Ova funkcija je dostupna za Webex sastanke.


Ako ste već instalirali aplikaciju Cisco Webex, automatski ćete biti nadograđeni na novu verziju. Preporučujemo da IT administratori odu na Google Admin konzolu i daju nove opsege kako bi obezbedili dozvolu za organizaciju, jer će u suprotnom od korisnika biti zatraženo da ovlaste nove dozvole kada pokušaju da zakažu Webex sastanke. Da biste odobrili nove opsege, prijavite se na Google Admin konzolu i idite na Apps > Marketplace Apps > Settings for Cisco Webex iizaberite stavku Opozove pristup podacima, a zatim izaberite stavku Odobri pristup podacima.

Ako administrator nije instalirao aplikaciju Cisco Webex za korisnike G Suite paketa, ali je dodao na odobrenu listu aplikacija, možete da odete na Google Workspace Marketplace i sami instalirate aplikaciju.

Ako se ograničenja primene na Marketplace aplikacije, vaš Google administrator može da doda aplikaciju Cisco Webex na odobrenu listu aplikacija ili može da izabere opciju Dozvoli korisnicima da instaliraju bilo koju aplikaciju sa Google Workspace Marketplace u podešavanjima marketplace > Upravljanjepristupom aplikacijama.

Administratori mogu da instaliraju aplikaciju za ceo domen preko Google Admin konzole. Idite na support.google.com i potražite termin "Install Marketplace" aplikacija.

Idite na Cisco Webex aplikaciju za Google Radni prostor, a zatim kliknite na dugme Instaliraj.

Samo korisnici sa Google Workspace nalozima mogu da pregledaju ovu stranicu na Google Workspace Marketplace.

Kada instalirate aplikaciju, sledite uputstva u aplikaciji Podešavanje Webex lokacije u Google kalendaru.

Ako više ne želite da zakazujete Webex sastanke i Webex sastanke lične sobe direktno iz Google Calendar ili Gmaila, možete ukloniti Webex integraciju za Google Workspace.

Administratori mogu da deinstalira aplikaciju sa celog domena preko Google Admin konzole. Idite na support.google.com i potražite aplikaciju Delete a Marketplace sa Google radnog prostora.

1

U Google kalendaru izaberite meni Podešavanja > postavke.

2

U odeljku Dodaci, pored stavke Cisco Webexizaberite stavku Postavke > ukloni .

Google kalendar

Da biste mogli da zakažete Webex sastanak ili Webex sastanak u ličnoj sobi, morate navesti Webex lokaciju koju ćete koristiti sa svojim nalogom.

1

U Google kalendaru izaberite stavku Kreiraj događaj.

2

U okviru Detaljidogađaja izaberite Dodaj konferencije , azatim izaberite Webex sastanak iliWebex sastanak lične sobe.

Ako ove opcije ne vidite u okviru "Dodavanjekonferencija", administrator nije instalirao aplikaciju Cisco Webex za Google Calendar. Možda ćete moći sami da instalirate aplikaciju. Više informacija potražite u članku Dodavanje aplikacije Cisco Webex sa lokacije Google Workspace Marketplace.

3

U okvirustavke Dodavanje lokacije videćete potrebnuautorizaciju ili prijavljivanje:

 • Ako vidite Autorizaciju , to znači da morate da ovlastite Cisco Webex za Google Calendar aplikaciju da pristupi vašem Google nalogu. Izaberite autorizaciju i pređite na 4.
 • Ako vidite da je Prijava potrebna , to znači daistu e-adresu koristite za svoj Webex nalog i za Google Workspace, kao i da je vaš administrator već ovlastio aplikaciju Cisco Webex za Google Calendar da pristupi vašem Google nalogu. Izaberite opciju Prijavi se i idi na 5.
4

Da biste ovlastili, odaberite Google Workspace nalog koji želite da koristite sa Cisco Webex-om za Google Calendar.

Izaberite allow.

5

Unesite Webex lokaciju koju želite da koristite za planiranje sastanaka i kliknite na dugme Dalje.


 

Ako se ranije niste prijavili, od vas će biti zatraženo da se odmah prijavite. Izaberite stavku Prijavi se.

Konferencijski detalji se dodaju sastanku.

6

Ako želite da nastavite sa planiranjem sastanka, pogledajte članak Planiranje sastanka , usuprotnom izaberite otkaži kreiranje događaja.

