U kunt de LED-lampjes voor aanwezigheid handmatig activeren wanneer u geen actief gesprek voert. De LED-lampjes voor aanwezigheid branden automatisch onafgebroken rood wanneer u in gesprek bent.

1

Houd Dempen de knop Dempen vast om de LED-lampjes voor aanwezigheid in te schakelen.

2

Houd Dempen de knop Dempen opnieuw vast om de lampjes uit te schakelen.

Knop Dempen op de Cisco-headset 730