Oversikt

Du kan klargjøre Webex Teams- og Webex Meetings-bestillinger i Control Hub. Både nye bestillinger og overføringer kan klargjøres i Control Hub. Både nye bestillinger og overføringer begynner med abonnementskartlegging, og fortsetter deretter ut ifra hvorvidt du klargjør en ny bestilling eller en overføring.

Klargjør nye bestillinger

Når du har bestilt nye tjenester for Webex Teams eller Webex Meetings, kan du klargjøre og administrere dem med Control Hub.

Du får en velkomst-e-post som inneholder en kobling til å konfigurere tjenestene. Hvis du ikke fikk den e-posten, kan du kontakte selgeren du jobbet med for å legge inn bestillingen.

Klargjør bestillinger med en overføringskode

Hvis du fullfører klargjøringsprosessen og vil overføre et eksisterende aktivt nettsted til et abonnement, trenger du en overføringskode og en liste over godkjente nettsteder som skal overføres. Kontakt selgeren for denne informasjonen.

Klargjør abonnementsoppdateringer

Når du har sendt inn en oppdateringsforespørsel, blir lisensene og tjenestene satt på vent og må klargjøres i Control Hub.

Abonnementskartlegging for bestillingsklargjøring

Første trinn i klargjøringsprosessen er å kartlegge abonnementet. Du må gjøre dette hvis du klargjør en ny organisasjon eller overfører en.

1

Åpne e-posten du mottok med tittelen Klargjøringsinformasjon kreves for bestilling …, og klikk på Konfigurer tjenesten.

2

Velg Neste.

3

Velg ett av følgende alternativer:

  • Hvis du skal konfigurere tjenesten, velger du Ja, jeg vil konfigurere og velger Neste. Når du klikker på Neste, kontrollerer systemet e-postadressen din (referert til som e-postkontakt for klargjøring, siden du klargjør kontoen) mot eksisterende Webex-organisasjoner for å se om det allerede finnes en organisasjon.
  • Hvis du ikke skal konfigurere tjenesten, velger du En annen person i bedriften vil konfigurere og velger Neste.
4

Du ser ett av tre resultater som er beskrevet nedenfor. Den fete delen er den første setningen i meldingene du mottok. Resten er en beskrivelse av hva meldingen forteller.

  • Basert på e-postadressen din har du blitt matchet med følgende organisasjon. Dette betyr at e-postkontakten for klargjøring matcher en eksisterende Webex-organisasjon. Hvis dette er tilfellet, går du gjennom organisasjonsinformasjonen og klikker på Neste.
  • Basert på e-postadressen fant vi ingen organisasjon i identitetssystemet vårt som du kan tilhøre. Dette betyr at e-postkontakten for klargjøring ikke matcher en eksisterende Webex-organisasjon. Du kan velge å opprette en ny organisasjon – velg Opprett organisasjon, skriv inn en administrators kontakt-e-postadresse, bedriftsnavn, og velg deretter Neste.
  • Basert på den oppgitte e-postadressen har vi funnet følgende Webex-organisasjon som matcher denne brukerens domene. Dette betyr at e-postkontakten for klargjøring ikke matcher noen kontoer, men det tilknyttede domenet tilhører allerede en Webex-organisasjon. Hvis dette er tilfellet, bør du gå nøye gjennom organisasjonene og bruke bildet nedenfor til å finne ut om du skal velge denne organisasjonen, og velge Velg denne organisasjonen. Kontakt selgeren hvis du er usikker.
5

Se gjennom abonnementskartleggingen. Hvis alt ser ut som det skal, klikker du på Neste.

6

Velg én:

Overfør et eksisterende Cisco Webex-nettsted til et abonnement

1

Logg på Control Hub, godta tjenestevilkårene og klikk på Neste.


 

Hvis du oppretter en ny Webex-organisasjon, blir du bedt om å opprette et passord før du starter klargjøringsprosessen.

2

Se gjennom abonnementet, og klikk på Kom i gang.


 

Hvis du velger Lagre for senere, blir ikke abonnementet klargjort.

