Ta funkcja jest dostępna dla spotkań Webex.


Jeśli aplikacja Cisco Webex została już zainstalowana, zostaniesz automatycznie uaktualniony do nowej wersji. Zaleca się, aby administratorzy IT przechodzili do konsoli administracyjnej Google i udzielali nowych zakresów w celu zapewnienia uprawnień dla całej organizacji, w przeciwnym razie użytkownicy będą proszeni o autoryzację nowych uprawnień podczas próby planowania spotkań webex. Aby przyznać nowe zakresy, zaloguj się do konsoli administracyjnej Google i przejdź do aplikacji > ustawieniami > Aplikacji w Marketplace dla cisco Webex, a następnie kliknij pozycję Odwołaj dostęp do danych, a następnie kliknij pozycję Przyznaj dostęp do danych.

Jeśli administrator nie zainstalował aplikacji Cisco Webex dla użytkowników G Suite, ale dodał ją do zatwierdzonej listy aplikacji, możesz przejść do Witryny Google Workspace Marketplace i samodzielnie zainstalować aplikację.

Jeśli ograniczenia są stosowane do aplikacji z Marketplace, administrator Google może dodać aplikację Cisco Webex do zatwierdzonej listy aplikacji lub wybrać opcję Zezwalaj użytkownikom na instalowanie dowolnej aplikacji z Witryny Google Workspace Marketplace w ustawieniach Marketplace > Zarządzaniedostępem do aplikacji.

Administratorzy mogą zainstalować aplikację dla całej domeny za pośrednictwem konsoli administracyjnej Google. Przejdź do support.google.com i wyszukaj pozycję Zainstaluj aplikacje z Marketplace.

Przejdź do aplikacji Cisco Webex dla Google Workspace, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj.

Tylko użytkownicy z kontami Google Workspace mogą wyświetlać tę stronę w Google Workspace Marketplace.

Po zainstalowaniu aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami w obszarze Ustaw witrynę webex w Kalendarzu Google.

Jeśli nie chcesz już planować spotkań Webex i spotkań w Webex Personal Room bezpośrednio z Kalendarza Google lub Gmaila, możesz usunąć integrację Cisco Webex dla Google Workspace.

Administratorzy mogą odinstalować aplikację z całej domeny za pośrednictwem konsoli administracyjnej Google. Przejdź do support.google.com i wyszukaj pozycję Usuń aplikację z Marketplace z Google Workspace.

1

W Kalendarzu Google wybierz menu Ustawienia > Ustawienia.

2

W sekcji Dodatki obok pozycji Cisco Webexwybierz pozycję Ustawienia > Usuń .

Kalendarz Google

Aby można było zaplanować spotkanie Webex lub spotkanie w pokoju osobistym Webex, należy określić witrynę Webex, która ma być używana z kontem.

1

W Kalendarzu Google wybierz pozycję Utwórz wydarzenie.

2

W obszarze Szczegóły zdarzenia wybierz pozycję Dodajkonferencje , a następnie wybierz pozycjęWebex meeting lubWebex Personal Room meeting.

Jeśli nie widzisz tych opcji w obszarze Dodawaniekonferencji, administrator nie zainstalował aplikacji Cisco Webex dla Kalendarza Google. Możesz zainstalować aplikację samodzielnie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie aplikacji Cisco Webex z google workspace marketplace.

3

W obszarze Dodaj lokalizacjęzostanie wyświetlena autoryzacja lub wymaganelogowanie:

 • Jeśli widzisz pozycję Autoryzuj,oznacza to, że musisz autoryzować aplikację Cisco Webex dla Kalendarza Google, aby uzyskać dostęp do swojego konta Google. Wybierz pozycję Autoryzuj i przejdź do kroku 4.
 • Jeśli widzisz, że wymagane jest logowanie,oznacza to, że używasz tego samego adresu e-mail dla swojego konta Webex i Google Workspace, a administrator autoryzował już aplikację Cisco Webex dla Kalendarza Google, aby uzyskać dostęp do twojego konta Google. Wybierz pozycję Zaloguj się i przejdź do kroku 5, aby wejść do witryny sieci Webex, która ma być używana podczas spotkań.
4

Aby autoryzować, wybierz konto Google Workspace, którego chcesz używać w Aplikacji Cisco Webex dla Kalendarza Google.

Wybierz pozycję Zezwalaj.

5

Wprowadź witrynę sieci Web, której chcesz użyć do planowania spotkań, a następnie wybierz pozycję Dalej.


 

Jeśli nie zalogujesz się wcześniej, zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się teraz. Wybierz pozycję Zaloguj się.

Szczegóły konferencji są dodawane do spotkania.

