Sørg for at følgende krav er oppfylt:

 • Partneren din har aktivert denne tjenesten for organisasjonen din, som standard er denne tjenesten satt til slik at du kan konfigurere den for bestemte brukere.

 • Brukere har profesjonelle eller grunnleggende Webex Calling-brukerlisenser tildelt.

 • Rådfør deg med den juridiske avdelingen om regulatoriske krav om opptak av samtaler.

Dubber-konto opprettes når du godtar vilkårene og betingelsene fra Dubber Go.

Alle Webex Calling-kunder har tilgang til Dubber Go – gratis abonnement. Med Dubber Go får brukere opptak av praktiske samtaler. Betalte abonnementer er tilgjengelige, og tilbyr flere alternativer som opptak av samsvarssamtale, ubegrenset oppbevaring, AI-analyse og administratortilgang.

 • Dubber Go er tilgjengelig for alle bedriftsbrukere og gir tilgang til ubegrensede opptak. Hvert opptak lagres i 30 dager. Bare brukere kan få tilgang til og administrere opptakene sine fra Dubber-portalen.


  Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for brukere som har kjøpt tjenesten på webex.com.

 • Standard- og AI-lisenser krever en kontraktsavtale med Dubber. Med de betalte lisensene har du tilgang til ubegrensede opptak, ubegrenset lagringsplass, og opptakene kan nås av administratoren. Gå til https://www.dubber.net/contact-us/ for å få detaljert informasjon om Dubbers samtaleopptaksprodukt og priser, og opprett deretter en konto.

Du kan migrere brukere fra et gratis til et betalt abonnement eller fra et betalt til et gratis abonnement når som helst. For å gjøre det må du identifisere antall brukere du må migrere og kontakte partneren din.


Når du går fra et gratis til et betalt abonnement, stopper automatisk sletting og ubegrenset oppbevaring starter. Når du går fra et betalt til et gratis abonnement, avsluttes ubegrenset oppbevaring og opptak slettes etter 30 dager.


ICE (Media Optimization) og Call Recording er begge funksjoner som uavhengig introduserer en liten lydforsinkelse i begynnelsen av samtalen, og når de brukes sammen er lydforsinkelsen litt lengre og mer merkbar for kundene.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger deretter en bruker.

2

Velg Ring, rull til Avanserte anropsinnstillinger, og slå deretter på Anropsopptak.

Husk at hvis du senere slår av funksjonen for samtaleopptak, blir brukerens innstillinger for samtaleopptak slettet, men alle samtaler som ble tatt opp før denne endringen opprettholdes fortsatt på Dubber-plattformen.

3

Når du aktiverer samtaleopptak for den første brukeren i organisasjonen, må kunden eller partneradministratoren godta Dubbers vilkår for bruk på vegne av kunden. Når du godtar vilkårene og betingelsene, opprettes Dubber-kontoen for Webex Calling-organisasjonen din.

Administratoren som aktivert brukeren for samtaleopptak legges også til i Dubber-kontoen som administrator. Denne administratoren kan bruke Dubber-portalen til å legge til andre administratorer eller tildele Dubber-lisenser på nytt.


 

Dubber validerer administratorens e-postadresse og forhindrer at den samme e-posten brukes for forskjellige Dubber-kontoer. Hvis en partneradministrator aktiverer samtaleopptak for kundene sine, er den samme administratorbrukeren ikke tillatt i flere kundekontoer.

Dette er en engangsaktivitet. Når du godtar avtalen, deler Webex Calling kundenavn, brukersteds tidssone, fornavn, etternavn og e-post-ID med Dubber.

4

Etter at du har aktivert samtaleopptak, i tilfelle brukeren fortsatt har problemer med å ta opp samtaler, kan du kontakte Dubbers brukerstøtte med informasjonen tilgjengelig i delen Vis opptaksinformasjon for samtaleplattformen.

Du finner den fra brukersiden ved å gå til Ring > Avanserte anropsinnstillinger > Anropsopptak > Vis opptaksinformasjon for anropsplattform.

5

Du kan konfigurere en av følgende innstillinger:

 • Aldri – Dette alternativet er valgt som standard.
 • On Demand – Velg dette alternativet hvis du vil gi brukere kontroll over når de kan starte og avslutte opptak. Du kan også velge pause og gjenoppta-varsel, hvis det er aktuelt.
 • Alltid – Velg dette alternativet hvis du vil at alle innkommende og utgående anrop skal registreres.
 • Alltid med pause/fortsett – Velg dette alternativet hvis du vil gi brukere kontroll over når de kan sette på pause og gjenoppta opptak.
 • Spill av start/stopp-melding for opptak – Velg dette alternativet hvis du vil ha en standard kunngjøring som spilles av i begynnelsen av alle innkommende og utgående anrop som varsler alle parter om at anropet blir tatt opp. Du kan kreve en kunngjøring for å overholde lovkravene i ditt område.

   

  Denne kunngjøringen er ikke inkludert i opptaket av samtalen.


   

  Når en kunngjøring spilles av under start, stopp, pause eller gjenoppta operasjoner, sender Webex Calling informasjon til Dubber om at en kunngjøring ble spilt.

 • Pause og gjenoppta varsling— Velg dette alternativet hvis du vil motta varsler om pause og gjenoppta. Du kan velge et pip-alternativ eller et kunngjøringsalternativ som vil spille av følgende:
  • Pause – spiller av en kunngjøring som indikerer at den er satt på pause.

  • Fortsett – spiller av en kunngjøring som indikerer at den har blitt gjenopptatt.

 • Ta opp talemeldinger – Velg dette alternativet hvis du også vil lese talepostmeldinger som er sendt og mottatt. Hvis lagringsplass er et problem, vil du kanskje ikke velge dette alternativet.
 • Gjenta tone hver – Som standard spilles en tone hvert 20. sekund som minner alle parter om at samtalen blir tatt opp. Du kan endre dette til en verdi på 10–90 sekunder.
6

Klikk på Lagre.

Brukere vil se et ikon på multiplattformtelefonen og Webex-appen som viser at en samtale blir tatt opp. Brukere kan ha muligheten til å pause opptaket hvis du aktiverer den innstillingen for dem.

Når en samtale tas opp, sendes doble strømmer til Dubber. Når en kunngjøring spilles av under start, stopp, pause eller gjenoppta operasjoner, sender Webex Calling informasjon til Dubber om at en kunngjøring ble spilt av.

Hva nå?

Hvis det oppstår et problem for brukere, klikk på Personer-fanen fra Dubber-oversikten, velg den aktuelle eksterne identifikatoren (som identifisert ovenfor i Kontrollhub), velg dub.points . Kontroller at følgende informasjon er korrekt:

 • Produkt – velg produktet ditt.

 • Ekstern type – gå inn i BroadWorks.

 • Tjenesteleverandør – Kopiér og lim inn den tilsvarende verdien fra Kontrollhub.

 • Ekstern gruppe – Kopier og lim inn den tilsvarende verdien fra Kontrollhub.

 • Ekstern identifikator – Kopiér og lim inn den tilsvarende verdien fra Kontrollhub.

Klikk deretter på Lagre endringer.

Hvis du trenger ytterligere støtte, kan du kontakte Dubber-støtte.