Reguły zatwierdzania są dostępne w witrynach Webex Meetings i Webex Events (nowe) w wersji 41.6 i nowszych.

1

Zaloguj się do witryny Webex i kliknij Zaplanuj spotkanie lub Zaplanuj wydarzenie .

2

Dodaj informacje o spotkaniu lub wydarzeniu i dodaj adresy e-mail osób, które zapraszasz.

3

Kliknij przycisk Pokaż opcje zaawansowane, a następnie wybierz pozycję Opcje planowania.

4

Zaznacz pole wyboru Wymagane obok pozycji Rejestracja.

5

(Opcjonalnie) Dostosuj formularz rejestracyjny Webex Meetings i Webex Events(nowy).

6

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do zdarzeń dla uczestników-gości, zaznacz pole wyboru obok opcji Wygeneruj uwierzytelnianie z losowym identyfikatorem dla każdegorejestrującego. Po zaplanowaniu wydarzenia uczestnik otrzymuje identyfikator rejestracji za pośrednictwem poczty e-mail.

7

Wybierz opcję Automatycznie akceptuj żądania zgodne z regułami zatwierdzania, a następnie kliknij przycisk Skonfiguruj reguły zatwierdzania.

8

Skonfiguruj regułę i jej parametry. Domyślnie można skonfigurować reguły dla Imię, Nazwisko i E-mail. Jeśli formularz rejestracyjny został dostosowany, możesz również ustawić reguły i parametry dla dowolnego dodanego pytania.

9

Po zakończeniu konfigurowania reguły wybierz pozycję Dodaj regułę. Reguły są stosowane w kolejności, w jakiej są ustawione. Aby dowiedzieć się więcej o regułach, kliknij pozycję Zasady wykonywania reguł.

10

Po skonfigurowaniu wszystkich reguł zatwierdzania wybierz pozycję Zapisz.


 

Wszelkie prośby o rejestrację, które nie są zgodne z ustalonymi regułami zatwierdzania, są automatycznie odrzucane. Jeśli chcesz, aby ci rejestrujący wzięli udział w Wydarzeniu, możesz ręcznie przejrzeć i zaakceptować te prośby orejestrację.