6

Jeśli chcesz kontynuować planowanie spotkania, zobacz Planowanie spotkania , w przeciwnym razie wybierz pozycjęAnuluj tworzenie zdarzeń.

Po ustawieniu witryny Webex możesz zaplanować spotkanie Webex lub spotkanie w webex z Kalendarza Google.

Podczas tworzenia zdarzenia można przejść do witryny Cisco Webex w panelu bocznym, aby zmienić ustawienia spotkania, takie jak alternatywny host lub współprowadzący (witryny WBS40.9 lub nowsze) i typ dźwięku. W aplikacji Kalendarz można zmienić witrynę sieci Web i szablon spotkania z aplikacji Cisco Webex w panelu bocznym.

1

W Kalendarzu Google wybierz pozycję Utwórz wydarzenie.

2

W obszarze Szczegóły zdarzenia wybierz pozycję Dodajkonferencje , a następnie wybierz pozycjęWebex meeting lubWebex Personal Room meeting.

3

Dodaj tytuł, datę i godzinę spotkania.

4

Jeśli chcesz, aby spotkanie było powtarzane, wybierz pozycję Nie powtarzają się i wybierz, jak często spotkanie ma się powtarzać i kiedy ma się kończyć powtarzanie spotkania.

5

Dodaj gości.

6

Aby ułatwić ludziom dołączanie do spotkania z pokoju lub urządzenia biurowego Cisco Webex, wybierz pozycję Pokoje , a następnie wybierz urządzenia do pokoju, które chcesz dodać. Możesz wybrać z sugerowanych pokoi lub wyszukać nowy. Powoduje to, że przycisk Dołącz są wyświetlane na urządzeniu przed rozpoczęciem spotkania.

Administrator musi skonfigurować konto w usłudze Cisco Webex Hybrid Calendar Service, aby można było zaplanować urządzenia pokojowe w ten sposób.

7

(Opcjonalnie) Edytuj opcje spotkania. W panelu bocznym wybierz pozycję Cisco Webex i wybierz szablon spotkania, zezwól uczestnikom na dołączenie do spotkania przed hostem, przypisanie alternatywnego hosta lub współgospodarza (witryny WBS40.9 lub nowszego) i zmianę ustawień dźwięku.

8

Wybierz pozycję Zapisz , a następnie wyślij.

Zaproszenie do kalendarza zawiera szczegóły spotkania webex, w tym łącze do dołączenia do spotkania. Możesz skopiować link i udostępnić go innym osobom.

Jeśli spotkanie się powtórzy i musisz zmienić datę lub godzinę jednego ze spotkań, zlokalizuj i wybierz to wystąpienie spotkania, wybierz pozycję Edytujzdarzenie, dokonaj zmian, wybierz pozycję Zapisz > to wydarzenie i wybierz przycisk OK .

Jeśli spotkanie się powtarza i chcesz usunąć wystąpienie spotkania, ponieważ będziesz na wakacjach lub jest to dzień wolny od pracy, znajdź i wybierz to wystąpienie spotkania, wybierz pozycję Usuń zdarzenie > To zdarzenie i wybierz przycisk OK .

Wygodnie jest rozpocząć lub dołączyć do spotkania zaplanowanego w Kalendarzu Google.

Zrób jedno z poniższych:

 • Wybierz link w zaproszeniu do kalendarza w Kalendarzu Google.
 • Dołącz z systemu wideo lub aplikacji, wybierając adres wideo w zaproszeniu do kalendarza.
 • Dołącz przez telefon, wybierając numer w zaproszeniu kalendarza.

   

  Łącze globalnego numeru połączenia jest dostępne w instrukcjach dołączania.

 • Jeśli masz usługę kalendarza hybrydowego Cisco Webex, wybierz dołącz na urządzeniu wideo. Przycisk Dołącz pojawi się 5 minut przed rozpoczęciem spotkania.
 • W aplikacji Webex wybierz pozycję Dołącz. Przycisk Dołącz pojawi się 5 minut przed rozpoczęciem spotkania, jeśli korzystasz z usługi Cisco Webex Hybrid Calendar Service.

Możesz delegować inną osobę do planowania spotkań w Kalendarzu Google. Posiadanie pełnomocnika jest przydatne w sytuacjach, gdy nie możesz skontaktować się z komputerem lub jeśli masz inną osobę zarządzającą kalendarzem.

Pełnomocnik musi mieć konto hosta w witrynie Cisco Webex Meetings.

1

Zaloguj się do witryny webex, wybierz widok klasyczny i wybierz pozycję Mójwebex.

2

Wybierz pozycję Preferencje > opcje planowania .

3

W polu Uprawnienie Planowanie wprowadź adres e-mail co najmniej jednego hosta, który ma umożliwiać planowanie spotkań w Twoim imieniu.

