Redigera webbplatsprivilegier för användare


Webbplatsadministratörer kan endast ställa in en användares privilegier om användaren har Webex-Företagsversion.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Användare och väljer den användare vars privilegier du villändra.

2

Under Tjänster väljer du Möte.

3

Under Webex Meeting-webbplatser väljer du Webex-webbplatsen för att uppdatera privilegierna.

4

Välj Användarprivilegier och välj att:

  • Visa och justera användarens grundläggande privilegier, till exempel telefonprivilegier för mötesvärdar, privilegier för personligt rum, video med hög kvalitet och HD-video.

  • Välj Avancerade inställningar för att konfigurera användarens mer detaljerade privilegier och inställningar. Klicka på Uppdatera när du har gjort ändringar på sidan avancerade inställningar.

5

Klicka på Spara.

Redigera visningsnamn för användare

Du kan lämna fältet Visningsnamn tomt (standard) så att användares för- och efternamn visas i möten och rapporter, eller så kan du skriva över deras officiella namn genom att ange deras föredragna namn i fältet Visningsnamn.

Tecknen "(" och ")" visas inte som en del av mötesdeltagarens namn om dessa tecken är inkluderade i fältet Visningsnamn.

Om du vill uppdatera flera visningsnamn samtidigt ändrar du användarattributen med CSV-filimporter. För att manuellt uppdatera en enskild användares visningsnamn i Control Hub följer du instruktionerna som beskrivs nedan:

1

Från kundvyn i går du till Hantera > användare och väljer den användare https://admin.webex.com/ som du vill ge ettvisningsnamn.

2

Klicka på användarens namn för att öppna användaruppgifterna.

3

Lägg till ett visningsnamn och klicka på Spara.

Avancerade alternativ för användarinställningar

Privilegium

Beskrivning

Telefoniprivilegium

Välj typen av telekonferensalternativ som du vill att användaren ska kunna välja vid schemaläggning av möten, inklusive inringning och återuppringning, samt integrerad VoIP.

Personligtrum (Webex Meetings endast)

Aktivera personligt rum när det finns tillgängligt på webbplatsen.

Video med hög kvalitet

Aktivera videoinställningar. Video med hög kvalitet måste aktiveras för att kunna starta HD-video.

URL för personligt rum

Skapa en anpassad URL för användarens personliga rum genom att ange det i textrutan.

Skapa inspelningskopior för den här användarens samtliga MP4-inspelningar

Aktivera inspelning av avskrifter för den här användarens samtliga MP4-inspelningar.

Aktivera Facebook Live-integrering

Tillåt användaren att strömma möten med Facebook Live.

Ytterligare lagringsutrymme för inspelning

Ange i mängden extra inspelningsutrymme som ska tilldelas en användare.

Webex Events

Om Webex Events är aktiverat för den här användaren väljer du Optimera bandbreddsanvändning för deltagare inom samma nätverk för att maximera nätverksprestandan.

Webex Training

Om alternativen Webex Training och praktiska labb är aktiverade för webbplatsen, välj praktisk labbadministratör (effektivt endast när praktisk labbadministratör är aktiverad) för att göra denna användare till labbadministratör.

Inspelnings- och innehållshantering

Aktivera för att tilldela inspelningar, program och kategorier till denna användare, tilldela dem till en annan användare eller ta bort dem.

Webex-support

Om aktiverat, Webex Support är aktiverat för denna användare. Ange:

  • Om Webex Support-sessioner spelas in genom att välja Tillämpa inspelning automatiskt när mötet startar. Välj mellan Nätverksbaserad inspelning (NBR) eller Spara inspelning på lokal dator och ange en plats.

  • Om standardklienten för denna användare kommer från multisessionsklienten eller singelsessionsklienten. På singelsessionsklienten anger du om användaren använder den nya konsolen eller den gamla panelen i listruta.

WebACD-inställningar

När denna är WebACD aktiverad för en användare. En webbplatsadministratör kan ange:

  • Om användaren är agent, hanterare eller både och.

  • Det maximala antalet samtidiga sessioner som agenten kan delta i.

  • Om agenten kan godkänna inkommande Webex Support-förfrågningar, och specifikt från vilka eller från alla köer.

  • Om chefen kan övervaka specifika eller alla Webex Support-köer och Webex Support-agenter.

Kontaktinformation

Ange användarens telefoninformation och aktivera telekonferens med uppringning.

Videosystem

Lista användarens videosystemnamn och videoadress. Webbplatsadministratören kan också ange om användarens standardvideosystem.