetsbaar maakt voor ongewenste deelnemers en voor ongeoorloofd telefoongebruik.

 • Ze wachten in de lobby totdat de host ze binnenlaat: (standaardinstelling) Deze optie is het minimaal aanbevolen beveiligingsniveau. Geverifieerde deelnemers in uw organisatie nemen rechtstreeks deel aan de vergadering, terwijl gasten in de lobby wachten. Hosts kunnen gasten toelaten die legitieme deelnemers zijn en de toegang weigeren aan deelnemers die dat niet zijn.

 • Ze kunnen niet deelnemen aan de vergadering: alleen deelnemers die een uitnodiging voor de vergadering hebben ontvangen en zich hebben aangemeld, kunnen de vergadering bijwonen. Met deze instelling worden uw vergaderingen 'uitsluitend intern', wat betekent dat ze alleen toegankelijk zijn voor gebruikers in uw organisatie.

We raden u aan een wachtwoordvereiste af te dwingen voor gebruikers die deelnemen aan geplande vergaderingen via de telefoon of een videoconferentiesysteem. Het systeem genereert automatisch een wachtwoord van acht cijfers voor deelnemers die telefonisch of via videoconferentiesystemen deelnemen en voegt dit toe aan de uitnodiging voor de vergadering. Deze maatregel zorgt ervoor dat alleen personen met een uitnodiging kunnen deelnemen aan de vergadering bij gebruik van een telefoon of videoconferentiesysteem.

1

Ga naar de klantweergave in https://admin.webex.com en selecteer Services, ga naar Vergadering en kies Sites.

2

Selecteer de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en selecteer Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optie Site-opties.

4

In het gedeelte Webex:

 • Ga naar het gedeelte Webex Meetings en schakel het vakje Wachtwoord voor vergadering afdwingen bij deelname via telefoon in. Deze instelling is ook van toepassing op Webex Webinars.

 • Ga naar het gedeelte Webex Meetings en schakel het vakje Wachtwoord voor vergadering afdwingen bij deelname via videoconferentiesystemen in. Deze instelling is ook van toepassing op Webex Webinars.

 • Ga naar het gedeelte Webex Events en schakel het vakje Wachtwoord voor evenement afdwingen bij deelname via telefoon in. Deze instelling is van toepassing op Events (klassiek).

 • Ga naar het gedeelte Webex Training en schakel het vakje Wachtwoord voor training afdwingen bij deelname via telefoon in.


 

Als geen van deze opties beschikbaar is, kunt u contact opnemen met de Webex-ondersteuning om ze in te schakelen.

5

Selecteer Bijwerken.

We raden aan te voorkomen dat deelnemers vóór de host deelnemen, tenzij u het beveiligingsrisico volledig begrijpt en deze functionaliteit vereist.

Overweeg de opties om vóór de host deel te nemen voor uw site uit te schakelen, met name voor weergegeven vergaderingen. Anders kunnen externe deelnemers geplande vergaderingen voor hun eigen doeleinden gebruiken, zonder medeweten of toestemming van de host.

Overweeg ook, als u deelnemers wel toestaat vóór de host deel te nemen, hun niet toe te staan dat ze vóór de host aan het audiogedeelte deelnemen. Als uw vergadering op uw site wordt weergegeven of niet met een wachtwoord is beveiligd, kunnen onbevoegde gebruikers toegang krijgen tot deze vergadering en dure gesprekken starten zonder medeweten of goedkeuring van de host.

Voor PCN-vergaderingen (Personal Conference Meetings) raden we aan de optie om vóór de host aan het audiogedeelte te kunnen deelnemen uit te schakelen. De host moet het Webex-toegangsnummer voor de audiobridge bellen en vervolgens de toegangs- en pincode van de host invoeren voordat deelnemers aan de vergadering kunnen deelnemen.

1

Ga naar de klantweergave in https://admin.webex.com en selecteer Services, ga naar Vergadering en kies Sites.

2

Selecteer de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en selecteer Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optie Site-opties.

4

Als u wilt voorkomen dat deelnemers vóór de host deelnemen, gaat u naar het gedeelte Webex en schakelt u de volgende selectievakjes uit:

 • Deelnemers of panelleden toestaan om deel te nemen vóór de host (Meetings, Training en Events)

 • De eerste deelnemer die deelneemt, wordt presentator (Meetings)


   

  Deze instelling is ook van toepassing op Webex Webinars.

 • Deelnemers toestaan deel te nemen aan de audioconferentie (Meetings)


   

  Deze instelling is ook van toepassing op Webex Webinars.

 • Deelnemers of panelleden toestaan deel te nemen aan de audioconferentie (Training)

 • Deelnemers of panelleden toestaan deel te nemen aan de audioconferentie (Events)


   

  Deze instelling is van toepassing op Events (klassiek).

 • Deelnemers toestaan deel te nemen aan het audiogedeelte van de persoonlijke conferentie vóór de host

5

Selecteer Bijwerken.

