Za pomocą aplikacji Webex można automatycznie połączyć się z pobliskim urządzeniem lub biurkiem Cisco Webex oraz z tablicą Cisco Webex.

1

Przejdź do zdjęcia profilowego i kliknij pozycję Ustawienia > urządzenia .

2

Sprawdź Użycie ultradźwięków i automatycznie połącz z najbliższym urządzeniem:

Automatycznie połączysz się z najbliższym urządzeniem w pokoju.

Za pomocą aplikacji Webex można automatycznie połączyć się z pobliskim urządzeniem lub biurkiem Cisco Webex oraz z tablicą Cisco Webex.

1

Przejdź do zdjęcia profilowego i kliknij pozycję Preferencje >urządzenia

2

Sprawdź, czy użyj ultradźwięków i automatycznie połącz z najbliższym urządzeniem.

Automatycznie połączysz się z najbliższym urządzeniem w pokoju.

Za pomocą aplikacji Webex można automatycznie połączyć się z pobliskim urządzeniem lub biurkiem Cisco Webex oraz z tablicą Cisco Webex.

Naciśnij swoje zdjęcie profilowe > urządzenia, a następnie przełącz opcję Użyj ultradźwięków i Auto Połącz.

Automatycznie połączysz się z najbliższym urządzeniem w pokoju.