• Můžete také upravovat a odstraňovat aplikace, které jsou již v seznamu.

  • Všechny webové aplikace nakonfigurované v ovládacím centru řízení nebo v editoru rozšíření uživatelského rozhraní se zobrazují v seznamu webové aplikace v části aplikace externě spravované, ale nelze je upravovat nebo odstraňovat ze zařízení.

  • Pro zařízení DX70 a DX80 se nedají přidat webové aplikace.

Přidání webové aplikace z nabídky nastavení:

1

Klepněte na Tlačítko nebo potáhnutím prstem z pravé části obrazovky zařízení otevřete ovládací panely. Pak klepněte na položku nastavení zařízení.

2

Přejděte na možnost spravovat webové aplikace.

3

Klepněte na tlačítko přidat Web App a na další obrazovce zadejte název a URL. Pokud chcete, aby aplikace byla zobrazena v ovládacích prvcích hovoru a na domácím displeji, přepněte na nastavení.

4

Klepnutím na zaškrtnutí pravého rohu dokončete jeho ukončení.