Kullanıcılar için Site Ayrıcalıklarını Düzenleme


Site yöneticileri, kullanıcının ayrıcalıklarını yalnızca kullanıcı özel bir Webex Kurumsal Sürüm.

1

'daki müşteri https://admin.webex.comgörünümünden Kullanıcılar 'a gidin ve ayrıcalıklarını değiştirmek istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Hizmetler’in altında Toplantı’yı seçin.

3

Webex Meeting altında, ayrıcalıkları güncellemek Webex siteyi seçin.

4

Kullanıcı Ayrıcalıkları'nı ve aşağıdakileri seçin:

  • Toplantı düzenlemeye telefon ayrıcalıkları, toplantı sahibi ayrıcalıkları, yüksek kaliteli video, yüksek çözünürlüklü kişisel toplantı odası ayrıcalıkları gibi kullanıcının temel ayrıcalıklarını görüntüp ayarlayın.

  • Kullanıcının daha ayrıntılı ayrıcalıklarını ve ayarlarını yapılandırmak için Gelişmiş Ayarlar'ı seçin. Gelişmiş ayarlar sayfasında değişiklik yaptıktan sonra Güncelle'ye tıklayın.

5

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Kullanıcılar için Görünen Adları Düzenle

Kullanıcıların ad ve soyadlarının toplantılarda ve raporlarda görünmesi için Görünen Ad alanını boş (varsayılan) bırakabilirsiniz veya Görünen Ad alanına tercih ettiğiniz adları girerek resmi adlarının üzerine yazabilirsiniz.

"(" ve ")" karakterleri, görünen ad alanına özel karakterler varsa katılımcının adının bir parçası olarak gösterilmez.

Görünen Adları toplu olarak güncellemek için kullanıcı özniteliklerini CSV Dosyası İçe Aktarma iledeğiştir. Control Hub'da bir kullanıcının Görünen Adını manuel olarak güncellemek için aşağıda açıklanan talimatları uygulayın:

1

görünümde müşteri https://admin.webex.com/görünümünden, Yönetim > Kullanıcıları seçeneğine girin ve görünen ad vermek istediğiniz kullanıcıya seçin.

2

Kullanıcı ayrıntılarını açmak için kullanıcının adına tıklayın.

3

Bir Görünen Ad ekleyin ve Kaydet 'e tıklayın.

Gelişmiş Kullanıcı Ayarı Seçenekleri

Ayrıcalık

Açıklama

Telefon Ayrıcalığı

Gelen arama ve geri arama telekonferansı ve Entegre VoIP dahil olmak üzere kullanıcının oturumları planlarken seçebilmesini istediğiniz telekonferans seçeneklerinin türlerini seçin.

Kişisel Oda(Webex Meetings Oda)

Sitede kullanılabilir olduğunda Kişisel Toplantı Odaları'nı etkinleştirin.

Yüksek Kaliteli Video

Video ayarlarını etkinleştirin. Yüksek çözünürlüklü videonun açılması için yüksek kaliteli görüntü etkinleştirilmelidir.

Kişisel Toplantı Odası URL'si

Kullanıcının Kişisel Toplantı Odası için özel bir URL'yi metin kutusuna girerek oluşturun.

Bu Kullanıcının tüm MP4 Kayıtları için Kayıt Dökümleri Oluşturma

Bu kullanıcının tüm MP4 kayıtları için kayıt dökümlerini etkinleştirin.

Facebook Live Entegrasyonunu Etkinleştirme

Bu kullanıcının toplantıları Facebook Live ile aktarmasına izin verin.

Ek Kayıt Depolama

Bir kullanıcı için ayrılacak ekstra kayıt alanı miktarını girin.

Webex Events

Bu Webex için Events etkinse ağ performansını en üst düzeye çıkarmak için Aynı ağ üzerinde bulunan katılımcılar için bant bant ile kullanımı optimize edin'i seçin.

Webex Training

Web Webex Eğitimi ve Site için Uygulamalı Lab seçenekleri etkinleştirilirse bu kullanıcıyı bir laboratuvar yöneticisi Kendiliğinden Lab Yöneticisi (sadece Uygulamalı Lab etkin olduğunda etkilidir) seçin.

Kayıt ve İçerik Yönetimi

Bu kullanıcıya kayıtları, programları ve kategorileri atamak, farklı bir kullanıcıya geri atamak veya silmek için etkinleştirin.

Webex Support

Etkinleştirilirse, Webex Support bu kullanıcı için etkinleştirilir. Şunları belirtin:

  • Destek Webex oturumlarının Toplantı başladığında kaydı otomatik olarak uygula öğesini seçerek kaydediliyorsa.Ağ tabanlı kayıt (NBR) veya Kaydı yerel bilgisayarda kaydet arasından seçim yapın ve bir konum belirtin.

  • Bu kullanıcı için varsayılan istemcinin Çok Oturumlu istemci mi yoksa Tek Oturumlu istemci mi olacağı. Tek oturumlu istemcide kullanıcının açılır listeden Yeni Konsolu mu yoksa Eski konsolu mu kullandığını belirtin.

WebACD Tercihleri

Etkinleştirilirse bir kullanıcı için WebACD etkinleştirilir. Bir site yöneticisi şunları belirtebilir:

  • Kullanıcının aracı mı, yönetici mi yoksa her ikisi mi olduğu.

  • Aracının katılabileceği maksimum eşzamanlı oturum sayısı.

  • Aracı, Support gelen Webex ve özel olarak hangi kuyruklardan veya tüm kuyruklardan gelen talepleri kabul varsa.

  • Yöneticinin Support kuyruklarını veya tüm destek Webex izlemesi ve Destek aracılarını Webex.

Kişi Bilgisi

Kullanıcının telefon numarasını belirtin ve Geri arama telekonferansını etkinleştirin.

Video Sistemleri

Kullanıcının Video sistemi adı ve Video adresi'ni sıralayın. Site yöneticisi aynı zamanda kullanıcının varsayılan video sistemini de belirtebilir.