For å bli med i et Zoom-møte direkte med OBTP, må du slå på den hybride kalenderen.

RoomOS 11-opplevelsern må være aktivert på enheten.

Hvis enheten er koblet til Webex Edge for Endepunkter, må du aktivere Tillate at Control Hub behandler konfigurasjoner.


Alle samtalekontroller som gjelder Zoom-møter er tilgjengelig i møtet når enheten er tilkoblet et berøringspanel. I On Board- og Desk-serien er alle samtalekontroller de samme som for vanlige samtaler.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til siden Enheter.

2

Velg Innstillinger øverst i høyre hjørne og naviger til Møteleverandører. Slå på Aktiver Zoom.