3

Merk av i avkrysningsboksen Jeg har en overføringskode for å overføre et eksisterende Webex-nettsted i fanen Møteinnstillinger, skriv inn overføringskoden for ett av Webex-nettstedene, og velg Neste.


 

Hvis du overfører flere nettsteder, hentes de automatisk fra handelssystemet når du angir et av nettstedsnavnene.

4

Hvis du vil legge til flere Webex-nettsteder, skriver du inn navnet, riktig tidssone og velger Bekreft.

5

Velg hvor du vil administrere brukerne, i Control Hub eller Webex-nettstedsadministrasjon, og velg deretter Neste.

6

Distribuer lisensene over de nødvendige nettstedene, og velg Neste.


 

Kontroller at lisensantallene du tildeler, samsvarer med abonnementet. Hvis noe ser galt ut, kontakter du selgeren.

7

Se gjennom informasjonen, og klikk på Neste.

8

Oppgi et underdomene, se om det er tilgjengelig, og velg Lagre.

Du kan endre underdomener senere i Webex hvis du vil.

9

Klikk på Klargjør, så er bestillingen klargjort.

Klargjør den nye bestillingen av Webex Teams og Webex Meetings

1

Logg på Control Hub, godta tjenestevilkårene og klikk på Neste.


 

Hvis du oppretter en ny Webex-organisasjon, blir du bedt om å opprette et passord før du starter klargjøringsprosessen.

2

Se gjennom abonnementet, og klikk på Kom i gang.


 

Hvis du velger Lagre for senere, blir ikke bestillingen klargjort.

3

I fanen Møteinnstillinger merker du av for Ja, behold dette nettstedet … hvis du vil beholde et nettsted du har opprettet som en del av en prøveversjon. Hvis du ikke vil det, lar du boksen være umerket og velger Neste.

4

Hvis du vil legge til flere Webex-nettsteder, skriver du inn navnet, riktig tidssone og velger Bekreft.

5

Velg hvor du vil administrere brukerne, i Control Hub eller Webex-nettstedsadministrasjon, og velg deretter Neste.

6

Distribuer lisensene over de nødvendige nettstedene, og velg Neste.


 

Du må distribuere alle lisensene før Neste-knappen aktiveres.

7

Se gjennom informasjonen, og klikk på Neste.

8

Oppgi et underdomene, se om det er tilgjengelig, og velg Lagre.

Du kan endre underdomener senere i Control Hub hvis du vil.

9

Klikk på Klargjør, så er bestillingen klargjort.

Bekreft oppdateringer av abonnementet for Webex Teams og Webex Meetings

Hvis abonnementsendringene ikke krever at du oppgir informasjon, bekrefter du oppdateringsinformasjonen for å initiere endringene.

1

Logg på Control Hub.

Hvis du har mer enn én ventende oppdatering, velger du oppdateringen du vil bruke fra menyen, og klikker på Neste.

2

Se gjennom abonnementsoppdateringen, og klikk påKlargjør, eller klikk påBekreft hvis det ikke er noen endringer.


 

Hvis du velger Lagre for senere, blir ikke endringene tatt i bruk.

Klargjør oppdateringer av abonnementet for Webex Teams og Webex Meetings

Noen abonnementsendringer krever at du oppgir informasjon for å klargjøre endringene, for eksempel ny nettstedinformasjon eller lisensdistribusjon.

1

Logg på Control Hub.

Hvis du har mer enn én ventende oppdatering, velger du oppdateringen du vil bekrefte fra menyen, og klikker på Neste.

2

Se gjennom oppdateringen, og klikk på Kom i gang.


 

Hvis du velger Lagre for senere, blir ikke endringene tatt i bruk.

3

Hvis du vil legge til flere Webex-nettsteder, skriver du inn navnet, riktig tidssone og velger Bekreft.

4

Velg hvor du vil administrere brukerne, i Control Hub eller Webex-nettstedsadministrasjon, og velg deretter Neste.

5

Distribuer lisensene over de nødvendige nettstedene, og velg Neste.


 

Du må distribuere alle lisensene før Neste-knappen aktiveres.

6

Se gjennom lisensantallet, og klikk på Neste.

7

Klikk på Klargjør, så er abonnementsendringene klargjort.