Aby włączyć połączenia Microsoft Teams WebRTC, kalendarz hybrydowy musi być włączony. Upewnij się, że silnik sieciowy jest również włączony — jeśli nie, wykonaj czynności opisane tutaj, aby go włączyć.

Ustawienie dołączania anonimowego jest domyślnie włączone w Microsoft Teams. Jeśli jest wyłączony, możesz go włączyć w Microsoft Teams, aby urządzenia Webex mogły dołączyć za pośrednictwem WebRTC. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania tego ustawienia, przejdź tutaj.


Jeśli Twoje urządzenie jest połączone z Webex Edge dla urządzeń, potrzebujesz wersji oprogramowania CE9.14.3.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do strony Urządzenia.

2

Wybierz Ustawienia w prawym górnym rogu i przejdź do pomocy WebRTC. Włącz opcję Włącz połączenia Microsoft Teams WebRTC.