U kunt de LED-lampjes voor aanwezigheid handmatig activeren wanneer u geen actief gesprek voert. De LED-lampjes voor aanwezigheid branden automatisch onafgebroken rood wanneer u in gesprek bent.

1

Houd Afspelen aan de zijkant van de rechter oorklep ingedrukt om de LED-lampjes in te schakelen.

2

Houd Afspelen opnieuw ingedrukt om de lampjes uit te schakelen.

Knop Afspelen op de Cisco-headset 730