Når trådløs tilkobling er aktivert for en enhet, kan du bytte mellom kablet og Wi-Fi-tilkobling på berøringsgrensesnittet. For å bruke Wi-Fi, koble fra Ethernet-kabelen først.

Du kan koble til Wi-Fi hvis nettverket ditt bruker en av disse sikkerhetstypene:

 • Åpne

 • Privat

  • WPA2-PSK-CCMP128(AES)

  • WPA2-PSK-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA2-FT-PSK-CCMP128(AES)

  • WPA3-SAE-CCMP128(AES)

 • Bedrift

  • WPA2-802.1x-CCMP128(AES)

  • WPA2-802.1x-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA2-FT-802.1x-CCMP128(AES)

  • WPA3-802.1x-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA3-FT-802.1x-CCMP128(AES)

Følgende IEEE 802.1x-typer støttes for Enterprise:

 • EAP-PEAP MSCHAPv2

 • EAP-PEAP GTC

 • EAP-TLS

 • EAP-TTLS

 • EAP-RASK


Nettverksadministratorer bør også lese denne artikkelen , for beste praksis å følge når de konfigurerer en Wi-Fi-tilkobling.

Det trådløse nettverket må vise minst tre streker på skjermen, for at tilkoblingen skal være tilstrekkelig stabil. Du kan ikke bli med i nettverk som krever pålogging via en landingsside.

Systemet husker bare ett nettverk om gangen. Hvis du bytter mellom ulike nettverk, må du skrive passordfrasen på nytt.

1

Åpne kontrollpanelet på enheten din ved å sveipe fra høyre eller trykke på knapp. Trykk deretter på Enhetsinnstillinger .

2

Rull til Nettverk og tjeneste og trykk på Nettverkstilkobling .

På neste skjerm trykker du på Wi-Fi . Hvis Wi-Fi er av, trykk på bryteren for å slå den på.

3

Velg Wi-Fi du vil koble til. Hvis nettverket er skjult, trykk på Bli med i et annet nettverk og konfigurer Wi-Fi manuelt.

4

Skriv inn brukernavnet og passordfrasen etter behov. Trykk på høyre pil for å starte tilkoblingsprosessen.

5

Når du er ferdig, trykk på venstre pil for å gå tilbake til skjermbildet Innstillinger. Trykk deretter på lukkeknappen eller et sted utenfor Innstillinger-vinduet for å lukke det.

Når du er koblet til, kan du få tilgang til Wi-Fi-innstillingene og sjekke nettverksstatusen når som helst, inkludert under en samtale. Åpne kontrollpanelet, trykk på Enhetsinnstillinger , gå til Innstillinger > Nettverkstilkobling > Wi-Fi , og trykk deretter på det tilkoblede nettverksnavnet. På neste skjerm trykker du på Avanserte Wi-Fi detaljer for å se nettverkets status.