1

Trykk på enhetens navn øverst til venstre og velg Innstillinger.

2

Gå til Administrer nettapper. Du kan legge til en nettapp, men også redigere eller slette dem.Nettappene som er konfigurert på Control Hub eller i UI-utvidelsesredigeringen er synlige i nettapplisten under Eksternt administrerte nettapper, men det er ikke mulig å redigere eller slette dem fra enheten.