Ta funkcja jest dostępna dla Webex Meetings.


Jeśli aplikacja Cisco Webex jest już zainstalowana, zostanie automatycznie uaktualniona do nowej wersji. Zalecamy, aby administratorzy IT udali się do konsoli administracyjnej Google i przyznali nowe zakresy, aby udzielić uprawnień w całej organizacji, w przeciwnym razie użytkownicy zostaną poproszeni o autoryzowanie nowych uprawnień podczas próby zaplanowania spotkań Webex. Aby przyznać nowe zakresy, zaloguj się w konsoli administracyjnej Google i przejdź do Apps > Marketplace Apps > Settings for Cisco Webex i kliknijOdwołaj dostęp do danych, a następnie kliknij Udziel dostępu do danych.

Jeśli administrator nie zainstalował aplikacji Cisco Webex dla użytkowników G Suite, ale dodał ją do listy zatwierdzonych aplikacji, możesz przejść do G Suite Marketplace i zainstalować ją samodzielnie.

Jeśli do aplikacji z Marketplace są stosowane ograniczenia, administrator Google może dodać aplikację Cisco Webex do listy zatwierdzonych aplikacji lub wybrać Zezwalaj użytkownikom na instalowanie dowolnej aplikacji z G Suite Marketplace w ustawieniach Marketplace > Zarządzaj dostępem do aplikacji.

Administratorzy mogą zainstalować aplikację w całej domenie w konsoli administracyjnej Google. Przejdź do support.google.com i wyszukaj Zainstalujaplikacje z Marketplace.

Przejdź do aplikacji Cisco Webex dla G Suite, a następnie kliknij zainstaluj .

Tylko użytkownicy z kontami G Suite mogą wyświetlać tę stronę w G Suite Marketplace.

Po zainstalowaniu aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami w temacie Ustawianie witryny Webex w Kalendarzu Google.

Jeśli nie chcesz już planować spotkań Webex i spotkań Webex Personal Room bezpośrednio z Kalendarza Google lub Gmaila, możesz usunąć integrację Webex dla G Suite.

Administratorzy mogą odinstalować aplikację z całej domeny w konsoli administracyjnej Google. Przejdź do support.google.com i wyszukaj Usuń aplikację z Marketplace z G Suite.

1

W Kalendarzu Google wybierz menu Ustawienia > Ustawienia.

2

W sekcji Dodatki obok pozycji Cisco Webex wybierzpozycję Ustawienia > Usuń .

Kalendarz Google

Przed zaplanowaniem spotkania Webex lub spotkania Webex Personal Room należy określićwitrynę Webex, która ma być używana z kontem.

1

W Kalendarzu Google wybierz Utwórz wydarzenie.

2

W obszarze Szczegóły zdarzeniawybierz pozycję Dodaj konferencje , a następnie wybierzpozycję Spotkanie Webex lub SpotkanieWebex Personal Room.

Jeśli nie widzisz tych opcji w obszarze Dodajkonferencje, administrator nie zainstalował aplikacji Cisco Webex for Google Calendar. Możesz zainstalować aplikację samodzielnie. Więcej informacji można znaleźć w tecie Dodawanie aplikacji Cisco Webex z G SuiteMarketplace.

3

W obszarze Dodajlokalizację zobaczysz opcję Autoryzuj lub Wymagane logowanie:

 • Jeśli widzisz Autoryzuj, oznacza to, że musisz autoryzować aplikację Cisco Webex for Google Calendar, aby uzyskać dostęp do swojego konta Google. Wybierz opcję Autoryzuj i przejdź do kroku 4.
 • Jeśli widzisz opcję Wymaganelogowanie, oznacza to, że używasz tego samego adresu e-mail na koncie Webex i w G Suite oraz że administrator upoważnił już aplikację Cisco Webex for Google Calendar do uzyskiwania dostępu do Twojego konta Google. Wybierz pozycję Zaloguj się i przejdź do kroku 5, aby wejść do witryny Webex, która będzie używana do spotkań.
4

Aby autoryzować, wybierz konto G Suite, którego chcesz używać z Cisco Webex dla Kalendarza Google.

Wybierz opcję Zezwalaj.

5

Wprowadź witrynę Webex, której chcesz użyć do zaplanowania spotkań, a następnie wybierz pozycję Dalej.


 

Jeśli nie logowałeś się wcześniej, zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się teraz. Wybierz zaloguj się.

Szczegóły konferencji są dodawane do spotkania.

6

Jeśli chcesz nadal planować spotkanie, zobacz Planowanie spotkania , w przeciwnym razie wybierzpozycję Anuluj tworzenie wydarzenia.

