Keď je pre zariadenie povolené bezdrôtové pripojenie, na dotykovom rozhraní môžete prepínať medzi káblovým pripojením a pripojením Wi-Fi. Ak chcete použiť Wi-Fi, najskôr odpojte ethernetový kábel.

K sieti Wi-Fi sa môžete pripojiť, ak vaša sieť používa jeden z týchto typov zabezpečenia:

 • OTVORENÉ

 • Osobné

  • WPA2-PSK-CCMP128(AES)

  • WPA2-PSK-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA2-FT-PSK-CCMP128(AES)

  • WPA3-SAE-CCMP128(AES)

 • Enterprise

  • WPA2-802.1x-CCMP128(AES)

  • WPA2-802.1x-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA2-FT-802.1x-CCMP128(AES)

  • WPA3-802.1x-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA3-FT-802.1x-CCMP128(AES)

Nasledujúce IEEE 802.1x typy sú podporované pre Enterprise:

 • EAP-PEAP MSCHAPv2

 • EAP-PEAP VOP

 • EAP-TLS

 • EAP-TTLS

 • EAP-FAST


Správcovia siete by si tiež mali prečítať tento článok , kde nájdete osvedčené postupy pri konfigurácii pripojenia Wi-Fi.

Bezdrôtová sieť musí na obrazovke zobrazovať aspoň tri pruhy, aby bolo pripojenie dostatočne stabilné. Nemôžete sa pripojiť k sieťam, ktoré vyžadujú prihlásenie cez vstupnú stránku.

Systém si zapamätá vždy iba jednu sieť. Ak prepínate medzi rôznymi sieťami, musíte znova zadať prístupovú frázu.

1

Otvorte ovládací panel na svojom zariadení potiahnutím prstom sprava alebo klepnutím na tlačidlo. Potom klepnite na Nastavenia zariadenia .

2

Prejdite na Sieť a služba a klepnite na Sieťové pripojenie .

Na ďalšej obrazovke klepnite na Wi-Fi . Ak je Wi-Fi vypnuté, klepnutím na prepínač ho zapnite.

3

Vyberte Wi-Fi, ku ktorému sa chcete pripojiť. Ak je sieť skrytá, klepnite na Pripojte sa k inej sieti a nastavte Wi-Fi manuálne.

4

Zadajte používateľské meno a prístupovú frázu podľa potreby. Klepnutím na šípku doprava spustíte proces pripojenia.

5

Po dokončení klepnite na šípku doľava a vráťte sa na obrazovku Nastavenia. Potom klepnutím na tlačidlo zavrieť alebo niekde mimo okna Nastavenia ho zatvorte.

Po pripojení môžete kedykoľvek pristupovať k nastaveniam Wi-Fi a kontrolovať stav siete, a to aj počas hovoru. Otvorte ovládací panel, klepnite na Nastavenia zariadenia , ísť do Nastavenia > Sieťové pripojenie > Wi-Fi a potom klepnite na názov pripojenej siete. Na ďalšej obrazovke klepnite na Pokročilé detaily Wi-Fi aby ste videli stav siete.