Nakon što postavite Webex lokaciju, možete da zakažete Webex sastanak iliWebex sastanak lične sobe iz Google kalendara.

Kada kreirate događaj, možete da posetite lokaciju Cisco Webex na bočnoj Ikona "Webex" tabli da biste promenili postavke sastanka, kao što su alternativni host ili kohost (WBS40.9 ili novije lokacije) i tip zvuka. U fascikli "Kalendar" možete da promenite Webex lokaciju i predložak sastanka iz Cisco Webex Ikona "Webex" u bočnoj tabli.

1

U Google kalendaru izaberite stavku Kreiraj događaj.

2

U okviru Detaljidogađaja izaberite Dodaj konferencije , azatim izaberite Webex sastanak iliWebex sastanak lične sobe.

3

Dodajte naslov sastanka, datum i vreme.

4

Ako želite da se sastanak ponovi, izaberite opciju Ne ponavlja i ne birajte koliko često želite da se sastanak ponavlja, kao i kada želite da se ponavljajući sastanak završi.

5

Dodajte goste.

6

Da biste olakšali ljudima da se pridruže sastanku iz Cisco Webex sobe ili desk uređaja, izaberite stavku Sobe , azatim izaberite uređaje u sobi koježelite da dodate. Možete da birate između predloženih soba ili da tražite novu. Ovo čini da se dugme "Pridruži" pojavljuje na uređaju pre početka sastanka.

Administrator mora da podesi vaš nalog pomoću usluge hibridnog kalendara Cisco Webex da biste mogli da planirate sobne uređaje na ovaj način.

7

(Opcionalno) Uredite opcije sastanka. Na bočnoj tabli izaberite Cisco Webex i odaberite predložak sastanka, dozvolite učesnicima da se pridruže sastankuIkona "Webex" pre domaćina, dodelite alternativni host ili kohost (WBS40.9 ili novije lokacije) i promenite postavke zvuka.

8

Izaberite sačuvaj, a zatim pošalji .

Poziv kalendara prikazuje detalje Webex sastanka, uključujući vezu za pridruživanje sastanku. Možete da kopirate vezu i delite je sa drugima.

Ako se sastanak ponovi i potrebno je da promenite datum ili vreme nekog od sastanaka, pronađite i izaberite tu instancu sastanka, izaberite stavku Uredi događaj ,izvršite promene, izaberite stavku Sačuvaj > Ovaj događaj i kliknite na dugme U redu .

Ako se sastanak ponavlja i želite da izbrišete pojavljivanje sastanka zato što ćete biti na odmoru ili je to državni praznik, pronađite i izaberite tu instancu sastanka, izaberite stavku Izbriši događaj > Ovaj događaj i kliknite na dugme U redu .

Zgodno je započeti sastanak koji je zakazan pomoću Google kalendara ili se pridružiti njima.

Uradite nešto od sledećeg:

 • Izaberite vezu u kalendaru pozovite u Google kalendaru.
 • Pridružite se iz video sistema ili aplikacije biranjem video adrese u pozivu za kalendar.
 • Pridružite se telefonom biranjem broja u pozivu za kalendar.

   

  Globalna veza broja poziva dostupna je u uputstvima za pridruživanje.

 • Ako imate uslugu hibridnog kalendara Cisco Webex, kliknite na dugme Pridruži se video uređaju. Dugme "Pridruži se" pojavljuje se 5 minuta pre početka sastanka.
 • U webex aplikaciji izaberite stavku Pridruži se. Dugme "Pridruži se" pojavljuje se 5 minuta pre početka sastanka, ako koristite uslugu hibridnog kalendara Cisco Webex.

Možete da delegirate nekog drugog da vam zakaže sastanke u Google kalendaru. Imati delegata je korisno u situacijama kada ne možete da dođete do računara ili ako imate drugu osobu koja upravlja vašim kalendarom.

Delegat mora da ima nalog domaćina u Webex sastancima.

1

Prijavite se na Webex lokaciju, izaberite klasičanprikaz i izaberite Moj Webex.

2

Izaberite željene > opcije zakazivanja.

3

U polje za dozvolu "Planiranje" unesite e-adresu jednog ili više domaćina kojima želite da dozvolite da zakažu sastanke u vaše ime.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj na dnu stranice "Željene postavke".

