När trådlös anslutning är aktiverad på en enhet kan du växla mellan trådbunden och trådlös anslutning via pekskärmen. För att använda Wi-Fi ska du koppla bort Ethernet-kabeln.

Du kan ansluta till Wi-Fi om nätverket använder en av följande verifieringstyper:

  • Öppen

  • WPA-PSK (AES)

  • WPA2-PSK (AES)

  • WPA-EAP-PEAP MSCHAPv2

  • WPA-EAP-PEAP GTC

  • WPA-EAP-TLS

  • WPA-EAP-TTLS

  • WPA-EAP-FAST


Nätverksadministratörer bör även läsa den här artikeln för att få rekommendationer om bästa praxis när du konfigurerar en trådlös anslutning.

Det trådlösa nätverket måste visa minst tre staplar på skärmen för att anslutningen ska vara tillräckligt stabil. Du kan inte ansluta nätverk som kräver inloggning via en startsida.

Systemet kommer bara ihåg ett nätverk åt gången. Om du växlar mellan olika nätverk måste du ange lösenordsfrasen igen.

1

Öppna inställnings menyn på din enhet:

  • Skivor, skriv bords-Pro, DX70, DX80, rums serie enheter: Tryck på system namnet högst upp på skärmen och tryck sedan på Inställningar .

  • Styrelse Pro, skriv bords mini: Dra från skärmens högra sida och tryck sedan på enhets inställningar .

2

Bläddra till Nätverk och tjänster och knacka på Nätverksanslutning.

Knacka på Wi-Fi på nästa skärm. Om Wi-Fi är inaktiverat knackar du på reglaget för att slå på det.

3

Välj det trådlösa nätverket du vill ansluta till. Om nätverket är dolt knackar du på Anslut til ett annat nätverk eller på kugghjulet längst upp till höger. Du kan sedan ställa in WiFi-nätverket manuellt.

4

Skriv in användarnamnet och lösenfrasen om det behövs. Tryck på Anslut.

5

När du är klar knackar du på vänsterpilen för att gå tillbaka till Inställningsskärmen och knackar sedan på knappen Stäng.

När du har anslutit kan du komma åt WiFi-inställningarna och kontrollera nätverkets status när som helst, inklusive under ett samtal. Gå till inställningar > nätverks anslutning > Wi-Fi och tryck sedan på det anslutna nätverks namnet. På nästa skärm trycker du på Avancerad WiFi-information för att se nätverkets status.