4

Wybierz pozycję Zapisz u dołu strony Preferencje.

5

W Kalendarzu Google w obszarze Moje kalendarzewskaż kalendarz, dla którego chcesz utworzyć pełnomocnika, a następnie wybierz pozycję Opcje ustawień <calendar name=""> > i udostępniania.

6

W obszarze Udostępnianie określonym osobom wybierz pozycję Dodaj osoby.

7

Wprowadź adres e-mail co najmniej jednego hosta, na który chcesz delegować kalendarz.

8

Zaznacz pole Uprawnienia, wybierz poziom uprawnień i wybierz pozycję Wyślij.

Jeśli istnieje więcej niż jedna witryna Webex używana do spotkań, możesz określić, której witryny chcesz używać podczas planowania spotkań w Kalendarzu Google.

1

W Kalendarzu Google wybierz pozycję Cisco Webex w panelu bocznym.

2

Wybierz pozycję Zmień witrynę sieci Web.

3

Wprowadź witrynę sieci Web, której chcesz użyć do planowania spotkań, a następnie wybierz pozycję Dalej.

4

Zamknij okno przeglądarki.

Co robić dalej

Przy następnym utworzeniu zdarzenia podczas dodawania konferencji należy zalogować się do witryny sieci Webex, która została określona do użycia.

Gmail

Po ustawieniu witryny Webex możesz zaplanować spotkanie Webex z wiadomości e-mail w Gmailu. Możesz zaplanować spotkanie z adresatami wiadomości e-mail, aby omówić zawartość wiadomości e-mail.

1

W Gmailu wybierz wiadomość e-mail i wybierz pozycję Cisco Webex w panelu bocznym.

2

Wybierz pozycję Zaplanuj spotkanie.

3

Zmień temat spotkania i wybierz strefę czasową, datę i godzinę.

4

Zaproś uczestników. Domyślnie adresy e-mail w polach "Do" i "Od" w wiadomości e-mail są proszone o zaproszenie na spotkanie. Aby zaprosić innych uczestników, wybierz w obszarze Zaproś więcej uczestników i wprowadź ich adresy e-mail.

5

Wybierz pozycję Utwórz spotkanie.

Szczegóły spotkania pokazują. Jeśli chcesz rozpocząć spotkanie od razu, wybierz pozycję Rozpocznij spotkanie.

Po ustawieniu witryny Webex możesz zaplanować spotkanie Webex z wiadomości e-mail w Gmailu. Możesz natychmiast spotkać się z odbiorcami wiadomości e-mail, aby omówić treść wiadomości e-mail.

1

W Gmailu wybierz wiadomość e-mail i wybierz pozycję Cisco Webex w panelu bocznym.

2

Wybierz pozycję Rozpocznij natychmiastowe spotkanie.

3

Wybierz temat spotkania, aby go zmienić.

4

Zaproś uczestników. Domyślnie adresy e-mail w polach "Do" i "Od" w wiadomości e-mail są proszone o zaproszenie na spotkanie. Aby zaprosić innych uczestników, wybierz w obszarze Zaproś więcej uczestników i wprowadź ich adresy e-mail.

5

Wybierz pozycję Rozpocznij spotkanie.

Wygodnie jest rozpocząć lub dołączyć do spotkania zaplanowanego w Gmailu.

Aby rozpocząć spotkanie lub dołączyć do niego, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz pozycję Cisco Webex w panelu bocznym. W obszarze Nadchodzące spotkaniawybierz pozycję Rozpocznij lub Dołącz obok spotkania.
 • Wybierz link w zaproszeniu na wiadomość e-mail w Gmailu.
 • Dołącz do systemu wideo lub aplikacji, wybierając adres wideo w zaproszeniu e-mail.
 • Dołącz przez telefon, wybierając numer w zaproszeniu e-mail.
 • Jeśli masz usługę kalendarza hybrydowego Cisco Webex, wybierz dołącz na urządzeniu wideo. Przycisk Dołącz pojawi się 5 minut przed rozpoczęciem spotkania.
 • W aplikacji Cisco Webex Teams wybierz pozycję Dołącz. Przycisk Dołącz pojawi się 5 minut przed rozpoczęciem spotkania, jeśli korzystasz z usługi Cisco Webex Hybrid Calendar Service.

Jeśli istnieje więcej niż jedna witryna Webex używana do spotkań, możesz określić, której witryny chcesz używać podczas planowania spotkań w Gmailu.

1

W Gmailu wybierz pozycję Cisco Webex w panelu bocznym.

2

Wybierz pozycję Więcej akcji i zmieńwitrynę sieci Web.

3

Wprowadź witrynę sieci Web, której chcesz użyć do planowania spotkań, a następnie wybierz pozycję Dalej.

4

Zamknij okno przeglądarki.