Kada je bežična veza omogućena za uređaj, možete da se promenite između ožičene i Wi-Fi veze na interfejsu osetljivom na dodir. Da biste koristili Wi-Fi, prvo isključite Ethernet kabl.

Možete se povezati sa Wi-Fi ako mreža koristi jedan od ovih bezbednosnih tipova:

 • Otvorite

 • Lično

  • WPA2-PSK-CCMP128(AES)

  • WPA2-PSK-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA2-FT-PSK-CCMP128(AES)

  • WPA3-SAE-CCMP128(AES)

 • Poslovni

  • WPA2-802.1x-CCMP128(AES)

  • WPA2-802.1x-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA2-FT-802.1x-CCMP128(AES)

  • WPA3-802.1x-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA3-FT-802.1x-CCMP128(AES)

Za Enterprise su podržani sledeći tipovi IEEE 802.1x:

 • EAP-PEAP MSCHAPv2

 • EAP-PEAP GTC

 • EAP-TLS

 • EAP-TTLS

 • EAP-FAST


Administratori mreže takođe treba da pročitaju ovaj članak da bi najbolji načini usledili prilikom konfigurisanja Wi-Fi veze.

Bežična mreža mora da prikaže najmanje tri trake na ekranu da bi veza bila dovoljno stabilna. Ne možete da se pridružite mrežama koje zahtevaju prijavljivanje preko landing page-a.

Sistem pamti samo jednu po jednu mrežu. Ako se menjate između različitih mreža, morate ponovo da upišete frazu za prolaz.

1

Otvaranje kontrolne table na uređaju prevlačenjem sa desne strane ili dodirivanje Dugme. Zatim dodirnite postavke uređaja.

2

Pomerite se do mreže i usluge i dodirnite Mrežnu vezu.

Na sledećem ekranu dodirnite Wi-Fi. Ako Wi-Fi isključen, dodirnite preklopnik da biste ga uključili.

3

Izaberite Wi-Fi želite da povežete. Ako je mreža skrivena, dodirnite Pridruži drugu mrežu i ručno Wi-Fi uređaj.

4

Otkucajte korisničko ime i frazu za prolaz po potrebi. Tapnite na strelicu nadesno da biste započeli proces povezivanja.

5

Kada završite, dodirnite strelicu nalevo da biste se vratili na ekran "Postavke". Zatim dodirnite dugme "Zatvori" ili negde izvan prozora "Postavke" da biste ga zatvorili.

Kada se povežete, možete pristupiti Wi-Fi i proveriti status mreže u bilo kom trenutku, uključujući i tokom poziva. Otvorite kontrolnu tablu, dodirnite postavke uređaja, idite na podešavanja > Mrežna veza > Wi-Fi, a zatim dodirnite povezano ime mreže. Na sledećem ekranu dodirnite Wi-Fi "Više opcija" da biste videli status mreže.