Liste over siste samtaler

Bruk Nylige-listen for å se de 180 siste individuelle anropene og samtalegruppene.

Hvis Nylige-listen når maksimumsstørrelsen, overskriver den neste nye oppføringen den eldste oppføringen i listen.

Hvis du har gått glipp av anrop, viser telefonen antall tapte anrop for linjen på hovedskjermen (opptil 99 tapte anrop). Hvis du vil fjerne nummeret fra linjen, viser du Nylige-listen.

Nummeret for tapte anrop som vises på hovedskjermen, kan avvike fra det faktiske antallet anrop i listen over tapte anrop. Noen tapte anrop kan ha blitt fjernet fra listen av telefonen fordi du har mer enn 180 oppføringer i Nylige-listen.

Vis siste samtaler

Sjekk hvem som har ringt deg nylig.


Hver linje har tapt samtale-merking. Du kan se antall tapte anrop per linje på telefonskjermen. Det maksimale tapte samtalemerker er 99. Når du viser listen Alle anrop eller Tapte anrop på telefonskjermen for en bestemt linje, fjernes merket for tapte samtaler for den valgte linjen.

Merket for tapte anrop og det faktiske antallet tapte anrop kan være forskjellig på grunn av en visningsgrense på 180 anrop for Nylige-listen. Denne grensen består av utgående samtaler, tapte anrop og innkommende anrop. Det kan også være noen gamle tapte anrop som blir lagt til tellingen for tapte anrop-merket. Dette kan overskrives i Nylige-listen.

1

Prøv et av disse alternativene:

 • Bordtelefoner: Velg en linje som skal vises, og trykk på Applikasjoner .
 • Telefonkonferanser: Trykk på Innstillinger.
2

Velg Nylige.

3

Velg for å vise alle siste samtaler, eller for å vise en bestemt type siste samtaler.

 • Alle samtaler
 • Tapte samtaler
 • Mottatte anrop
 • Utførte anrop
 • Vis nylige fra

Returnere en siste samtale

1

Gjør en av følgende handlinger:

 • Bordtelefoner – trykk på Applikasjoner .
 • Konferansetelefoner – trykk på Innstillinger.
2

Trykk på Nylige.

Hvis det er et tapt anrop på en linje, kan du bruke den programmerbare tasten Tapte på telefonens hjemskjerm for å få tilgang til listen over tapte anrop.

Hvis administratoren har konfigurert den programmerbare Tapte-tasten og det er et tapt anrop på linjen, kan du bruke Tapte-tasten på telefonens hjemskjerm for å få tilgang til listen over tapte samtaler.

Hvis administratoren har konfigurert den programmerbare Tapte-tasten og det er et tapt anrop, kan du bruke Tapte-tasten på telefonens hjemskjerm for å få tilgang til listen over tapte samtaler.

3

Velg anropsoppføringen du vil ringe opp.

4

(Alternativ) Trykk på Rediger anrop for å redigere anropsoppføringen.

5

Trykk på den aktuelle linjeknappen, eller trykk på Ring for å ringe.

6

Trykk på Ring.

Tømme listen over siste samtaler

1

Velg en linje som skal vises.

2

Gjør en av følgende handlinger:

 • Bordtelefoner – trykk på Applikasjoner .
 • Konferansetelefoner – trykk på Innstillinger.
3

Velg Nylige.

4

Velg en liste du vil slette.

 • Alle samtaler
 • Tapte samtaler
 • Mottatte anrop
 • Utførte anrop
 • Vis nylige fra
5

Trykk på Alternativ, og velg Slett alle.

6

Trykk på OK.

Slette en anropsoppføring

1

Gjør en av følgende handlinger:

 • Bordtelefoner – trykk på Applikasjoner .
 • Konferansetelefoner – trykk på Innstillinger.
2

Velg Nylige.

3

Velg for å vise alle siste samtaler, eller for å vise en bestemt type siste samtaler.

 • Alle samtaler
 • Tapte samtaler
 • Mottatte anrop
 • Utførte anrop
 • Vis nylige fra
4

Uthev den individuelle oppføringen eller anropsgruppen du vil slette.

5

Trykk på Alternativ.

6

Velg Slett oppføring.

7

Trykk på OK.