5

U google kalendaru, u okviru Moji kalendari postavite pokazivač na kalendar za koji želite da kreirate delegata i izaberite <calendar name=""> stavku Opcije za > postavke i deljenje.

6

U okviru Deljenje sa određenimosobama izaberite stavku Dodaj osobe.

7

Unesite e-adresu jednog ili više domaćina kojima želite da delegirate kalendar.

8

Izaberite polje Dozvole, izaberite nivo privilegija i kliknite na dugme Pošalji.

Ako postoji više Webex lokacija koje koristite za sastanke, možete da navedete koju lokaciju više volite da koristite kada planirate sastanke u Google kalendaru.

1

U Google kalendaru izaberite Cisco WebexIkona "Webex" na bočnom panelu.

2

Izaberite stavku Promeni Webex lokaciju.

3

Unesite Webex lokaciju koju želite da koristite za planiranje sastanaka i kliknite na dugme Dalje.

4

Zatvorite prozor pregledača.

Šta dalje

Kada sledeći put kreirate događaj, kada dodate konferencije, moraćete da se prijavite na Webex lokaciju koju ste naveli da biste je koristili.

Gmail

Nakon što postavite Webex sajt, možete da zakažete Webex sastanak iz e-poruke u Gmailu. Možete da zakažete sastanak sa primaocima e-pošte da biste razgovarali o sadržaju e-poruke.

1

U Gmailu izaberite e-poruku i izaberite Cisco WebexIkona "Webex" na bočnom panelu.

2

Izaberite stavku Zakaži sastanak.

3

Promenite temu sastanka i izaberite vremensku zonu, datum i vreme.

4

Pozovi učesnike. Podrazumevano, e-adrese u poljima "Za" i "Od" u e-poruci se pozivaju na sastanak. Da biste pozvali druge učesnike, izaberite u okviru Pozovite više particpants i unesite njihove e-adrese.

5

Izaberite stavku Kreiraj sastanak.

Detalji sastanka pokazuju. Ako želite odmah da započnete sastanak, kliknite na dugme Započni sastanak.

Nakon što postavite Webex sajt, možete da zakažete Webex sastanak iz e-poruke u Gmailu. Možete odmah da se sastanete sa primaocima e-pošte da biste razgovarali o sadržaju e-poruke.

1

U Gmailu izaberite e-poruku i izaberite Cisco WebexIkona "Webex" na bočnom panelu.

2

Izaberite Započnite trenutni sastanak.

3

Izaberite temu sastanka da biste je promenili.

4

Pozovi učesnike. Podrazumevano, e-adrese u poljima "Za" i "Od" u e-poruci se pozivaju na sastanak. Da biste pozvali druge učesnike, izaberite u okviru Pozovite više particpants i unesite njihove e-adrese.

5

Izaberite stavku Započni sastanak.

Zgodno je započeti ili se pridružiti sastanku koji je zakazan pomoću Gmaila.

Uradite nešto od sledećeg da biste započeli sastanak ili mu se pridružili:

 • Izaberite Cisco WebexIkona "Webex" na bočnoj tabli. U okviru Predstojeći sastancikliknite na dugmeZapočni ili pridruži se pored sastanka.
 • Izaberite link u pozivnici za email u Gmailu.
 • Pridružite se iz video sistema ili aplikacije biranjem video adrese u pozivu za e-poštu.
 • Pridružite se telefonom biranjem broja u pozivnici za e-poštu.
 • Ako imate uslugu hibridnog kalendara Cisco Webex, kliknite na dugme Pridruži se video uređaju. Dugme "Pridruži se" pojavljuje se 5 minuta pre početka sastanka.
 • U aplikaciji Cisco Webex Teams izaberite stavku Pridruži se. Dugme "Pridruži se" pojavljuje se 5 minuta pre početka sastanka, ako koristite uslugu hibridnog kalendara Cisco Webex.

Ako postoji više Webex lokacija koje koristite za sastanke, možete da navedete koji sajt više volite da koristite kada planirate sastanke u Gmailu.

1

U Gmailu izaberite Cisco WebexIkona "Webex" na bočnom panelu.

2

Izaberite još radnji i promenite Webex lokaciju.

3

Unesite Webex lokaciju koju želite da koristite za planiranje sastanaka i kliknite na dugme Dalje.

4

Zatvorite prozor pregledača.