Godkjenningsregler er tilgjengelig i Webex Meetings and Webex Events (ny) på nettsteder med versjon 41.6 og nyere.

1

Logg på Webex-nettstedet, klikk på rullegardinpilen ved siden av Planlegg et møte, og klikk på Planlegg et møte eller Planlegg en hendelse.

2

Legg til informasjon om møtet eller hendelsen, og legg til e-postadresser til personer du inviterer.

3

Klikk på Vis avanserte alternativer, og velg deretter Planleggingsalternativer.

4

Merk av for Obligatorisk ved siden av Registrering.

5

(Valgfritt) Tilpass Webex Meetings- og Webex Events (ny)-registreringsskjemaet.

6

Velg Godta automatisk forespørsler som følger godkjenningsregler, og klikk deretter på Konfigurer godkjenningsregler.

7

Sett opp regelen og parameterne for den. Som standard kan du konfigurere regler for Fornavn, Etternavn og E-post. Hvis du har tilpasset registreringsskjemaet, kan du også angi regler og parametere for eventuelle spørsmål du har lagt til.

8

Når du er ferdig med å konfigurere en regel, velger du Legg til regel. Regler brukes i den rekkefølgen de er angitt.

9

Når du har konfigurert alle godkjenningsreglene, velger du Lagre.


 

Alle registreringsforespørsler som ikke følger godkjenningsreglene du har angitt, avvises automatisk. Hvis du vil at disse registrantene skal delta på hendelsen din, kan du gå gjennom og godta disse registreringsforespørslene manuelt.