Regler för godkännande finns tillgängliga Webex Meetings och Webex Events (ny) på webbplatser med version 41.6 och senare.

1

Logga in på din Webex-webbplats och klicka på Schemalägg ett möte ellerSchemalägg en händelse.

2

Lägg till information om ditt möte eller din händelse och lägg till e-postadresser till de personer som du bjuder in.

3

Klicka på Visa avancerade alternativ och välj sedanSchemaläggningsalternativ.

4

Markera kryssrutan Obligatoriskt bredvid Registrering.

5

(Valfritt) Anpassa registreringsformuläret Webex Meetings och Webex Events(nytt).

6

För att förhindra obehörig åtkomst till händelsen för gästanvändare markerar du kryssrutan bredvid Generera slumpmässig ID-autentisering för varje registreradanvändare. När händelsen har schemalagts får deltagaren ett registrerings-ID via e-post.

7

Välj Acceptera förfrågningar automatiskt som följer godkännanderegler och klicka sedan på Ställ ingodkännanderegler.

8

Konfigurera din regel och dess parametrar. Som standard kan du skapa regler för förnamn, efternamn och e-post. Om du har anpassat registreringsformuläret kan du även ange regler och parametrar för alla frågor som du har lagt till.

9

När du är klar med en regel väljer du Lägg till regel. Regler tillämpas i samma ordning som de är inställda. Om du vill veta mer om regler klickar du på Principer för exekvering av regler.

10

När du har ställt in alla regler för godkännande väljer du Spara.


 

Alla registreringsförfrågningar som inte följer de regler för godkännande som du har angett avvisas automatiskt. Om du vill att de här registrerade deltagarna ska delta i din händelse kan du manuellt granska och godkänna registreringsförfrågningarna.