1

Zaloguj się do swojegoWitryna Webexi kliknij Zaplanuj spotkanie lub Zaplanuj webinarium.

2

Dodawanie informacji o spotkaniu lubwebinariumi dodaj adresy e-mail osób, które zapraszasz lub importujesz zaproszone osoby z plikuCSV.

3

Kliknij przycisk Opcjezaawansowane.

4

Zaznacz pole wyboru Wymagane obok pozycji Rejestracja.

5

(Opcjonalnie) Dostosuj formularz rejestracyjny na spotkania i webinariaWebex.

6

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi uczestników-gości, zaznacz pole wyboru obok opcji Generuj uwierzytelnianie z losowym identyfikatorem dla każdego rejestrującego. Kiedyśwebinariumjest zaplanowany, uczestnik otrzymuje identyfikator rejestracji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7

Wybierz opcję Automatycznie akceptuj żądania zgodne z regułami zatwierdzania , a następnie kliknij pozycję Skonfiguruj reguły zatwierdzania.

8

Skonfiguruj regułę i jej parametry. Domyślnie możesz skonfigurować reguły dla imienia, nazwiskai adresu e-mail. Jeśli formularz rejestracyjny został dostosowany, możesz również ustawić reguły i parametry dla dowolnego dodanego pytania.

9

Po zakończeniu konfigurowania reguły wybierz pozycję Dodaj regułę. Reguły są stosowane w kolejności, w jakiej są ustawione. Aby dowiedzieć się więcej o regułach, kliknij Zasady wykonywaniareguł.

10

Po skonfigurowaniu wszystkich reguł zatwierdzania wybierz pozycję Zapisz.When you have set up all of your approval rules, select Save.


 

Wszelkie prośby o rejestrację, które nie są zgodne z ustalonymi regułami zatwierdzania, są automatycznie odrzucane. Jeśli chcesz, aby ci rejestrujący uczestniczyli wwebinarium, możesz ręcznie przejrzeć i zaakceptować te prośby o rejestrację.