Du kan bruke Webex-appen til å koble en nærliggende Cisco Webex rom- eller skrivebordsenhet og en Cisco Webex-tavle automatisk.

1

Gå til profilbildet ditt, og klikk på Innstillinger > Enheter.

2

Merk av for Bruk ultralyd og Koble til nærmeste enhet automatisk:

Du kobler til nærmeste enhet i rommet automatisk.

Du kan bruke Webex-appen til å koble en nærliggende Cisco Webex rom- eller skrivebordsenhet og en Cisco Webex-tavle automatisk.

1

Gå til profilbildet ditt, og klikk på Innstillinger > Enheter

2

Merk av for Bruk ultralyd og Koble til nærmeste enhet automatisk.

Du kobler til nærmeste enhet i rommet automatisk.

Du kan bruke Webex-appen til å koble en nærliggende Cisco Webex rom- eller skrivebordsenhet og en Cisco Webex-tavle automatisk.

Trykk på profilbildet ditt > Enheter, og slå på Bruk ultralyd og Koble til automatisk.

Du kobler til nærmeste enhet i rommet automatisk.