1

Stuknij w nazwę urządzenia w lewym górnym rogu i wybierz Ustawienia .

2

Przejdź do strony Zarządzanie aplikacjami sieci Web . Możesz dodać aplikację internetową, ale także edytować ją lub usunąć.Aplikacje internetowe skonfigurowane w centrum Control Hub lub w edytorze rozszerzeń interfejsu użytkownika są widoczne na liście aplikacji internetowych w obszarze Zewnętrznie zarządzane aplikacje sieci Web, ale nie można ich edytować ani usuwać z urządzenia.