1

Dodirnite ime uređaja u gornjem levom uglu i izaberite Podešavanja.

2

Idite na Upravljanje veb aplikacijama. Možete da dodate veb aplikaciju, ali i da je izmenite ili izbrišete.Veb aplikacije konfigurisane na Kontrolnom čvorištu ili u uređivaču proširenja korisničkog interfejsa vidljive su na listi veb aplikacija u okviru Eksterno upravljanih veb aplikacija, ali ih nije moguće izmeniti ili izbrisati sa uređaja.