Po skonfigurowaniu witryny Webex możesz zaplanować spotkanie Webex lub spotkanieWebex Personal Room z Kalendarza Google.

Podczas tworzenia wydarzenia możesz przejść do Cisco Webex Ikona webex w panelu bocznym, aby zmienić ustawienia spotkania, takie jak alternatywny host lub współhost (witryny WBS40.9 lub nowsze) i typ dźwięku. W Kalendarzu możesz zmienić swoją witrynę Webex i szablon spotkania z Cisco Webex Ikona webex w panelu bocznym.

1

W Kalendarzu Google wybierz Utwórz wydarzenie.

2

W obszarze Szczegóły zdarzeniawybierz pozycję Dodaj konferencje , a następnie wybierzpozycję Spotkanie Webex lub SpotkanieWebex Personal Room.

3

Dodaj tytuł, datę i godzinę spotkania.

4

Jeśli chcesz, aby spotkanie było powtarzane, wybierz pozycję Nie powtarza i wybierz, jak często i kiedy ma się powtarzać spotkanie wielokrotnie.

5

Dodaj gości.

6

Aby ułatwić innym osobom dołączanie do spotkania z urządzenia Cisco Webex do pokoju lub biurka, wybierz pozycję Pokoje , a następnie wybierz urządzeniapokoju, które chcesz dodać. Możesz wybierać spośród sugerowanych pokoi lub wyszukać nowe. Spowoduje to, że przycisk Dołącz pojawi się na urządzeniu przed rozpoczęciem spotkania.

Administrator musi skonfigurować konto w usłudze Cisco Webex Hybrid Calendar Service, aby można było w ten sposób zaplanować urządzenia w pokoju.

7

(Opcjonalnie) Edytuj opcje spotkania. W panelu bocznym wybierz pozycję Cisco WebexIkona webex i wybierz szablon spotkania, zezwól uczestnikom na dołączenie do spotkania przed gospodarzem, przypisz alternatywnego hosta lub współgospodarza (witryny WBS40.9 lub nowsze) i zmień ustawienia audio.

8

Wybierz pozycję Zapisz , a następnie pozycję Wyślij.

Zaproszenie z kalendarza pokazuje szczegóły spotkania Webex, w tym link do dołączenia do spotkania. Możesz skopiować link i udostępnić go innym osobom.

Jeśli spotkanie powtarza się i musisz zmienić datę lub godzinę jednego ze spotkań, zlokalizuj i wybierz to wystąpienie spotkania, wybierz pozycję Edytuj wydarzenie, dokonaj zmian, wybierz pozycję Zapisz > to zdarzenie , a następnie wybierz przycisk OK .

Jeśli spotkanie powtarza się i chcesz usunąć wystąpienie spotkania, ponieważ będziesz na urlopie lub jest to święto państwowe, znajdź i zaznacz to wystąpienie spotkania, wybierz pozycję Usuń zdarzenie > To wydarzenie , a następnie wybierz przycisk OK .

Wygodnie jest rozpocząć spotkanie zaplanowane w Kalendarzu Google lub dołączyć do niego.

Zrób jedno z poniższych:

 • Wybierz link w zaproszeniu do kalendarza w Kalendarzu Google.
 • Dołącz z systemu wideo lub aplikacji, wybierając adres wideo w zaproszeniu do kalendarza.
 • Dołącz telefonicznie, wybierając numer w kalendarzu zaproś.

   

  Link do globalnego numeru telefonu jest dostępny w Instrukcji dołączania.

 • Jeśli masz usługę Cisco Webex Hybrid Calendar Service, wybierz pozycję Dołącz na urządzeniu wideo. Przycisk Dołącz pojawia się 5 minut przed rozpoczęciem spotkania.
 • W aplikacji Webex wybierz pozycję Dołącz. Przycisk Dołącz pojawia się 5 minut przed rozpoczęciem spotkania, jeśli korzystasz z usługi Cisco Webex Hybrid Calendar Service.

Możesz delegować kogoś innego do planowania spotkań w Kalendarzu Google. Posiadanie pełnomocnika jest przydatne w sytuacjach, gdy nie możesz połączyć się z komputerem lub jeśli kalendarzem zarządza inna osoba.

Pełnomocnik musi mieć konto hosta w Webex Meetings.

1

Zaloguj się do witryny Webex, wybierz pozycję Widokklasyczny, a następnie wybierz pozycję MójWebex.

2

Wybierz Preferencje > Opcje planowania.

3

W polu Uprawnienie planowanie wprowadź adres e-mail co najmniej jednego hosta, który ma zezwolić na planowanie spotkań w Twoim imieniu.

4

Wybierz Zapisz u dołu strony Preferencje.

