Guiden är uppdelad i två kapitel:

  • Device Onboarding – Beskriver hur du integrerar Room OS-enheter (Room- och Room Kit-serien, Desk-serien och Board-serien) och MPP-enheter i Webex för Cisco BroadWorks.

  • Möjlighet att underhålla enheter – beskriver hur du servar inbyggda enheter i Control Hub.

Mer information finns i Guide till enhetsintegrering för Webex för Cisco BroadWorks . (Senaste publicering: 27 februari 2023)