Rediger nettstedsrettigheter for brukere


 

Områdeadministratorer kan bare angi en brukers rettigheter hvis brukeren har virksomhetsutgaven av Webex.

1

Logg på Kontrollhub , gå til Brukere , og velg brukeren du vil endre rettighetene til.

2

Under Tjenester velger du Møte.

3

Under Webex Meeting-ormådervelger du Webex-området for å oppdatere rettighetene.

4

Velg Brukerrettigheter, og velg følgende:

  • Se og juster brukerens grunnleggende rettigheter, for eksempel telefonirettigheter for å være vert for et møte, rettigheter for personlig rom, video av høy kvalitet og HD-video.

  • Velg Avanserte innstillinger for å konfigurere de mer detaljerte rettighetene og innstillingene til brukeren. Klikk på Oppdater etter at du har gjort endringer på siden for avanserte innstillinger.

5

Klikk på Lagre.

Rediger visningsnavn for brukere

Som standard er Vist navn -feltet er tomt. Du kan la det være på denne måten slik at brukernes for- og etternavn vises i møter og rapporter, eller du kan overskrive deres offisielle navn ved å skrive inn foretrukne navn i dette feltet.


 

Tegnene « og » vises ikke som en del av deltakerens navn hvis disse tegnene er inkludert i Visningsnavn felt.

For å oppdatere Visningsnavn flere ganger, endre brukerattributter med CSV-fil . For å manuelt oppdatere en individuell brukers Vist navn i Control Hub følger du disse instruksjonene.

1

Logg på Kontrollhub , gå til Ledelse > Brukere , og velg brukeren du vil endre visningsnavn for.

2

Klikk på ved siden av brukerens navn for å åpne brukerdetaljene.

3

Legg til et visningsnavn, og klikk på Lagre.

Avanserte alternativer for brukerinnstillinger

Privilegium

Beskrivelse

Telefonirettighet

Velg hvilke typer alternativer for telekonferanser du vil at brukeren skal kunne velge når de planlegger økter, inkludert telefonkonferanser for innringing og tilbakeringing og integrert VoIP.

Personlig rom (kun for Webex Meetings)

Aktiver Personlig rom når det er tilgjengelig på området.

HD-video

Aktiver videoinnstillinger. Video med høy kvalitet må være aktivert for at HD-videoer skal kunne slås på.

Personlig rom-URL

Opprett en egendefinert nettadresse for brukerens personlige rom ved å skrive den inn i tekstboksen.

Opprett opptaksutskrift for alle MP4-opptakene til denne brukeren

Opprett opptaksutskrift for alle MP4-opptakene til denne brukeren.

Aktiver Facebook Live-integrering

Tillat denne brukeren å strømme møter med Facebook Live.

Ekstra lagringsplass for opptak

Angi hvor mye ekstra registreringsplass som skal tildeles en bruker.

Webex Events

Hvis Webex Events er aktivert for denne brukeren, velger du Optimaliser båndbreddebruk for deltakere i samme nettverk for å maksimere nettverksytelsen.

Webex Training

Hvis alternativene for Webex Training og praktisk lab er aktivert for området, velger du Administrator for praktisk lab (virker bare når praktisk lab er aktivert) for å gjøre denne brukeren til labadministrator.

Opptak og innholdsstyring

Gjør det mulig å tilordne opptak, programmer og kategorier til denne brukeren, tilordne dem på nytt til en annen bruker eller slette dem.

Webex Support

Hvis dette er aktivert, er Webex-kundestøtte er aktivert for denne brukeren. Angi:

  • Om Webex-kundestøtteøkter tas opp ved å velge Håndhev opptak automatisk når møtet starter. Velg mellom Nettverksbasert opptak (NBR) eller Lagre opptak på lokal datamaskin, og angi en plassering.

  • Om standardklienten for denne brukeren er fra Flerøkts-klienten eller Enkeltøkt-klienten. For enkeltøkt-klienten angir du om brukeren bruker Ny konsoll eller Gammel konsoll i rullegardinlisten.

WebACD-innstillinger

Hvis dette er aktivert, er WebACD aktivert for en bruker. En områdeadministrator kan angi følgende:

  • Om brukeren er en agent, leder eller begge deler.

  • Maksimalt antall samtidige økter agenten kan delta på.

  • Om agenten kan godta innkommende Webex-støtteforespørsler, og fra hvilke køer eller fra alle køer.

  • Om lederen kan overvåke bestemte eller alle Webex-støttekøer og Webex-støtteagenter.

Kontaktinformasjon

Angi brukerens telefoninformasjon, og aktiver Telefonkonferanse med tilbakeringing.

Videosystemer

Før opp brukerens videosystemnavn og videoadresse. Områdeadministratoren kan også angi brukerens standard videosystem.