5

W Kalendarzu Google w obszarze Moje kalendarzewskaż kalendarz, dla którego chcesz utworzyć pełnomocnika, a następnie wybierz pozycję Opcje <calendar name=""> > Ustawienia i udostępnianie.

6

W obszarze Udostępnij określonymosobom wybierz pozycję Dodaj osoby.

7

Wprowadź adres e-mail co najmniej jednego hosta, do którego chcesz delegować kalendarz.

8

Wybierz pole Uprawnienia, wybierz poziom uprawnień, a następnie wybierz pozycję Wyślij.

Jeśli istnieje więcej niż jedna witryna webex używana do spotkań, możesz określić, która witryna ma być używana podczas planowania spotkań w Kalendarzu Google.

1

W Kalendarzu Google wybierz Cisco WebexIkona webex w panelu bocznym.

2

Wybierz opcję Zmień witrynę Webex.

3

Wprowadź witrynę Webex, której chcesz użyć do zaplanowania spotkań, a następnie wybierz pozycję Dalej.

4

Zamknij okno przeglądarki.

Co dalej?

Przy następnym tworzeniu zdarzenia podczas dodawania konferencji musisz zalogować się do określonej witryny Webex.

Gmail

Po skonfigurowaniu witryny Webex możesz zaplanować spotkanie Webex z wiadomości e-mail w Gmailu. Możesz zaplanować spotkanie z odbiorcami wiadomości e-mail w celu omówienia zawartości wiadomości e-mail.

1

W Gmailu wybierz wiadomość e-mail i wybierz Cisco WebexIkona webex w panelu bocznym.

2

Wybierz pozycję Zaplanuj spotkanie.

3

Zmień temat spotkania i wybierz strefę czasową, datę i godzinę.

4

Zaproś uczestników. Domyślnie adresy e-mail w polach "Do" i "Od" w wiadomości e-mail są zapraszane na spotkanie. Aby zaprosić innych uczestników, wybierz pozycję w obszarze Zaproś więcej uczestników i wprowadź ich adresy e-mail.

5

Wybierz pozycję Utwórz spotkanie.

Szczegóły spotkania są widoczne. Jeśli chcesz rozpocząć spotkanie od razu, wybierz pozycję Rozpocznij spotkanie.

Po skonfigurowaniu witryny Webex możesz zaplanować spotkanie Webex z wiadomości e-mail w Gmailu. Możesz natychmiast spotkać się z odbiorcami wiadomości e-mail, aby omówić treść wiadomości e-mail.

1

W Gmailu wybierz wiadomość e-mail i wybierz Cisco WebexIkona webex w panelu bocznym.

2

Wybierz pozycję Rozpocznij spotkanie błyskawiczne.

3

Wybierz temat spotkania, aby go zmienić.

4

Zaproś uczestników. Domyślnie adresy e-mail w polach "Do" i "Od" w wiadomości e-mail są zapraszane na spotkanie. Aby zaprosić innych uczestników, wybierz pozycję w obszarze Zaproś więcej uczestników i wprowadź ich adresy e-mail.

5

Wybierz pozycję Rozpocznij spotkanie.

Wygodnie jest rozpocząć spotkanie zaplanowane w Gmailu lub dołączyć do niego.

Wykonaj jedną z następujących czynności, aby rozpocząć spotkanie lub dołączyć do jego spotkania:

 • Wybierz Cisco WebexIkona webex w panelu bocznym. W obszarze Nadchodzące spotkaniawybierz pozycję Rozpocznij lub Dołącz obok spotkania.
 • Wybierz link w zaproszeniu e-mail w Gmailu.
 • Dołącz z systemu wideo lub aplikacji, wybierając adres wideo w zaproszeniu e-mail.
 • Dołącz telefonicznie, wybierając numer w zaproszeniu e-mail.
 • Jeśli masz usługę Cisco Webex Hybrid Calendar Service, wybierz pozycję Dołącz na urządzeniu wideo. Przycisk Dołącz pojawia się 5 minut przed rozpoczęciem spotkania.
 • W aplikacji Cisco Webex Teams wybierz pozycję Dołącz. Przycisk Dołącz pojawia się 5 minut przed rozpoczęciem spotkania, jeśli korzystasz z usługi Cisco Webex Hybrid Calendar Service.

Jeśli istnieje więcej niż jedna witryna webex używana do obsługi spotkań, możesz określić, która witryna ma być używana podczas planowania spotkań w Gmailu.

1

W Gmailu wybierz Cisco WebexIkona webex w panelu bocznym.

2

Wybierz Więcej akcji i Zmieńwitrynę Webex.

3

Wprowadź witrynę Webex, której chcesz użyć do zaplanowania spotkań, a następnie wybierz pozycję Dalej.

4

Zamknij okno przeglądarki.