Naast het gebruik van de vergaderingslobby en de functies voor het vergrendelen van vergaderingen in een persoonlijke ruimte, kunt u CAPTCHA gebruiken om aanvallers te detecteren en te blokkeren die robots en scripts gebruiken om op frauduleuze wijze toegang te krijgen tot vergaderingen in een persoonlijke ruimte. Indien ingeschakeld, is CAPTCHA van toepassing op gasten die deelnemen aan uw vergadering in een persoonlijke ruimte.

Een gastgebruiker wordt als volgt gedefinieerd:

 • Niet aangemeld (identiteit is niet geverifieerd)

 • Aangemeld, maar behoort tot een externe organisatie

1

Aanmelden bij Besturingshub en ga naar Services > Vergadering .

2

Klik op Sites , kies de Webex-site waarvoor u de instellingen wilt wijzigen en klik vervolgens op Instellingen .

3

Onder Algemene instellingen selecteert u Persoonlijke vergaderruimte.

4

In de Beveiliging persoonlijke ruimte sectie, schakelen Een CAPTCHA wanneer deelnemers de persoonlijke ruimte van een host betreden aan.

5

Klik op Opslaan.

Telefonische terugbelfraude kan optreden wanneer iemand deelneemt aan een van uw vergaderingen en terugbellen gebruikt om verdachte telefoonnummers uit verschillende landen te bellen, wat uw organisatie geld kost. Deze verdachte telefoonnummers zijn afkomstig uit alle delen van de wereld; we hebben echter vastgesteld dat uit de volgende landen en regio's een hoger percentage fraudeurs afkomstig is:

 • België

 • Costa Rica

 • Ecuador

 • Egypt

 • Ethiopië

 • Frankrijk

 • Moldavië

 • Niger

 • Panama

 • Filipijnen

 • Portugal

 • Saudi Arabia

 • Zuid-Afrika

 • Sri Lanka

 • Taiwan

 • Turkije

 • Oekraïne

 • Verenigde Arabische Emiraten

 • Verenigd Koninkrijk

 • Vietnam

Als er landen zijn waarmee u geen zaken doet, of als u frauduleuze of verdachte gesprekken naar uw vergaderingen vanuit bepaalde landen of regio's wilt voorkomen, kunt u deze deselecteren in de lijst Toegestane terugbellanden voor Webex.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en selecteer daaronder Vergaderingen.

2

Selecteer de site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en kies Site configureren.

3

Selecteer Algemene instellingen voor > audio-instellingen

4

In de Toegestane inbelnummers sectie, schakelt u het selectievakje naast een land of regio in of uit om dit in of uit te schakelen.


 

U moet ten minste één land of regio ingeschakeld laten voor terugbellen.

5

Wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen, klikt u op Opslaan.

Het kan tot 30 minuten duren voordat uw wijzigingen in de app zijn doorgevoerd.

Ook titels van vergaderingen kunnen gevoelige informatie bevatten. Een vergadering met de titel 'Overname van bedrijf A bespreken' kan bijvoorbeeld financiële gevolgen hebben als deze informatie voortijdig uitlekt. Door niet-weergegeven vergaderingen te maken blijft de beveiliging van gevoelige informatie behouden.

Het onderwerp en andere details van weergegeven vergaderingen worden op uw Webex-site getoond en zijn zichtbaar voor zowel geverifieerde als niet-geverifieerde gebruikers en gasten. We raden aan alle vergaderingen als niet weergegeven te markeren, tenzij uw organisatie een specifieke zakelijke reden heeft om de titels en informatie openbaar te maken.

1

Aanmelden bij Besturingshub en ga naar Services > Vergadering .

2

Klik op Sites , kies de Webex-site waarvoor u de instellingen wilt wijzigen en klik vervolgens op Instellingen .

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optie Beveiliging.

4

In de Webex Meetings sectie, controleer Alle vergaderingen moeten niet worden weergegeven . Deze instelling is ook van toepassing op Webex Webinars.

5

Ga naar het gedeelte Webex Events en schakel het vakje voor Geen enkel evenement mag worden weergegeven in. Deze instelling is van toepassing op Events (klassiek).

6

Ga naar het gedeelte Webex Training en schakel het vakje voor Geen enkele sessie mag worden weergegeven in.

7

Klik op Opslaan.

U kunt sessietypen aanpassen om het delen van inhoud en andere Webex-functies zoals bestandsoverdrachten te beheren. Zie Aangepaste sessietypen maken voor uw Webex-site in Control Hub voor meer informatie.

Als u het delen van inhoud op siteniveau toestaat, kunnen Webex-vergaderingshosts kiezen of alle deelnemers mogen delen. Als u de optie niet inschakelt, kunt u de rol Presentator toewijzen om deelnemers te selecteren. Zie Deelnemers toestaan te delen tijdens vergaderingen voor meer informatie.

Als uw organisatie met gevoelige informatie werkt, raden we aan van alle gebruikers te vereisen dat ze een account hebben op uw Webex-site. Als deze optie is ingeschakeld, vraagt Webex alle hosts en deelnemers om hun aanmeldgegevens wanneer ze deelnemen aan een vergadering, evenement of trainingssessie.

