Kiedy polaczenie bezprzewodowe jest włączone na urządzeniu, można przechodzić pomiędzy łączeniem za pomocą kabla lub Wi-Fi na interfejsie dotykowym. Aby skorzystać z sieci Wi-Fi, najpierw odłącz kabel Ethernet.

Możesz połączyć się z Wi-Fi, jeśli Twoja sieć korzysta z jednego z następujących typów zabezpieczeń:

 • Otwórz

 • Osobiste

  • WPA2-PSK-CCMP128(AES)

  • WPA2-PSK-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA2-FT-PSK-CCMP128(AES)

  • WPA3-SAE-CCMP128(AES)

 • Przedsiębiorstwo

  • WPA2-802.1x-CCMP128(AES)

  • WPA2-802.1x-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA2-FT-802.1x-CCMP128(AES)

  • WPA3-802.1x-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA3-FT-802.1x-CCMP128(AES)

W przypadku przedsiębiorstw obsługiwane są następujące typy IEEE 802.1x:

 • EAP-PEAP MSCHAPv2

 • OWU EAP-PEAP

 • EAP-TLS

 • EAP-TTLS

 • EAP-FAST


Powinni również zapoznać się z tym artykułem Administratorzy sieci, aby zapoznać się z najlepszymi wskazówkami dotyczącymi konfigurowania połączenia Wi-Fi.

Aby połączenie było dostatecznie trwałe, na ekranie sieci bezprzewodowej musi być wyświetlonych co najmniej trzy słupki. Nie można dołączać do sieci, które wymagają zalogowania się za pośrednictwem strony docelowej.

System zapamiętuje tylko jedną sieć jednocześnie. W przypadku zmiany sieci należy ponownie wpisać hasło.

1

Otwórz panel sterowania na swoim urządzeniu, przesuwając palcem od prawej strony lub dotykając przycisk. Następnie kliknij Ustawienia urządzenia .

2

Przewiń do opcji Sieć i usługa i kliknij Połączenie sieciowe .

Na następnym ekranie dotknij Wi-Fi . Jeśli sieć Wi-Fi jest wyłączona, dotknij przełącznika, aby ją włączyć.

3

Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć. Jeśli sieć jest ukryta, kliknij Dołącz do innej sieci i ręcznie skonfiguruj Wi-Fi.

4

Wpisz nazwę użytkownika i hasło stosownie do potrzeb. Kliknij strzałkę w prawo, aby rozpocząć proces łączenia.

5

Po zakończeniu dotknij strzałki w lewo, aby wrócić do ekranu Ustawienia. Następnie dotknij przycisku zamykania lub gdzieś poza oknem Ustawienia, aby je zamknąć.

Po nawiązaniu połączenia użytkownik może uzyskać dostęp do ustawień Wi-Fi i sprawdzić stan sieci w dowolnym momencie, włączając w to połączenie. Otwórz panel sterowania, dotknij Ustawienia urządzenia , przejdź do Ustawienia > Połączenie sieciowe > Wi-Fi , a następnie stuknij nazwę podłączonej sieci. Na następnym ekranie dotknij Zaawansowane Wi-Fi szczegóły , aby zobaczyć stan sieci.