Veiledningen er delt inn i to kapitler:

  • Enhetsintroduksjon – Beskriver hvordan du integrerer Room OS-enheter (Room- og Room Kit-serien, Desk-serien og Board-serien) og MPP-enheter i Webex for Cisco BroadWorks.

  • Servicevennlighet for enheter – Beskriver hvordan du utfører service på innebygde enheter i Control Hub.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Veiledning for enhetsintegrering for Webex for Cisco BroadWorks . (Siste publisering: 27. februar 2023)