1

Tryk på enhedens navn øverst til venstre, og vælg Indstillinger .

2

Gå til Administrer webapps . Du kan tilføje en web-app, men også redigere eller slette dem.Webappsene, der er konfigureret i Control Hub eller i ui-forlængelsesredigeringsprogrammet, kan ses på listen over webapps under Eksternt administrerede webapps, men det er ikke muligt at redigere eller slette dem fra enheden.