1

Knacka på enhetens namn uppe till vänster och välj Inställningar.

2

Gå till Hantera webbappar. Du kan lägga till webbappar, men även redigera och ta bort dem.Webbappar som har konfigurerats i Control Hub eller i gränssnittets redigeringstillägg visas i listan med webbappar under Externt hanterade webbappar, men det går inte att redigera eller ta bort dem från enheten.