1

Dodirnite ime uređaja u gornjem levom delu i izaberite stavku Postavke .

2

Idite na upravljanje Web aplikacijama . Možete da dodate Veb aplikaciju, ali i da ih uredite ili izbrišete.Veb aplikacije konfigurisane u okviru "Kontrolno čvorište" ili u uređivaču proširenja UI su vidljive na listi Veb aplikacija u okviru "Spoljno upravljane Web aplikacije", ali ih nije moguće uređivati ili brisati sa uređaja.