Daarnaast raden we u aan deelnemers te verplichten zich aan te melden wanneer ze via een telefoon inbellen. Deze vereiste voorkomt dat personen zonder de juiste aanmeldgegevens worden toegelaten tot de vergadering of trainingssessie.


 

Deelnemers die via de Webex-app deelnemen, moeten zich verifiëren, zodat Webex hen niet om verificatie vraagt wanneer ze verbinding maken met audio. Deze beperking is dus van invloed op gebruikers die alleen via de telefoon deelnemen.

Overweeg ook in te stellen dat vanuit videoconferentiesystemen niet mag worden ingebeld bij een vergadering waarvoor deelnemers zich moeten aanmelden. Zie voor meer informatie Geplande vergaderingen: Wachtwoorden voor vergaderingen afdwingen bij deelname via de telefoon of videoconferentiesystemen.

Houd er rekening mee dat het gebruik van deze optie uw vergadering, evenement of sessie beperkt tot interne deelnemers (gebruikers met een account op uw Webex-site). Deze optie is een uitstekende manier om uw vergaderingen veilig te houden, maar kan beperkend zijn als de host een externe gast moet ontvangen.

1

Ga naar de klantweergave in https://admin.webex.com en selecteer Services, ga naar Vergadering en kies Sites.

2

Selecteer de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en selecteer Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optie Site-opties.

4

Schakel in het gedeelte Webex het selectievakje voor Aanmelding verplichten voor sitetoegang (Webex Meetings, Webex Events, Webex Training) in.

5

Om aanmelding te verplichten bij deelname aan een vergadering of trainingssessie via de telefoon, schakelt u de volgende selectievakjes in:

 • Schakel onder het gedeelte Webex Meetings het selectievakje voor Vereisen dat gebruikers die telefonisch deelnemen een account hebben in.

 • Schakel onder het gedeelte Webex Training het selectievakje voor Vereisen dat gebruikers die telefonisch deelnemen een account hebben in.

Als deze optie is ingeschakeld en de host aanmelding vereist, moeten deelnemers zich aanmelden via hun telefoon. Deelnemers moeten een telefoonnummer en pincode hebben toegevoegd aan hun profielinstellingen om dit te kunnen doen.

6

Selecteer Bijwerken.

Als u de koppelingen in vergaderingen verbergt, worden deelnemers ervan weerhouden ongewenste gasten uit te nodigen, doordat de koppelingen minder gemakkelijk kunnen worden gekopieerd en gedeeld. Het voorkomt niet dat deelnemers vergaderingskoppelingen kopiëren en delen vanuit hun e-mailuitnodigingen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com/ naar Services en selecteer Vergadering.

2

Selecteer de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en selecteer Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optie Beveiliging.

4

Scrol omlaag naar Overige en schakel het selectievakje voor De vergaderingskoppeling verbergen vanuit de deelnemersweergave in vergaderingen (Meetings en Events) in.

Deze optie is standaard uitgeschakeld.


 
Indien verborgen, wordt de optie Vergaderingskoppeling kopiëren grijs weergegeven voor deelnemers in het venster Vergaderingsinformatie, het menu Meer opties en het menu Vergadering. Hosts kunnen nog steeds vergaderingskoppelingen delen binnen vergaderingen.

Voor MacOS is het gebruik van virtuele camera's van derden standaard ingeschakeld voor alle gebruikers in uw organisatie. Virtuele camera's van derden vereisen dat Webex hun bibliotheken laadt om ze toegang tot de camera te geven. Bibliotheken die door het Webex-proces worden geladen, nemen alle vergaderingstoestemmingen over, zoals microfoon en schermafbeelding, die uw gebruikers Webex verlenen. Als u het gebruik van virtuele camera's van derden voor uw organisatie uitschakelt, heeft alleen Webex toegang tot deze toestemmingen.

Om de beveiliging van vergaderingen voor uw hele organisatie te vergroten, schakelt u de selectie van virtuele camera's van derden uit voor macOS. Als u virtuele camera's voor bepaalde sites wilt uitschakelen, raadpleegt u Virtuele camera's in Webex Meetings in- of uitschakelen.

Beveiligingsinstellingen voor algemene gebruikersaccounts worden beheerd in Control Hub onder Organisatie-instellingen > Verificatie. Gebruik deze bedieningselementen om het volgende te doen:

 • Eenmalige aanmelding inschakelen voor uw organisatie

 • Externe aanmelding via sociale media inschakelen (zoals Facebook of Google)

 • Meervoudige verificatie inschakelen

 • Wachtwoordbeleid instellen (wachtwoordlengte, complexiteit, enz.)

De volgende beveiligingsfuncties voor Webex-sites zijn beschikbaar via Webex Control Hub. U vindt deze functies via: Site configureren > Algemene instellingen > Beveiliging .

Accountbeheer

 • Deactiveer een account na een in te stellen aantal inactieve dagen.

Sterke wachtwoorden voor vergaderingen verplichten (wachtwoorden voor registratie en panelleden opnemen)

 • Vereis specifieke regels voor de indeling, de lengte en het hergebruik van wachtwoorden.

 • Maak een lijst met verboden wachtwoorden (bijvoorbeeld 'wachtwoord').