1

Logg på dinWebex-nettstedog klikk på Planlegg et møte eller Planlegg et nettseminar.

2

Legg til informasjon om møtet ditt ellernettseminar, og legg til e-postadresser til personer du inviterer eller importer inviterte fra en CSV-fil.

3

Klikk på Avanserte alternativer.

4

Merk av for Obligatorisk ved siden av Registrering.

5

(Valgfritt) Tilpass registreringsskjemaet for Webex Meetings and Webinars.

6

For å forhindre uautorisert tilgang for gjestedeltakere, merk av i avmerkingsboksen ved siden av Generer tilfeldig ID-autentisering for hver registrant. Først nårnettseminarer planlagt, mottar deltakeren en registrerings-ID via e-post.

7

Velg Godta automatisk forespørsler som følger godkjenningsregler, og klikk deretter på Konfigurer godkjenningsregler.

8

Sett opp regelen og parameterne for den. Som standard kan du sette opp regler for Fornavn, Etternavn og E-post. Hvis du tilpasset registreringsskjemaet, kan du også angi regler og parametere for alle spørsmålene du har lagt til.

9

Når du er ferdig med å konfigurere en regel, velger du Legg til regel. Regler brukes i den rekkefølgen de er angitt. For å lære mer om regler, klikk på Prinsipp for regelutførelse.

10

Når du har konfigurert alle godkjenningsreglene, velger du Lagre.


 

Alle registreringsforespørsler som ikke følger godkjenningsreglene du har angitt, avvises automatisk. Hvis du vil at disse registrantene skal delta på dinnettseminar, kan du gjennomgå og godta disse registreringsforespørslene manuelt.