Przewodnik podzielony jest na dwa rozdziały:

  • Wprowadzanie urządzeń — zawiera opis sposobu dołączania urządzeń Room OS (serie Room and Room Kit, Desk i Board) oraz urządzeń MPP do aplikacji Webex dla Cisco BroadWorks.

  • Możliwość serwisowania urządzeń — opisuje sposób serwisowania urządzeń wbudowanych w aplikacji Control Hub.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Podręcznik integracji urządzeń dla Webex dla Cisco BroadWorks . (Ostatnia publikacja: 27 lutego 2023)